บัตรคนจนเดือนมิถุนายนได้เงินอะไรบ้าง สามารถเช็คเงินบัตรคนจนได้ที่ไหน

เปรียบเทียบแหล่งกู้เงิน และ ลงทะเบียนเลย

สารบัญ

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ วิธีใช้รายละเอียดอย่างไร

เช็คบัตรคนจนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนทางภาครัฐได้แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดให้กับผู้ผ่านการอนุมัติวงเงินได้รับเงินโอนเพื่อการใช้จ่าย โดยสามารถเช็คได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งในส่วนของที่ไม่ผ่านการอนุมัติและยื่นอุทธรณ์ไป ภาครัฐจะประกาศผลการอนุมัติบัตรคนจนมิถุนายน 66นี้ มาดูกันว่ารายละเอียดบัตรคนจนเดือนมิถุนายน จะได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายอะไรบ้าง และบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนโอนเงินเข้าทุกวันที่เท่าไหร่

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสำหรับเดือนนี้ เป็นบัตรสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงแรก สามารถยื่นขออุทธรณ์และทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติบัตรคนจนเดือนมิถุนายนในวันที่ 12 เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อทำการยืนยันตัวตนรับเงินสวัสดิการคนจน

สามารถยื่นยันตัวตนสำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเดือนมิถุนายนได้ที่ช่องทางไหน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนที่จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 12 เดือนมิถุนายนนี้ ผู้ผ่านต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนสมัครใช้งานบัตรคนจนมิถุนายนในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เพียงเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตนสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยตนเอง แต่หากเป็นผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนรับเงินได้ เช่นผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ สามารถมอบอำนาจให้ผู้ดูแลทำการยืนยันตัวตนให้ได้ โดยต้องมีเอกสารในการมอบอำนาจ ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารการมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อทำเรื่องรับเงินบัตรคนจนมิถุนายนแทน

ตารางยืนยันตัวตนสำหรับใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายนในปี 2023

การยืนยันเพื่อใช้เงินบัตรคนจน สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 26 มีนาคม 2566 จะใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2566 ยืนยันวันที่ 27 มีนาคม-27 เมษายน 2566 จะใช้สิทธิได้ 1 พฤษภาคม 2566 ยืนยันวันที่ 27 เมษายน-26 พฤษภาคม 2566 จะใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายนในวันที่ 1 และยืนยันวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 จะใช้สิทธิได้ 1 กรกฎาคม 2566 และยืนยันตัวตนหลังวันที่ 27 มิถุนายน จะใช้เงินคนจนในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ในส่วนของเดือนสิงหาคม 2566 เงินย้อนหลังบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธินั้นแต่จะสามารถใช้สิทธิได้ตามปกติและไทม์ไลน์การโอนเงินยังคงเป็นรูปแบบเดิม

วิธีการใช้บัตรคนจนสำหรับผู้ที่เริ่มใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายนรายละเอียดอย่างไรบัตรคนจนล่าสุดได้เท่าไหร่

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีวิธีใช้คล้ายในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม โดยจะทำการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน วงเงิน 300 บาท ต่อเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค วงเงินสำหรับเป็นส่วนลดก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน และวงเงินสำหรับเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ทุกวันที่ 18 จะเป็นการโอนวงเงินค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และทุกวันที่ 20 จะเป็นการโอนเงินบัตรคนจนสำหรับเบี้ยผู้พิการจำนวน 200 บาทต่อเดือน โดยวงเงินผู้พิการสามารถถอนเป็นเงินสดได้

ผู้ไม่ผ่านการอนุมัติบัตรคนจน รัฐจะทำการอนุมัติบัตรคนจนเดือนมิถุนายน 2566ในวันไหน

สำหรับการอนุมัติบัตรคนจนมิถุนายน 2566 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติสวัสดิการคนจน รัฐจะทำการประการผลการอุทธรณ์เพื่อยื่นยันตัวตนในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน โดยวงเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์บัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนเช็คบัตรคนจนเพื่อทราบวงเงินใช้งานได้อย่างไร

เช็คเงินบัตรคนจนสามารถเช็คได้ผ่าน 2 ช่องทางก่อนใช้บัตรคนจนเดือนมิถุนายน โดยเช็คผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 และกด 3 พร้อมกดหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมแจ้งยอดเงินว่าใช้ได้เท่าไหร่ หรือจะเช็คผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย โดยทำการสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้เอทีเอ็ม ทางนั้นกดรหัสบัตร เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นกดเพื่อทำการเช็คยอดเงินคนจน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนสำหรับผู้ที่พึ่งผ่านการอนุมัติ จะได้รับยอดการโอนเงินย้อนหลังหรือไม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะได้รับโอนเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน แต่จะเป็นสิทธิเฉพาะการซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น วงเงินค่าก๊าซ วงเงินค่าเดินทางรถสาธารณะ หรือวงเงินค่าน้ำค่าไฟจะไม่ได้รับเงินย้อนหลังสำหรับบัตรคนจนเดือนมิถุนายน

บัตรคนจนมิถุนายน 66 ต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่องใดบ้างก่อนจะได้รับการอนุมัติบัตรคนจนเดือนมิถุนายน

หลัก ๆ แล้วผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการอนุมัติบัตรคนจนเดือนมิถุนายน ภาครัฐจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ทำการลงทะเบียนนั้น เข้าเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนดหรือไม่ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกรมการปกครองหรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ก็ได้รับการยืนยันตัวตนเพื่อได้รับสิทธิโอนเงินบัตรสวัสดิการคนจน
ถือได้ว่าข้อมูลที่รวบรวมมานี้ สามารถไขข้อสงสัยสำหรับผู้ผ่านการอนุมัติบัตรคนจนเดือนมิถุนายน จากการยื่นอุทธรณ์เพื่อรับเงินโอนในการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2023 ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลของการเช็คบัตรคนจน วิธีใช้เงินบัตรคนจน บัตรเงินบัตรคนจนวงเงินเท่าไหร่ ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น สำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน หรือบัตรคนจนถอนเป็นเงินสดได้ไหม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 094-858-9794

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนยังลงทะเบียนได้ไหม?

ตอนนี้ใครที่จะทำบัตรคนจนเดือนมิถุนายนถือว่าไม่ทันแล้ว แต่หากทำแล้วไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

กรณีบัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีปัญหาต้องทำอย่างไร?

หากบัตรคนจนเดือนมิถุนายนขัดข้องท่านสามารถติดต่อไปยังเบอร์หน่วยงานและส่งบัตรเปลี่ยนใหม่ได้เลย

สำหรับบัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีข้อดีอะไรบ้าง?

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีข้อดีมากมาย เช่น รับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ, เงินเยียวยาส่วนอื่นๆ เป็นต้น

อัพเดทวันที่ 10 สิงหาคม 2566

Scroll to Top