ส่องข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ปี 66

รายละเอียดของข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ (อัพเดตปี 2566/2023)

จากข่าวล่าสุดในปี 2566 เกี่ยวกับข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้พบว่าทางโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางได้เร่งประชุมพร้อมทั้งเดินหน้าตามนโยบายประกันราคายางเฟส 4 อย่างครบถ้วนซึ่งเงินประกันราคายางล่าสุดในเฟส 4 นั้นได้มีการให้ชาวสวนยางลงทะเบียนไปเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ตามข่าวประกันราคายางล่าสุดหากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวสวนยางทางโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางจะทำการโอนเงินให้ในระยะเวลาถัดไปที่ได้กำหนด ซึ่งข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ก็ได้มีการอัพเดตข้อมูลว่าเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหนโดยเราจะมาอธิบายในหัวข้อถัดไปของบทความให้ทุกๆ คนได้ทราบกัน

ข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้เกี่ยวกับกำหนดวันเงินเข้าในปี 2566/2023

หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือยางพาราว่าเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหน ซึ่งจากข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ได้ความว่าชาวสวนยางจะได้เงินช่วยเหลือยางพาราในวงเงินตามเงื่อนไขภายในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2023 โดยผู้ที่ได้รับเงินประกันราคายางล่าสุดต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขตามรายละเอียดของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางมาแล้ว ข่าวชาวสวนยางล่าสุดได้ระบุวันที่จะโอนเงินช่วยเหลือชาวสวนยางในงวดแรกของเฟส 4 นั่นก็คือวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานี่เอง โดยจำนวนการโอนงวดแรกคิดเป็นจำนวนบุคคลเท่ากับ 1.9 หมื่นราย และข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ก็ได้ระบุอีกว่าประกันราคายางเฟส 4 จะทยอยโอนให้ทุกๆ วันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์เป็นจำนวน 16 ครั้งจนครบกำหนดวงเงินและระยะเวลาโครงการ หากใครยังไม่ได้รับจำนวนเงินช่วยเหลือของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางก็อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าระบบและการดำเนินการของเงินช่วยเหลือยางพารารอบนี้จะมีระยะเวลาสิ้นสุดจนถึงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ชาวสวนยางจำเป็นต้องติดตามข่าวประกันราคายางล่าสุดอย่างใกล้ชิดและเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยางได้ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของโครงการหรือติดต่อผ่าน Call Center

ข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

ถึงแม้หลายท่านอาจจะพลาดข่าวชาวสวนยางล่าสุดไปแล้วไม่รู้ว่าลงทะเบียนเงินช่วยเหลือยางพารากันไปตั้งแต่เมื่อไหร่จึงพลาดโอกาสดีๆ ที่จะได้รับเงินประกันราคายางล่าสุดไป แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าก็ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสอื่นเรื่อยๆ เพื่อให้วงเงินช่วยเหลือชาวสวนยางต่อๆ ไป ซึ่งข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของชาวสวนยางที่จะได้รับเงินช่วยเหลือยางพาราไว้ดังนี้

  • ตามข่าวประกันราคายางล่าสุดผู้รับเงินต้องเป็นชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.
  • เป็นชาวสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง
  • เพิ่มเติมจากข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ผู้รับเงินช่วยเหลือยางพาราต้องมีสวนยางเป็นชื่อตนอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี จำนวนไร่ไม่เกิน 25 ไร่ต่อคน
  • ข้อมูลจากข่าวล่าสุดการเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยางของทางโครงการจะให้ผู้รับเงินช่วยเหลือชาวสวนยางแบ่งสัดส่วนในรายได้ 60:40 60% คือเจ้าของสวนยาง 40% คนรับจ้างกรีดยาง

ข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ให้เงินเป็นจำนวนเท่าใด?

จากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ได้อัพเดตจำนวนเงินช่วยเหลือยางพาราจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นวงเงินจำนวน 7,566.86 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไร่ 18.18 ล้านไร่ จำนวนไร่ต่อคนคิดเป็น 25 ไร่ ซึ่งเมื่อทราบรายละเอียดกันไปแล้วเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหนต่อมาจะเป็นในส่วนของราคาประกันราคายางเฟส 4 โดยจะแบ่งออกได้ดังนี้

  • กิโลกรัมละ 60 บาท = ยางดิบแผ่นที่มีคุณภาพที่ดี
  • กิโลกรัมละ 57 บาท = น้ำยางสด
  • กิโลกรัมละ 23 บาท = ยางก้อนแบบถ้วย

ซึ่งในข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ได้ระบุไว้เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือยางพาราอีกด้วยว่า

  • ยางดิบแผ่นที่มีคุณภาพที่ดีจะจำกัดกิโลกรัมในแต่ละเดือนและไร่ที่ 20 กิโลกรัม
  •  น้ำยางสดจะจำกัดกิโลกรัมในแต่ละเดือนและไร่ที่ 20 กิโลกรัม 
  • และในส่วนสุดท้ายที่ข่าวชาวสวนยางล่าสุดได้ระบุก็คือยางก้อนแบบถ้วยจะจำกัดกิโลกรัมในแต่ละเดือนและไร่ที่ 40 กิโลกรัม

ช่องทางการเช็คเงินช่วยเหลือยางพาราตามข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้

ตามข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้เกี่ยวกับช่องทางการเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยางสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส และเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส จะมีด้วยกัน 2 แอพคือ A-Mobile Plus และธ.ก.ส. A-Mobile โดยชาวสวนยางสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพได้เลยในทันทีซึ่งสามารถตรวจสอบเงินประกันราคายางล่าสุดในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางได้ง่ายๆ และสามารถเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยางได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากชาวสวนยางท่านใดได้สมัครแจ้งเตือนผ่านบริการ BAAC Connect หากมียอดเงินจากประกันราคายางเฟส 4 โอนเข้าสู่บัญชีธนาคารทางระบบ BAAC Connect จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเช็คเงินช่วยเหลือยางพาราในแอพก็ได้ และในส่วนของเว็บไซต์ตามข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ที่ได้ระบุมีด้วยกัน 2 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์เช็คสถานะการโอนเงินประกันราคายางล่าสุดอย่าง https://chongkho.inbaac.com/ และอีกเว็บไซต์ก็คือ https://www.raot.co.th/gir/index/ ที่เช็คสถานะการขึ้นทะเบียนของชาวสวนยาง สุดท้ายหากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยางก็ยังสามารถติดต่อผ่าน Call Center และ ธ.ก.ส ใกล้บ้านได้

Scroll to Top