Offer Categories: กู้เงินรายเดือน

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
สมัครกู้เงินก้อนด่วนผ่านแหล่งปล่อยกู้วงเงินสูง 2024
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
สมัครกู้เงินออนไลน์ผ่านสินเชื่ออนุมัติง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ส่องบริการให้ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์ได้แล้ววันนี้
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ยืมเงิน 3000 ด่วนอาชีพอิสระเงื่อนไขน้อย
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ยืมเงิน 2000 ด่วนได้จริงผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ส่องบริการบัตรประชาชนใบยืมเงิน 1000 ด่วน
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนเช็คเลย!
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ยืมเงิน 3000 ด่วนผ่านบริการเงินกู้อนุมัติง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ส่องขั้นตอนกู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสิน 2024
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 4.2 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
สมัครกู้เงินธนาคารกสิกรไทยวันนี้ทราบผลเร็วมาก
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ต่ำสุดร้อยละ 4.57 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
กู้ยืมเงินคนพิการใช้หลักประกันไหมเช็คด่วน
เงินเดือนผู้กู้
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
สนใจกู้เงินกรุงไทย ส่องวิธีกู้เงินกรุงไทยล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน

กู้เงินรายเดือนได้ ไม่ต้องง้อธนาคาร 

ในวันนี้ เราสามารถกู้เงินรายเดือนได้โดยไม่ต้องง้อธนาคารแล้ว ซึ่งการกู้เงินรายเดือน หรือลงทะเบียนสินเชื่อผ่อนรายเดือนในปี 2567 นี้ ก็คือกู้รายเดือนผ่านแอปปล่อยกู้รายเดือนทางออนไลน์นั่นเอง ถ้าถามว่ากู้เงินรายเดือนช่องทางนี้ น่าสนใจอย่างไร ก็กล่าวได้ว่าผู้กู้จะได้วงเงินอนุมัติรวดเร็วทันใจ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน นอกจากนี้ กู้เงินผ่อนรายเดือนในปี 2024 ยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับผู้กู้ เพราะจะได้ผ่อนเงินต้นจำนวนมากขึ้นได้ เพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้น้อยลงนั่นเอง ดังนั้น หากใครที่ต้องการใช้เงินด่วนในยุคนี้ ก็อาจจะมากู้เงินรายเดือนผ่านแอพได้ รับรองได้ว่าช่องทางนี้จะตอบโจทย์อย่างมาก ทั้งนี้ สำหรับแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน หากคิดจะกู้ก็ต้องวางแผนดี ๆ เพราะแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนมีดอกเบี้ยที่แพง บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงที่มีในปัจจุบันก็ทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมันง่ายขึ้นกว่าเดิม แต่คุณก็ย่อมรู้ดีว่ามันเสี่ยงแค่ไหน เงินด่วนผ่อนจ่ายรายเดือนถูกกฎหมายในปัจจุบันนี้ก็มีให้บริการอีกเยอะแยะ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ แค่เพียงได้ยินคำว่าถูกกฎหมายอะไรๆ ก็น่าจะดีไปหมดแล้ว

กู้เงินรายเดือนนอกระบบ กับความเสี่ยงที่ต้องระวัง

การกู้เงินรายเดือนจากแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน มีข้อควรระวังอยู่ไม่น้อย และเป็นสิ่งที่เราควรรู้เอาไว้บ้าง อยากแรกคือเงินกู้รายเดือนนอกระบบ 2024 มักจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับกู้เงินรายเดือนจากธนาคาร อีกทั้งเงินกู้ผ่อนรายเดือนยังเสี่ยงต่อการโดนเหล่ามิจฉาชีพหลอกตามที่เป็นข่าว ดังนั้น ก่อนจะกู้เงินรายเดือนนอกระบบ ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน นอกจากนี้ กู้เงินรายเดือนยังมีสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกับการกู้รายเดือนผ่านธนาคาร หรือพูดง่าย ๆ คือคนปล่อยกู้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญากลางคันได้ และความเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน คือวิธีการทวงหนี้ที่โหด และรุนแรง ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเจ้าหนี้โหดถึงขนาดทำร้ายร่างกาย และทำลายข้าวของเลยทีเดียว ดังนั้น หากร้อนเงิน แล้วไม่รู้ว่าจะกู้เงินไหนดี ถ้าเลือกได้ ก็แนะนำให้เลือกเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีผ่อนรายเดือนผ่านธนาคารจะปลอดภัยกว่า และการันตีได้เลยว่าเงินนอกระบบรายเดือนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกทั้งยังพ่วงความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดมาอีกด้วย ปัจจุบันนี้ก็มีบริการสินเชื่อรายเดือนถูกกฎหมายมากมายที่คอยให้บริการ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการลดปริมาณนอกระบบ บริการที่เห็นได้ชัดจากพวกนอกระบบก็คือ บริการเงินด่วนถึงบ้านร้อยละ 10 ที่ปล่อยกู้ถึงหน้าบ้านมาพร้อมกับความเสี่ยงในกรณีโดนทวงหนี้ ข่มขู่รุนแรง และวงจรแบบนี้เข้าง่ายแต่ออกยากมากๆ กู้เงินรายเดือนหลายความเสี่ยงที่เราจะเจอและแน่นอนว่าการบริหารจัดการเงินให้เป็นระบบจะส่งผลดีให้กับคุณมาก การกู้เงินรายเดือนมีสิ่งที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นหากใครที่ต้องการเงินกู้จริงๆ ก็ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

