ธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางวันไหน? ตรวจสอบผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

อัพเดทข้อมูล ธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางรอบล่าสุด!

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ำหรือราคายางไม่คงที่ได้ดีเลยทีเดียว เพราะภาวะเศรษฐกิจในรอบล่าสุดที่ไม่ค่อยดีนัก ส่งผลให้ความต้องการซื้อยางพาราลดลง ส่งผลให้ราคายางตก ไม่คงที่ หรือไม่มีคนรับซื้อ โดยทางการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางเพื่อช่วยเยียวยาเกษตรกรสวนยาง โดยมีเงื่อนไขของเงินประกันรายได้ชาวสวนยางที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ผู้ได้สิทธิรับเงินชดเชยราคายางต้องขึ้นทะเบียนพื้นที่สวนยางกับกยท.และธนาคาร ธกส ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2565 สวนยางต้องเปิดกรีดไปแล้วและมีอายุมากกว่า 7 ปี การประกันราคายางพาราล่าสุดจะรับโอนเงินได้ไม่เกิน 25 ไร่ ทางธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่ามีเงื่อนไขครบตามที่กำหนดไว้

เช็ค ธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไหม?

สำหรับใครที่ผ่านการตรวจสอบเงินสวนยาง ธกส ล่าสุดและได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรสวนยางตามที่กล่าวไว้เรียบร้อยแล้วเกิดสงสัยว่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหนหรือจะเช็คว่าธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางให้ได้อย่างไร ที่นี่เรามีคำตอบ! โดยทางธนาคาร ธกสจะเริ่มโอนเงินประกันรายได้ยางพาราให้เป็นครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน ปี 2566 และเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี 2567 ได้อีกครั้งในทุกๆ วันศุกร์ รวมรอบธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางทั้งหมดทั้งสิ้น 16 ครั้ง คุณสามารถเช็คสถานะโอนเงินได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันของธนาคาร ธกสหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ได้เลย

ธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางได้คนละกี่บาท-ตรวจสถานะโอนเงินไม่เจอทำอย่างไร?

เมื่อทำการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรสวนยางและได้รับสิทธิโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางแล้ว ใครที่อยากจะเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ของรอบล่าสุดว่าได้เงินกี่บาท แล้วจะเช็คได้อย่างไร จากข้อมูลที่ทางธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางได้ชี้แจงออกมา โดยธนาคาร ธกสจะคิดเงินชดเชยราคายางให้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

  • แผ่นยางคุณภาพดี ให้ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม
  • น้ำยาง ให้ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย ให้ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม

รวมถึงมีการแบ่งส่วนต่างเงินประกันรายได้ชาวสวนยางตามที่ธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางได้กำหนดไว้ โดยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่สวนยาง 40 % ส่วนแรงงานที่เป็นคนกรีดยางจะได้ 40 % ส่วนบางคนที่เจอปัญหาเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกสแล้วยังไม่มีสถานะโอนเงินเข้ามา ให้ท่านยื่นอุทธรณ์เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งกับทางหน่วยงานธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

Scroll to Top