Offer Categories: สินเชื่อธนาคาร

สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบออมสินผ่อนสบายได้เงินจริง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สมัครง่ายเงื่อนไขน้อย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
สินเชื่อ ttb drive เงินกู้เงื่อนไขน้อยในปี 2023
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 13.01 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
สินเชื่อส่วนบุคคล ttb สมัครง่ายใช้เอกสารน้อย
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ส่องบริการสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2024
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
ไม่กำหนดอายุ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อัปเดต! ออมสินปล่อยสินเชื่อพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สมัครกู้สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ดีอย่างไรเช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.59 ต่อเดือน
อายุ
ช่วง 20-45 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ธนาคารอิสลามสินเชื่อบริการเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย 2024
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
สมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดและเช็คอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สนใจสมัครสินเชื่อ ธ.ออมสินและต้องการเช็ควงเงินล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สินเชื่อ k-plus บริการเงินกู้ผ่านแอพจากกสิกรไทย
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อธนาคารธนชาติมีกี่ประเภทเช็คด่วนก่อนทำการสมัคร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดและอัพเดทอัตราดอกเบี้ย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออะไรบ้างในปี 2024 เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสคิดดอกเบี้ยถูกและมีระยะเวลาผ่อนยาวนาน
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-64 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 300,000 บาท

สินเชื่อธนาคารวงเงินสูง อนุมัติเร็วทันใช้ 2567

เชื่อว่าทางออกขอการหมุนเวียนเงินไม่ทัน คือการมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธนาคารถูกกฎหมายเพื่อช่วยเป็นสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง อีกทั้งวงเงินอนุมัติใช้งานสูง อนุมัติเร็ว และในปัจจุบันก็มีหลายธนาคารปล่อยสินเชื่อ แล้วจะสมัครธนาคารไหนดีให้ผู้ที่สนใจสมัครใช้งานได้อย่างง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และในบทความนี้จึงเห็นถึงความสำคัญในการสมัครสินเชื่อธนาคารจึงได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของสินเชื่อส่วนบุคคลมาให้ศึกษาก่อนสมัครใช้งานจริง มาดูกรายละเอียดสินเชื่อธนาคารกันดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหน

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร ทำไมต้องสมัครสินเชื่อธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช้ธนาคาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กลุ่มลูกค้าเขาถึงได้ง่าย เพื่อรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเพื่อการใช้จ่ายตามความจำเป็นขอผู้สมัครกู้เงินธนาคาร มีให้เลือกทั้งแบบใช้หลักทรัพย์ และไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันซึ่งถือว่าภาพรวมของการกู้สินเชื่อธนาคารตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสมัครลงทะเบียนแต่ละกลุ่มได้ไม่น้อย สินเชื่อธนาคารบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นสิ่งเดียวที่เราอยากจะแนะนำ นอกเหนือจากนี้ก็มีที่ไม่ใช่สถาบันทางด้านการเงินซึ่งเป็นบริการที่ไว้ใจได้เช่นกัน

ประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับทางสินเชื่อธนาคาร

ในส่วนของประโยชน์ในการสมัครกู้สินเชื่อธนาคารต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ความต้องการไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย วงเงินสูง อนุมัติเร็ว และส่วนใหญ่สินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลักประกัน ก็สามารถขอวงเงินกู้ได้ รวมถึงสินเชื่อธนาคารยังสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำได้ โดยวงเงินขั้นต่ำแต่ละธนาคารจะกำหนดเอาไว้ และสุดท้ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ช่วยให้ผ่อนชำระหมดเร็วขึ้น

