Offer Categories: สินเชื่อ

สนใจกู้โตโยต้าลีสซิ่งและต้องการเช็คดอกเบี้ยเงินกู้
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ชัยฤทธิ์ลีสซิ่งบริการสินเชื่อรถที่กู้ง่ายได้เงินไว
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด
กสิกรลิสซิ่งแหล่งบริการสินเชื่อรถจากธนาคารกสิกร
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ไมด้าลิสซิ่งคืออะไรและให้บริการอะไรบ้างเช็คเลย!
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สมัครสินเชื่อตะวันออกลิสซิ่งวงเงินให้กู้สูงมาก
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อะมานะฮ์ลิสซิ่งผู้ให้สินเชื่อรถหลากหลายประเภท
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 24 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 130% ของราคาประเมิน
เอเซียเสริมกิจแหล่งให้บริการเงินกู้อนุมัติง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สนใจกู้เงินกับเฮงลิสซิ่งต้องทำอย่างไรเช็คเลย!
เงินเดือน
7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 17-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 45,000 บาท
ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริการสินเชื่อเงื่อนไขน้อย
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาท
กู้เงินเมืองไทยลิสซิ่งอัตราดอกเบี้ยถูกมาก 2023
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
สมัครยืมเงินสดดีแทควงเงินให้กูสูงถึง 8 แสนบาท
เงินเดือน
5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 36 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 800,000 บาท
ทำความรู้จักกับราชธานีลิสซิ่งและบริการล่าสุด 2023
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทรถ)
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
ไมโครลิสซิ่งสินเชื่อรถที่ให้วงเงินสูงถึง 10 ล้านบาท
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 14 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท
สนใจกู้เงินควิกลิสซิ่งพร้อมเช็ควงเงินให้กู้ล่าสุด
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
รู้จักกับซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่งบริการเงินกู้อนุมัติง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ช่วง 18-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนด

หลักคิดในการขอสินเชื่อ

ก่อนที่เราจะขอสินเชื่อ หรือทำการกู้สินเชื่อจากธนาคาร แนะนำว่าเราเราควรมีหลักคิดในการกู้สินเชื่อเงินด่วนให้ดีก่อน โดยข้อแกที่เราควรพิจารณาก็คือเรามีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมากน้อยเพียงใด ข้อต่อมาที่เราต้องคิดให้มาก ๆ ก็คือค่าใช้จ่ายของเงินกู้จากสถาบันการเงินเป็นอย่างไร และข้อสุดท้ายคือเรามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งถ้าเราตอบข้อสงสัยตัวเองได้แล้ว และมั่นใจเราสามารถหาเงินมาชำระอัตราดอกเบี้ยได้แน่นอน ก็สามารถกู้สินเชื่ออนุมัติง่ายจากแหล่งบริการที่ต่าง ๆ ได้เลย ส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าควรกู้ที่ไหนดีในปี 2566 นี้ ก็แนะนำว่าควรเลือกกู้จากธนาคารที่น่าสนใจ หรือไม่ก็กู้เงินสินเชื่อนาโนถูกกฎหมายผ่านแอพออนไลน์ที่เชื่อถือได้แทน เพราะการกู้เงินนอกระบบผิดกฎหมาย นอกจากจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้ว ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการทวงหนี้ และสัญญาการกู้ยืมด้วย

ประเมินความสามารถในการชำระสินเชื่ออย่างไร

จริงอยู่ว่ากาประเมินความสามารถในการชำระสินเชื่อ เป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรรู้ แต่หากเราไม่รู้ว่าจะประเมินอย่างไร ก็อาจเริ่มต้นจากการจัดทำงบรายรับรายจ่ายล่วงหน้า ก่อนไปติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อให้เรารู้ว่าในเดือน ๆ หนึ่งนั้น เรามีรายรับมากพอที่จะผ่อนชำระสินเชื่อหรือไม่ ข้อต่อมาคือการประเมินว่าวงเงินสินเชื่อที่เราได้รับนั้น ช่วยเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายของเรามากกว่ากัน รวมไปถึงการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือจากการกู้สินเชื่อเงินสด 30 นาทีว่า ติดลบไหม ทั้งนี้ หากเราประเมินแล้วว่าการกู้เงินธนาคาร จะสร้างภาระการเงินให้เรามากขึ้น อีกทั้งรายได้ของเราก็ไม่ได้มากพอที่จะผ่อนชำระได้ตามที่ครบกำหนด เช่นนี้แล้ว เราอาจชะลอการกู้ยืมเงินไปก่อน แต่ถ้าเราประเมินดูแล้วว่าเรามีความสามารถผ่อนชำระแก่สถาบันการเงินอย่างแน่นอน ก็สามารถกู้ยืมสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีปี 2023 นี้ได้เลย 

