Offer Categories: กู้เงินธนาคาร

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
สมัครกู้เงินด่วนอัตราดอกเบี้ยถูกในปี 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
สมัครกู้เงินก้อนด่วนผ่านแหล่งปล่อยกู้วงเงินสูง 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
กู้เงินผ่านบริการเงินกู้ด่วนรายเดือนที่กู้ง่ายได้เงินไว
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
สมัครยืมเงินสดจากแหล่งให้บริการที่น่าเชื่อถือ
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
สมัครกู้เงินออนไลน์ผ่านสินเชื่ออนุมัติง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
แหล่งให้กู้เงินด่วนที่มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
เงินกู้ ธ.ออมสิน บริการสินเชื่ออนุมัติง่ายในปี 2024
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ส่องบริการเงินกู้ธนาคารออมสินสมัครง่ายได้เงินจริง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ทำความรู้จักกับเงินกู้ออมสินบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ยืมเงิน 3000 ด่วนโอนเข้าบัญชีง่ายๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3,000 บาท
ยืมเงิน 1000 ถูกกฎหมายปีนี้ ใช้เอกสารไม่กี่อย่าง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท
ส่องบริการให้ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์ได้แล้ววันนี้
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ปลุกไฟคนทำมาหากิน ด้วยการกู้เงินธนาคารที่เชื่อถือได้

สำหรับใครที่ต้องการเงินทุน เพื่อนำมาประกอบอาชีพ แนะนำว่าการกู้เงินธนาคารที่เชื่อถือได้ ย่อมเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ในเวลานี้ ถ้าถามว่าแล้วเราจะกู้เงินธนาคารไหนดีล่ะ เพราะมีธนาคารมากมายเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ โดยทริคที่อยากแนะนำคือ เราควรศึกษารายละเอียดข้อมูลของการกู้เงินธนาคารแต่ละแห่งดูให้เข้าใจ แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อที่จะได้เลือกกู้เงินธนาคารที่เรามั่นใจมากที่สุด โดยในเบื้องต้น เราอาจจะลองค้นหาจากคีย์เวิร์ดที่ว่า “ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด” หรือ “ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ไปกู้เงินกับธนาคารไหนดี” จากนั้น ระบบอินเทอร์เน็ตก็จะพาเราไปพบกับการกู้เงินธนาคารต่าง ๆ เต็มไปหมด อย่างไรก็ตาม อีกวิธีหนึ่ง คือให้เราลองเข้าไปดูกระทู้ใน pantip เพราะจะมีสมาชิกบางคนที่เคยยื่นกู้ธนาคารมา แล้วนำมาบอกเล่าถึงข้อดีข้อเสียจากการกู้เงินด่วนรายเดือนนั่นเอง

วิธีเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปกู้เงินธนาคาร

การกู้เงินธนาคารเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ และแน่นอนว่าปัจจุบันธนาคารก็ออกมาปล่อยกู้ผ่านแอพซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการผ่านเครือของธนาคารนั่นเอง การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปกู้เงินธนาคาร ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเราต้องใส่ใจ เพราะถ้าเตรียมไปไม่ดี อาจมีสิทธิ์ที่ธนาคารจะไม่อนุมัติกู้เงินด่วนธนาคารให้เราได้ สำหรับวิธีเตรียมตัวก่อนไปกู้เงินธนาคาร เริ่มจากการเตรียมเอกสารกู้สินเชื่อธนาคารให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน และสลิปเงินเดือน ต่อมาให้เราเช็คประวัติการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง เพื่อดูว่ามียอดรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือมา แล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่สาม นั่นคือการตรวจสอบเครดิตบูโรหรือสถานะการเงินของตัวเองว่าเป็นอย่างไร เพราะหากเราติดบูโรหรือแบล็คลิสต์ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกู้เงินธนาคาร แต่อาจเลือกกู้เงินจากช่องทางอื่น ๆ เช่น กู้เงินผ่านแอพเงินกู้ออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือเราต้องตรวจสอบตัวเองว่า เรามีความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อธนาคารหรือไม่ โดยคิดจากภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ และรายรับโดยรวมของตัวเอง

กู้เงินธนาคารแบบใช้หลักประกัน กับไม่ใช้หลักประกัน ต่างกันยังไง

การกู้เงินธนาคารแบบมีหลักประกัน และแบบไม่มีหลักประกันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากเป็นกู้เงินด่วนธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป เราอาจไม่จำเป็นที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน แต่หากเป็นการกู้เงินธนาคารสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีวงเงินให้กู้จำนวนมาก  เช่นนี้แล้วธนาคารปล่อยกู้ให้เราก็ต่อเมื่อเรามีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะกู้เงินธนาคาร เราควรเช็คเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่งด้วยว่ามีเงื่อนไขอย่างไร แล้วเรามีคุณสมบัติตามที่ธนาคารเหล่านั้นกำหนดไว้หรือไม่ สำหรับวิธีกู้เงินธนาคาร จะมีอยู่ด้วยกันสองวิธีหลัก ๆ คือการกู้เงินธนาคารที่สาขา และการกู้ออนไลน์ผ่านแอพ Mobile Banking ส่วนใครที่อยากรู้ว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด ก็กล่าวได้ว่าธนาคารเกือบทุกแห่งต่างอนุมัติวงเงินกู้ง่ายทั้งนั้น ขอเพียงแค่เราจัดส่งเอกสารครบถ้วนตามเกณฑ์ของธนาคาร ก็สามารถกู้เงินด่วนออนไลน์ได้เลย