ขอกู้สินเชื่อธนาคารเลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี 2567

  • สินเชื่อธนาคารกสิกรประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ Xpress Loan สินเชื่อวงเงินสูง อนุมัติเร็วภายใน 15 นาที สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น K PLUS ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเริ่มต้นที่ 17% ต่อปี ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยใช้งานได้
  • กรุงไทยสินเชื่อประเภทสินเชื่อ Smart Money สินเชื่อกดเงินสด วงเงินอนุมัติสูง สมัครสินเชื่อธนาคาร Smart Money ได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ประกอบการรายย่อย เพียงมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็สมัครใช้งานสินเชื่อธนาคารประเภทนี้ได้
  • สินเชื่อธนาคารกรุงเทพประเภทสินเชื่อบัวหลวงสุขใข สินเชื่อธนาคารที่มาพร้อมกับวงเงินอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ เพียงรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทก็สมัครลงทะเบียนได้ ไม่เพียงเท่านี้ยังผ่อนจ่ายสบาย ๆ สูงสุดกว่า 60 เดือน กับดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบต้นลดดอก หรือดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 23% ต่อปี สมัครสินเชื่อฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครใช้บริการ
  • สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ทั้งวงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดกว่า 10 เท่าของรายได้ รวมวงเงินให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินส่วนบุคคลแล้วไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายและการอุปโภคบริโภค
  • ธนาคารปล่อยสินเชื่ออย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash สินเชื่อธนาคารสมัครง่าย อนุมัติเร็ว ผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร และคนค้ำประกัน ให้เบิกวงเงินสดทันใช้ที่ตู้เอทีเอ็ม หากไม่มีการใช้วงเงินก็ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
  • สินเชื่อธนาคารหมุนเวียนส่วนบุคคล iFIN กรุงศรีอยูธยา กู้สินเชื่อธนาคารไม่ต้องใช้คนค้ำ วงเงินอนุมัติสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท มาพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลดต้นลดดอก เลือกผ่อนจ่ายสบาย ๆ นานสูงสุดกว่า 60 เดือน สามารถสมัครได้ทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงศรี หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างกันอย่างไร

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี เพื่อสมัครสินเชื่อธนาคารรับวงเงินพร้อมใช้ อาจคุ้นเคยกับเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดขึ้นมาเช่นเป็นสินเชื่อกู้เงินธนาคารส่วนบุคคลใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเป็นสินเชื่อกู้เงินธนาคารส่วนบุคคลไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือใช้รถยนต์ เครื่องประดับ เพื่อค้ำประกันในการรับวงเงินกู้ซึ่งสินเชื่อธนาคารประเภทนี้ที่ต้องใช้ เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินสูงถึงหลักล้าน ส่วนสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่นานหรือเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารแบบระยะสั้น วงเงินสูงไม่ถึงหลักล้าน สินเชื่อธนาคารก็มีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกใช้บริการกันและรูปแบบการให้บริการก็แตกต่างกันเอามาก

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสินเชื่อธนาคารประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล

ต้องบอกเลยว่าทุกการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคาร ผู้สมัครควรตัดสินใจและเข้าใจชัดเจนได้ว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร อัตราดอกเบี้ยการใช้งาน และระยะการผ่อนชำระ รวมถึงหากมีการผิดนัดชำระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าทวงถามที่เท่าไหร่ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง จะได้ใช้จ่ายวงเงินกู้ได้อย่างถูกต้อง
ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบัน 2024 หลายธนาคารต่างออกแบบเพื่อให้ผู้สนใจสมัครใช้งานได้ง่าย ดังนั้นก่อนจะทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี ควรศึกษาประเภทของสินเชื่อให้เข้าใจ รวมถึงศึกษาเงื่อนไขด้านค่าธรรมเนียมในการใช้จ่าย เพราะทุกครั้งของการขอสินเชื่อธนาคาร ถึงจะมีข้อดีในส่วนของวงเงินสูง การอนุมัติเร็วที่ดึงดูดความสนใจสมัครรับเงินเพื่อการใช้งาน หากไม่ระวังหรือทำความเข้าใจในเรื่องนี้ อาจะทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่สูงขึ้นตามมา สินเชื่อธนาคารเป็นสิ่งที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า แน่นอนว่าคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับสถาบันทางการเงินและสินเชื่อที่คุณสนใจได้เลย โดยปัจจุบันนี้มีสินเชื่อธนาคารที่น่าสนใจมากมาย ตัวอย่างคือ สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อ KTB เป็นต้น!

อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2567

Scroll to Top