ต้องการเช็คเงินประกันราคายาง เช็คประกันรายได้ยางพารารอบล่าสุด 2023

เช็คเงินประกันราคายางล่าสุดได้ด้วยตนเอง

ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งโครงการรัฐบาลที่ชื่อว่า “โครงการประกันรายได้ยางพารา”หรือที่เรียกกันว่า “ประกันราคายางเฟส 4”นั่นเอง รัฐบาลได้ทำประกันราคายางล่าสุดเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรสวนยางที่ต้องการเงินประกันราคายาง โดยให้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและรับเงินยางพาราในรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งในการเช็คเงินประกันราคายางของรอบล่าสุดนี้ท่านที่ต้องการตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราหรือเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีธกสนั้นสามารถที่จะเข้าเช็คเงินประกันราคายางโดยวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราหรือเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ยางพาราผ่านขั้นตอนตามช่องทางออนไลน์อย่างพันทิปในหัวข้อ เช็คประกันรายได้ยางพาราได้เลยหรือจะเข้าไปยังเว็บไซต์หลักเพื่อเช็คเงินประกันราคายางได้เช่นกัน

เงื่อนไขเบื้องต้นของผู้สามารถทำการเช็คเงินประกันราคายางได้

นอกจากเรื่องของขั้นตอนในการเช็คเงินประกันราคายางแล้ว เงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนโครงการก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่หลายคนยังมองข้ามไป ทางเราจึงอยากให้ท่านนั้นได้ทราบข้อกำหนดที่จะทำให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์การเช็คประกันรายได้ยางพาราหรือเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ยางพาราได้ผ่านวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราแบบง่ายๆ โดยบุคคลที่จะทำการตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราได้ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นเกษตรกรสวนยางที่ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและเข้า
  • ร่วมโครงการประกันรายได้ยางพาราจึงจะทำการเช็คเงินประกันราคายางได้
  • ท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร ธกส ด้วย
  • ต้องมียางที่กรีดเปิดหน้าแล้วและมีจำนวนไร่ครบกำหนด
  • หากผ่านเกณฑ์ทางโครงการรัฐบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูล โดยหลังจากเช็คเงินประกันราคายางเรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะทำการประมวลผลและโอนเงินบัญชีทันที

ช่องทางไหนบ้างที่เช็คเงินประกันราคายางได้?

ท่านสามารถที่จะทำการเช็คเงินประกันราคายางของประกันราคายางเฟส 4 หรือประกันราคายางล่าสุดได้ที่ https://chongkho.inbaac.com ซึ่งหากท่านตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราของเกษตรกรสวนยาง แล้วพบว่าเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ยางพาราขึ้นสถานะเป็น : ผ่านแล้ว ทางโครงการประกันรายได้ยางพารานั้นจะทำการโอนเงินยางพาราจากโครงการรัฐบาลที่เป็นรอบล่าสุดให้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 นอกเหนือจากวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพารานั้นท่านสามารถเช็คเงินประกันราคายางผ่านเว็บไซต์ www.raot.co.th/gir/index ได้ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่สามารถตรวจสอบสถานะเงินประกันราคายางในรูปแบบออนไลน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและรายละเอียดเช็คเงินประกันราคายางและเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีธกส โดยในตัวเว็บจะมีการบอกข้อมูลต่างๆ มากมาย เช่น โครงการนี้เกี่ยวกับอะไร?, มีวิธีและขั้นตอนในการเช็คประกันรายได้ยางพาราอย่างไร? เป็นต้นให้ดูอีกด้วย!

เงื่อนไขฉบับเจาะลึกในการเช็คเงินประกันราคายาง หากต้องการลงทะเบียนขอเงินประกัน

กรณีที่รัฐบาลได้มีการมาชี้แจงเรื่องการเช็คเงินประกันราคายางรอบล่าสุดในช่องทางออนไลน์นั้นได้มีการแจ้งว่าเกษตรกรสวนยางที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพาราจากโครงการรัฐบาลนั้นจะต้องมีเงื่อนไขเช็คเงินประกันราคายาง ดังนี้

  1. ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและมีการแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกสวนปลูกยางกับทางการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายนปี 2565
  2. สวนยางที่เปิดกรีดแล้วจะต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป และรายละไม่เกิน 25 ไร่
  3. ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นเอกสิทธิ์เท่านั้น
  4. การแบ่งสัดส่วนรายได้จะแบ่งให้เจ้าของสวนยาง 60 % และผู้ที่กรีดยาง 40% นั่นเอง

ดังนั้นบอกได้เลยว่าถ้าหากท่านมีเงื่อนไขและคุณสมบัติเงินประกันราคายางตามที่ทางเว็บไซต์เช็คเงินประกันราคายางได้กำหนดไว้นั้นท่านได้รับเงินยางพาราในการประกันราคายางเฟส 4 หรือประกันราคายางล่าสุดอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมทึ่ควรรู้ในการเช็คเงินประกันราคายาง

ในการเช็คเงินประกันราคายางส่วนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะทำการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลอย่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่จะช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพารานั้นมีรายได้มีมากขึ้น ผู้เขียนอยากให้ท่านทำการศึกษารายละเอียดในส่วนวิธีและขั้นตอนของประกันราคายางเฟส 4 หรือประกันราคายางล่าสุดให้ดีก่อนเนื่องจากรอบล่าสุดสามารถรับเงินยางพาราผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว หากท่านต้องการที่จะตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราก็สามารถเข้าไปเช็คเงินประกันราคายางที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ได้ตลอด 24 ชม.แต่ถ้าหากอยากเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ยางพาราในเฟส 4 ให้เข้าไปเช็คประกันรายได้ยางพาราได้ที่ https://www.raot.co.th/gir/index/ ได้เลย หากท่านใดที่จะเช็คเงินประกันราคายางเพื่อรับเงินประกันราคายางให้ทำการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีธกสด้วยวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Scroll to Top