อยากกู้เงินธนาคารให้ผ่าน ต้องทำยังไง

สิ่งที่หลายคนกังวลมากเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคาร คือเราจะกู้เงินธนาคารยังไงให้ผ่านอนุมัติ เพราะหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าบางคนยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่าน หรือบางคนกู้เงินธนาคารแล้วอนุมัติช้าไม่ทันใจ ซึ่งการกู้เงินกับธนาคารให้ผ่านนั้น อย่างแรกเลยคือเราต้องมีเครดิตที่ดี เช่น ชำระเงินตรงเวลา และไม่เคยผิดนัดชำระมาก่อน ต่อมาคือเรามีอะไรที่ทำให้ธนาคารมั่นใจไหมว่า เราสามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงการใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันเงินกู้ และสิ่งสุดท้ายก็คือการเตรียมเอกสารสำหรับกู้เงินด่วนธนาคารตามที่กำหนดไว้ ทั้งเอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารแสดงรายได้ สำหรับใครที่ไม่เคยยื่นกู้ธนาคารมาก่อน อาจจะลองนำทริคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูได้ เพื่อที่จะได้กู้เงินธนาคารแล้วผ่านการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน อนึ่ง การเข้าถึงการกู้เงินธนาคารนั้น เรายังสามารถเข้าถึงผ่านทางออนไลน์ได้ เช่น แอพธนาคาร และเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

กู้เงินธนาคารมีกี่ประเภท

การกู้เงินธนาคาร หรือยื่นกู้ธนาคารมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น กู้เงินธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มที่ขาดแคลน เป็นต้น ซึ่งก่อนที่เราจะกู้เงินด่วนธนาคารใดนั้น เราควรเลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสินเชื่อนั้น ๆ และคุณสมบัติของเราในการกู้เงินธนาคารนั้น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก ก็อาจจะเลือกกู้เงินกับธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ โดยจุดเด่นคือการให้วงเงินสูงมาก และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงมีระยะเวลาผ่อนที่ยาวนาน แต่ถ้าเราเป็นคนทั่วไป ที่ไม่ได้ต้องการวงเงินที่สูงมาก เพียงแค่อยากกู้เงินด่วนธนาคารเพิ่มเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราว แบบนี้ เราก็สามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปแทนได้ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายมาก ๆ หากใครที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้รับประกันเลยว่าปัจจุบันอะไรก็มักจะได้ได้ง่ายกว่าเดิมมากๆ หากสนใจสามารถขอสินเชื่อได้เลย

ทำไมเราถึงไม่ควรกู้เงินธนาคารบ่อยเกินไป

เหตุผลที่เราไม่ควรกู้เงินธนาคารบ่อยเกินไป เป็นเพราะว่าการกู้เงินด่วนธนาคารจำนวนถี่นั้น จะทำให้ถูกมองว่าเรามีการบริหารจัดการเงินที่ไม่ดี อีกทั้งยังส่งผลต่อการกู้เงินธนาคารในครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย นอกจากนี้ การกู้เงินธนาคารแล้วโดนปฏิเสธ จนต้องไปยื่นกู้ธนาคารใหม่ทันที ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ทางที่ดี เราควรเว้นระยะห่างเอาไว้บ้างอย่างน้อย 6 เดือน แล้วจึงค่อยกลับไปยื่นกู้ธนาคารใหม่อีกรอบ อย่างไรก็ตาม หากใครที่กู้เงินกับธนาคารไม่เคยผ่านสักที อาจเป็นไปได้ว่าเราไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะกู้เงินธนาคาร เช่น อาจติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็คลิสต์อยู่ ซึ่งวิธีแก้ไขคือเราอาจจะต้องเลือกกู้เงินจากช่องทางอื่น ๆ เช่น แอพเงินด่วนออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น สุดท้ายนี้เราก็หวังว่าการกู้เงินธนาคารคงเป็นทางออกที่ดีให้กับคุณได้ไม่น้อย เนื่องจากการกู้เงินธนาคารจะตอบโจทย์ในเรื่องของการได้รับคำปรึกษาทางการเงินจากพนักงานช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัพเดทวันที่ 9 มกราคม 2567

Scroll to Top