กู้เงินรายเดือนผ่านแอพ แบบไม่เสี่ยง เลือกยังไง

เป็นยังไงกันบ้างกับการกู้เงินรายเดือนสิ่งที่ต้องระวังหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และนำไปปรับใช้กับตัวเองได้ กู้เงินรายเดือนก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีโดยไม่ต้องง้อธนาคารสามารถทำได้ง่ายๆผ่านแอพเช่นเดียวกันแต่การกู้รายเดือนผ่านแอพแบบไม่เสี่ยงนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเลือกกู้เงินรายเดือนจากแอพสินเชื่อผ่อนรายเดือนที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งแอพกู้เงินรายเดือนที่เป็นที่ยอมรับ ก็คือการกู้เงินรายเดือนผ่านแอพธนาคารนั้นเอง แต่ข้อจำกัดของเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีผ่อนรายเดือนผ่านธนาคาร คือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารทุกคนที่จะสามารถกู้ได้ เพราะหากลูกค้าคนไหนติดแบล็คลิสต์ หรือติดเครดิตบูโร ก็จะไม่สามารถสมัครเงินกู้รายเดือนได้นั่นเอง ดังนั้น เราจึงต้องไปกู้เงินรายเดือนจากแอพเงินกู้นอกระบบแทน โดยแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนผ่านแอพก็มีทั้งที่เชื่อถือได้ และควรหลีกเลี่ยง ซึ่งการเลือกกู้เงินรายเดือนจากแอพที่เชื่อถือได้นั้น แอพดังกล่าวควรเป็นแอพที่หลายคนรู้จัก ได้รับใบอนุญาตจากระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และที่สำคัญต้องมีแหล่งที่อยู่ที่ติดต่อได้จริง และปัจจุบันเงินด่วนผ่อนจ่ายรายเดือนถูกกฎหมายที่แนะนำคือ ฟินนิกซ์ เพราะให้เงินจริงรวมถึงดอกเบี้ยถูกมาก เราจึงขอไม่แนะนำให้ทุกคนไปกู้กับเงินด่วนร้อยละ 5 ต่อเดือนล่าสุด เพราะมันเป็นสิ่งที่นอกระบบทำกันฉะนั้นมองหาแหล่งกู้เงินในระบบจะดีเสียกว่า เช่นเดียวกันกับปล่อยกู้รายเดือน เงินได้ไม่เต็มจำนวนแต่เสียทั้งเงินทั้งดอกที่แพงกว่าปกติเอามาก ที่นี้เราก็เชื่อว่าคุณรู้แล้วว่าการกู้รายเดือนจากนอกระบบเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไม่ต้องถามอีกเลย กู้เงินรายเดือนควรตรวจสอบแหล่งบริการให้ดีเพราะข้อมูลของตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นเอง 

แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนในปัจจุบันก็มีอยู่หลายแหล่งเอามากๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปล่อยเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย ต้องระวังเป็นพิเศษ การกู้เงินรายเดือนก็เช่นกัน ตรวจสอบแหล่งเงินทุนให้ดีจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบได้ ซึ่งการกู้เงินรายเดือนที่เป็นนอกระบบจะมีทั้งที่คิดดอกเบี้ยแพงมากๆ ต้องส่งยอดรายวันได้ รวมถึงการทวงหนี้โหดๆ อีกด้วย!

อัพเดทวันที่ 9 มกราคม 2567

Scroll to Top