Offer Categories: สินเชื่อธนาคาร

อัปเดต! ออมสินปล่อยสินเชื่อพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สมัครกู้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ดีอย่างไรเช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.59 ต่อเดือน
อายุ
ช่วง 20-45 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ธนาคารอิสลามสินเชื่อบริการเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย 2023
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
สมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดและเช็คอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สนใจสมัครสินเชื่อ ธ.ออมสินและต้องการเช็ควงเงินล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สินเชื่อ k-plus บริการเงินกู้ผ่านแอพจากกสิกรไทย
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อธนาคารธนชาติมีกี่ประเภทเช็คด่วนก่อนทำการสมัคร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดและอัพเดทอัตราดอกเบี้ย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออะไรบ้างในปี 2023 เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสคิดดอกเบี้ยถูกและมีระยะเวลาผ่อนยาวนาน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-64 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 300,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยไม่ต้องมีบุคคลค้ำก็สามารถยืมเงินได้
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร ขอเงินด่วนง่ายๆ อนุมัติรวดเร็วมาก
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์เปิดให้กู้ง่ายๆ ทางออนไลน์แล้ว
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยากก็กู้ได้
เงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
สินเชื่อซีไอเอ็มบีฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัครตัวบัตร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน

สินเชื่อธนาคารวงเงินสูง อนุมัติเร็วทันใช้ 2566

เชื่อว่าทางออกขอการหมุนเวียนเงินไม่ทัน คือการมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธนาคารถูกกฎหมายเพื่อช่วยเป็นสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง อีกทั้งวงเงินอนุมัติใช้งานสูง อนุมัติเร็ว และในปัจจุบันก็มีหลายธนาคารปล่อยสินเชื่อ แล้วจะสมัครธนาคารไหนดีให้ผู้ที่สนใจสมัครใช้งานได้อย่างง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และในบทความนี้จึงเห็นถึงความสำคัญในการสมัครสินเชื่อธนาคารจึงได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของสินเชื่อส่วนบุคคลมาให้ศึกษาก่อนสมัครใช้งานจริง มาดูกรายละเอียดสินเชื่อธนาคารกันดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหน

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ทำไมต้องสมัครสินเชื่อธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช้ธนาคาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กลุ่มลูกค้าเขาถึงได้ง่าย เพื่อรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเพื่อการใช้จ่ายตามความจำเป็นขอผู้สมัครกู้เงินธนาคาร มีให้เลือกทั้งแบบใช้หลักทรัพย์ และไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันซึ่งถือว่าภาพรวมของการกู้สินเชื่อธนาคารตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสมัครลงทะเบียนแต่ละกลุ่มได้ไม่น้อย

ประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับทางสินเชื่อธนาคาร

ในส่วนของประโยชน์ในการสมัครกู้สินเชื่อธนาคารต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ความต้องการไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย วงเงินสูง อนุมัติเร็ว และส่วนใหญ่สินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลักประกัน ก็สามารถขอวงเงินกู้ได้ รวมถึงสินเชื่อธนาคารยังสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำได้ โดยวงเงินขั้นต่ำแต่ละธนาคารจะกำหนดเอาไว้ และสุดท้ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ช่วยให้ผ่อนชำระหมดเร็วขึ้น

ขอกู้สินเชื่อธนาคารเลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี 2566

  • สินเชื่อธนาคารกสิกรประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ Xpress Loan สินเชื่อวงเงินสูง อนุมัติเร็วภายใน 15 นาที สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น K PLUS ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเริ่มต้นที่ 17% ต่อปี ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยใช้งานได้
  • กรุงไทยสินเชื่อประเภทสินเชื่อ Smart Money สินเชื่อกดเงินสด วงเงินอนุมัติสูง สมัครสินเชื่อธนาคาร Smart Money ได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ประกอบการรายย่อย เพียงมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็สมัครใช้งานสินเชื่อธนาคารประเภทนี้ได้
  • สินเชื่อธนาคารกรุงเทพประเภทสินเชื่อบัวหลวงสุขใข สินเชื่อธนาคารที่มาพร้อมกับวงเงินอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ เพียงรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทก็สมัครลงทะเบียนได้ ไม่เพียงเท่านี้ยังผ่อนจ่ายสบาย ๆ สูงสุดกว่า 60 เดือน กับดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบต้นลดดอก หรือดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 23% ต่อปี สมัครสินเชื่อฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครใช้บริการ
  • สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ทั้งวงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดกว่า 10 เท่าของรายได้ รวมวงเงินให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินส่วนบุคคลแล้วไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายและการอุปโภคบริโภค
  • ธนาคารปล่อยสินเชื่ออย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash สินเชื่อธนาคารสมัครง่าย อนุมัติเร็ว ผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร และคนค้ำประกัน ให้เบิกวงเงินสดทันใช้ที่ตู้เอทีเอ็ม หากไม่มีการใช้วงเงินก็ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
  • สินเชื่อธนาคารหมุนเวียนส่วนบุคคล iFIN กรุงศรีอยูธยา กู้สินเชื่อธนาคารไม่ต้องใช้คนค้ำ วงเงินอนุมัติสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท มาพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลดต้นลดดอก เลือกผ่อนจ่ายสบาย ๆ นานสูงสุดกว่า 60 เดือน สามารถสมัครได้ทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงศรี หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างกันอย่างไร

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี เพื่อสมัครสินเชื่อธนาคารรับวงเงินพร้อมใช้ อาจคุ้นเคยกับเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดขึ้นมาเช่นเป็นสินเชื่อกู้เงินธนาคารส่วนบุคคลใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเป็นสินเชื่อกู้เงินธนาคารส่วนบุคคลไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือใช้รถยนต์ เครื่องประดับ เพื่อค้ำประกันในการรับวงเงินกู้ซึ่งสินเชื่อธนาคารประเภทนี้ที่ต้องใช้ เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินสูงถึงหลักล้าน ส่วนสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่นานหรือเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารแบบระยะสั้น วงเงินสูงไม่ถึงหลักล้าน สินเชื่อธนาคารก็มีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกใช้บริการกันและรูปแบบการให้บริการก็แตกต่างกันเอามาก

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสินเชื่อธนาคารประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล

ต้องบอกเลยว่าทุกการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคาร ผู้สมัครควรตัดสินใจและเข้าใจชัดเจนได้ว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร อัตราดอกเบี้ยการใช้งาน และระยะการผ่อนชำระ รวมถึงหากมีการผิดนัดชำระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าทวงถามที่เท่าไหร่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง จะได้ใช้จ่ายวงเงินกู้ได้อย่างถูกต้อง
ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบัน 2023 หลายธนาคารต่างออกแบบเพื่อให้ผู้สนใจสมัครใช้งานได้ง่าย ดังนั้นก่อนจะทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี ควรศึกษาประเภทของสินเชื่อให้เข้าใจ รวมถึงศึกษาเงื่อนไขด้านค่าธรรมเนียมในการใช้จ่าย เพราะทุกครั้งของการขอสินเชื่อธนาคาร ถึงจะมีข้อดีในส่วนของวงเงินสูง การอนุมัติเร็วที่ดึงดูดความสนใจสมัครรับเงินเพื่อการใช้งาน หากไม่ระวังหรือทำความเข้าใจในเรื่องนี้ อาจะทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่สูงขึ้นตามมา

อัพเดทวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top