ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออะไรบ้างในปี 2023 เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่น่าสนใจ 2566/2023 มีอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ยังติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินที่ลากยาวมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลว่าจะกู้เงินธนาคารจากที่ไหนดีเพื่อชีวิตจะได้เดินต่อไป ก็ต้องบอกว่ากู้สินเชื่อออมสิน เพราะธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับหลายคนได้ไปต่อกับชีวิตที่ผ่านมาจำนวนมากโดยออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท และออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และล่าสุดธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการฟื้นฟูหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่น่าสนใจในปีนี้มีอะไรบ้างไปเช็คสินเชื่อออมสินกันเลย

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับสินเชื่อเพื่อคุณ

สำหรับปี 2023 ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับสินเชื่อเพื่อคุณ โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องมีหลักประกันหรือต้องหาคนค้ำประกันในการกู้สินเชื่อออมสิน กู้ง่ายและอนุมัติไว โดยให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายถึง 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินลดต้นลดดอกเพียง 1.25% ต่อปี มีระยะเวลาให้ผ่อนชำระนานถึง 2 ปี ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณนี้สามารถสมัครได้ทั้งคนที่มีอาชีพอิสระและอาชีพประจำที่มีรายได้เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป โดยเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารได้คัดเลือกและเป็นลูกค้าใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ในวันที่ลงทะเบียน เอกสารที่ใช้มีบัตรประชาชนและเอกสารแสดงรายได้ ทั้งนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วนำเอกสารไปติดต่อขอกู้เงินธนาคารที่สาขาใกล้บ้าน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดนี้เป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยสามารถกู้ได้ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยให้วงเงินกู้ตามความสามารถในการชำระหนี้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินอยู่ระหว่าง 0.50-1% ต่อเดือน มีระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 8 ปี ทั้งนี้ออมสินปล่อยกู้เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และเอกสารที่ใช้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และล่าสุดธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อนี้มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าใหม่สำหรับคนที่สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินและได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์บัตรของขวัญ Lotus’s Gift Care รวมมูลค่า 200-500 บาท ถึง 900 รางวัล ซึ่งสิ้นสุดโปรโมชั่น 31 ก.ค. 2566 นี้เท่านั้น

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สำหรับธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของสินเชื่อนี้ก็ตามชื่อสินเชื่อเลยก็คือต้องการให้กู้สินเชื่อออมสิน เพื่อนำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยวงเงินให้กู้ตามจำนวนหนี้จริงที่มีนอกระบบและออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกินนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสิน 1% ต่อเดือน มีระยะเวลาชำระหนี้นาน 5 ปี ซึ่งธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโดยมี บสย. เป็นหลักประกันการกู้ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้และมีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนและเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ สามารถสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินได้ที่สำนักงานสาขาทุกสาขาที่ใกล้บ้านและสะดวก

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์สมัครง่ายได้ด้วยตัวเอง
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดอนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
Scroll to Top