เปิดไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 และวันโอนเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 รับสิทธิไรบ้าง เช็คเลย!

หลังจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความชัดเจนเรื่องผู้ได้รับสิทธิ และเริ่มมีการใช้จ่ายครั้งแรกแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย.66ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี หลายท่านอาจจะยังปรับตัวกับรูปแบบการใช้งาน และสวัสดิการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เท่าไหร่นัก ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างที่ท่านจะได้รับ และรายละเอียดว่ารัฐจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน ซึ่งหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ สามารถติดตามรายละเอียดเงินสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

หลายท่านคงทราบแล้วว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉะนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566รัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าบัญชีสวัสดิการ เพื่อให้ทุกท่านใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายนเลย ทุกท่านสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ โดยจะได้รับจำนวนเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนทุกคน ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้จ่ายได้ผ่านร้านธงฟ้า และร้านค้าที่เจ้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ทั้งสวัสดิการส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม สวัสดิการค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ และสวัสดิการค่าน้ำ ค่าไฟ โดยในส่วนนี้สามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ และเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโทรศัพท์
ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ท่านจะต้องให้หมดภายในเดือนนั้นๆ เนื่องจากเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐโอนให้แต่ละเดือนไม่สามารถเก็บไว้ใช้ หรือสะสมในเดือนอื่นๆ ได้ ฉะนั้น หากไม่อยากพลาดเงินสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่อยากเสียสิทธิของตนเอง ท่านที่ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะต้องใช้จ่ายให้หมด ส่วนในสิทธิของค่าน้ำ และค่าไฟฟ้านั้น ทุกท่านที่ถือบัตรสวัสดิการจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันทั้งหมด อย่างไรก็ดี จะต้องมีการลงทะเบียน เพื่อรับการโอนเงินช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 จะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยตรงให้กับท่าน โดยผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งหากอยากได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนนี้ท่านต้องไปลงทะบเยนรับสิทธิจากการไฟฟ้า และการประปาก่อน เป็นต้น

 

เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหนทำอย่างไร?

สำหรับการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหนเราได้มีการเกริ่นไปข้างต้นแล้วว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ตรวจสอบว่าเงินเข้าวันไหน สามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ และช่องทางเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโทรศัพท์ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์เงินสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เพียงเท่านี้ระบบจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566ให้ท่านทราบ หรืออีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด อาจจะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตยาก หรือไม่สะดวกในการดำเนินการ ท่านสามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วสอบถามรายละเอียดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางนั้น เพื่อเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นเดียวกัน

Scroll to Top