ทำความรู้จัก 3 ประเภทสินเชื่อ เพื่อการบริโภค

สินเชื่อ คือแหล่งเงินกู้ที่ช่วยให้ผู้ขอกู้ได้รับวงเงินสินเชื่อมาเติมสภาพคล่อง โดยหนึ่งในประเภทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือสินเชื่อเพื่อการบริโภค และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. บัตรเครดิต โดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานบัตรเครดิต ก็คือมีความสะดวก และใช้จ่ายแทนเงินสดได้ อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดจากการใช้งานบัตรอีกด้วย 2. สินเชื่อบัตรกดเงินสด มีลักษณะการใช้งานคล้าย ๆ บัตรเครดิต แต่ต่างกันตรงที่บัตรกดเงินสดจากสถาบันการเงิน เน้นการเบิกถอนสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นหลัก จะไม่ได้มีโปรโมชั่น หรือการสะสมคะแนนเหมือนกับบัตรเครดิต 3. สินเชื่อส่วนบุคคล โดยธนาคารจะอนุมัติเงินก้อนมาให้ และจะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งก่อนที่เราจะสมัครสินเชื่อประเภทใดก็ตามใน 3 ประเภทนี้ ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละประเภทให้ดีก่อน โดยสามารถดูข้อมูลทางออนไลน์ของแต่ละสถาบันการเงินได้เลย 

เครดิตบูโร สำคัญยังไงต่อการขอสินเชื่อ

เครดิตบูโร คือบริษัทที่รวบรวมประวัติการชำระเงินของแต่ละคน พร้อมกับประเมินว่าคน ๆ นั้นมีสถานะเครดิตบูโรอย่างไร ซึ่งเครดิตบูโรนี้ยังเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการขอสินเชื่ออีกด้วย เพราะสถาบันการเงิน หรือธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ โดยคำนึงถึงเครดิตบูโรของผู้กู้แต่ละคน กล่าวได้ว่า ถ้าผู้ขอสินเชื่อคนไหนที่ติดเครดิตบูโร หรือมีประวัติการชำระเงินไม่ตรงวลาที่กำหนดบ่อย ๆ ก็มีความเป็นไปได้ว่าธนาคารอาจไม่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนให้กับคน ๆ นั้นได้ ส่วนใครที่มีสถานะเครดิตบูโรปกติ ก็จะกู้สินเชื่อผ่านอนุมัติง่าย อีกทั้งอาจได้รับสิทธิพิเศษในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่ออีกด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ไม่เคยกู้สินเชื่อมาก่อน ก็แนะนำว่าอาจลองเริ่มจากการสมัครสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยแพงจนเกินไป ทั้งนี้ ก็เพื่อฝึกตัวเองให้ลองหัดชำระเงินตรงเวลา และยังถือได้ว่าเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเราเองอีกด้วยเช่นกัน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคืออะไร ทำไมคนสูงวัยจำเป็นต้องรู้

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อบ้านประเภทหนึ่ง โดยจุดเด่นของสินเชื่อดังกล่าว คือการที่เรานำบ้านไปจำนองกับธนาคาร แล้วรับเงินไปใช้จ่ายทุกเดือนเพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทั้งนี้ แม้เราจะจำนองบ้านไว้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารอยู่ แต่เรายังคงมีกรรมสิทธิ์และอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองได้ต่อจนกระทั่งเราเสียชีวิต ซึ่งหากเราผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือกรณีที่เจ้าของบ้านเสียชีวิต จะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นของธนาคารโดยทันที อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของสินเชื่อบ้าน Reverse Mortgage ที่เราควรรู้เบื้องต้น คือ บ้านที่เราจะนำมาจองนำนองนั้น จะต้องเป็นบ้านที่ปลอดภาระแล้ว จากนั้น ธนาคารจะประเมินวงเงินบ้านราว ๆ 70% ของราคาประเมิน แล้วนำวงเงินที่ประเมินได้มาหารเฉลี่ยรายเดือน พร้อมกับทยอยจ่ายให้กับผู้ขอสินเชื่อต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน จนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งผู้ที่จะกู้สินเชื่อ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ โดยปัจจุบันนี้ มีสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ใครสนใจก็ไปตามดูรายละเอียดกันต่อได้ในช่องทางออนไลน์ได้เลย

รู้จักบริษัทสินเชื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย

สินเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำให้ทุกคนที่เดือดร้อนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายๆ นอกจากธนาคารต่าง ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว ยังมีสถาบันการเงิน หรือแหล่งบริการเงินกู้อีกมากที่ให้บริการสินเชื่อ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ยังอยู่ในตลาดหุ้นไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท KTC ผู้ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตกรุงไทย, บริษัท MTC ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ, บริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ หรือ SAWAD ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย และบริษัทเงินติดล้อ หรือ TIDLOR ผู้ให้บริการสินเชื่อชนิดเดียวกันกับ SAWAD โดยความน่าสนใจคือในปี 2566 นี้ บริษัทที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีมูลค่ากิจการมากกว่าหลักพันล้านบาท หรือบางบริษัทมีมูลค่ามากกว่าหลักหมื่นถึงหลักแสนล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตราบใดที่คนไทยยังนิยมการกู้เงิน หรือขอสินเชื่ออยู่ บริษัทเหล่านี้ก็ยังเติบโตได้นั่นเอง 

อัพเดทวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top