บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดเมื่อไหร่

อัพเดทข้อมูลการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566

สารบัญ

อัพเดทข้อมูลเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 จะเป็นเดือนที่ประกาศผลการยื่นอุทรธรณ์เงินสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ประกาศผลผู้รับเงินพร้อมใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค มาดูกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงวันไหน เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไร บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลมาประกอบรายละเอียดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566รายละเอียดไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหน

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดการเริ่มใช้สิทธิสำหรับปี 2566 ในรอบแรกสำหรับผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 1 มีนาคม-26 มีนาคม 2566 ใช้สิทธิบัตรในวันที่ 1 เมษายน 2566 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคม-26 เมษายน 2566 ใช้สิทธิในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 เมษายน-26 พฤษภาคม 2566 ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ยืนยันในวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 เดือนมิถุนายน 2566 ใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2566 และยืนยันวันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2566เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 สิงหาคม 2566
วิธีการยืนยันตัวตนก่อนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ยืนยันผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
ก่อนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ผู้ได้รับสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือที่หน่วยงานภาครัฐทั้ง 7 หน่วย ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น เพียงแค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ดำเนินการยื่นยันตัวตน

เช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโทรศัพท์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566ได้หรือไม่

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คผ่านช่องทางโทรศัพท์ได้เพียงโทรที่หมายเลข 02-109-2345 และกด 3 จากนั้นกดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการการตรวจสอบยอดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 หรือเดือนอื่น ๆ

ผู้ใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566และเดือนอื่น ๆ จะได้รับการโอนเงินวันไหนบ้าง

สำหรับการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566หรือในแต่ละเดือนเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเงินเข้าในวันที่ 1 ของเดือน สำหรับเงิน 300 บาท เพื่ออุปโภค 80 บาทส่วนลดค่าก๊าซ และค่าเดินทางสาธารณะ 750 บาท วันที่ 18 ของทุกเดิน จะเป็นการโอนเงินของค่าไฟฟ้า 315 บาท ค่าน้ำประปา 100 บาท สำหรับวันที่ 20 ของทุกเดือนจะเป็นการโอนเงินในส่วนของผู้พิการ แต่ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นรอบที่ 3 ของการโอนจะเปลี่ยนมาเป็นโอนเงินเข้าในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2566

จำนวนเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 และเดือนอื่น ๆ เท่าไหร่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าการโอนเงินจะได้เหมือนในงวดแรกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน งวดสองเดือนพฤษภาคม และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566งวดสาม ซึ่งหากเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินจะแบ่งให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น 300 บาทสำหรับการซื้อสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค 80 บาทต่อเดือน สำหรับเป็นส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน สำหรับค่าเดินทางสาธารณะ และค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือน ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือน

เงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 หรือเดือนอื่น ๆ ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหรือไม่

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันสามารถใช้ประชาชนชนในการเสียบจ่ายผ่านเครื่องตัดเงินอัตโนมัติที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมแล้ว ซึ่งถือว่าค่อยข้างตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 หรือในเดือนอื่น ๆ ได้ดี เพราะไม่ต้องพกบัตรหลายใบให้ยุ่งยาก

สำหรับผู้ไม่ผ่านการอนุมัติสมัครในรอบแรก ยื่นอุทธรณ์เพื่อรอผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 จะประกาศในวันที่เท่าไหร่

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบผลคุณสมบัติการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ จะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 และสามารถเริ่มใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ผ่านการยื่นอุทธรณ์ที่ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66 ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566ได้ที่ช่องทางไหน

ผู้สมัครที่จะใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566และเดือนอื่น ๆ หากมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงวันไหน สอบถามได้ที่กระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น. หรือจะเช็คที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงโทร 0-2109-2345 ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30 น.
จากข้อมูลการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 และการใช้งานในเดือนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม ซึ่งจำนวนเงินโอนที่ภาครัฐโอนเงินให้ในแต่ละเดือนนั้นเท่า ๆ กัน ดังนั้นผู้ได้รับเงินควรปฏิบัติตามการใช้งานที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ไม่ผิดกฎการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนหรือเดือนอื่น ๆ และในรอบหลังปี 2023 หากมีโครงการเปิกให้สมัครเข้าร่วมอีก จะได้มีประวัติการใช้งานที่ดีผ่านการอนุมัติง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการอุทธรณ์ให้ยุ่งยาก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ใช้งานยากไหม?

การใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 นั้นไม่ยุ่งยากเพราะใช้งานผ่านบัตรใบเดียว

เบอร์ติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 คือเบอร์ไหน?

เบอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 ล่าสุดคือ 0948589794

เอกสารใดบ้างที่ใช้ในการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 จะต้องใช้บัตรประชาชน เอกสารรายได้ เป็นต้น

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

Scroll to Top