บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ไหนบ้าง

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566

สารบัญ

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด สำหรับได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านการยื่นยันตนตนแล้ว สามารถใช้วงเงินได้แล้ววันนี้ โดยวงเงินเริ่มโอนตั้งแต่เดือนเมษายนในรอบและหากไม่ผ่านการอนุมัติและทำการอุทธรณ์แล้ว สามารถรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน มาดูกันว่ารายละเอียดข่าวล่าสุดเงินการโอนเงินเข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิออนไลน์อย่างไร ประกาศผลผู้การยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนวันไหน ติดตามอ่านข้อมูลกันได้เลย

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิข้อมูลเงินเข้าได้ที่ช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือจะเข้าตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพ และเมืองพัทยา คลังประจำจังหวัด หรือที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านและทำการยื่นอุทธรณ์เพื่อการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลวันวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนรายละเอียดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้าง

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเพื่อการใช้งาน วงเงินจะเข้า 3 รอบในแต่ละเดือน โดยเริ่มโอนรอบแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยวงเงินจะเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นวงเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาท ส่วนลดการซื้อก๊าซ 80 บาทต่อเดือน เงินเดือนทางสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน โอนเงินเข้าวันที่ 18 ในแต่ละเดือนจะเป็นวงเงินเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าน้ำประภา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และวันที่ 20 เงินเบี้ยผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน แต่ในเดือนพฤษภาคมได้มีปรับเปลี่ยนเงินโอนเบี้ยผู้พิการเป็นวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2566 สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน ก็จะได้รับเช่นเดียวกันกับเดือนที่ผ่านมา

เช็คสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ที่จะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะประกาศผลสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรกและทำการยื่นอุทธรณ์ไป สามารถทราบผลการยื่นอุทธรณ์ที่จะการประกาศข้อมูลในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อให้เริ่มใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งทางระบบจะทำการโอนวงเงินสำหรับผู้ได้รับอนุมัติสิทธิอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนเพื่อใช้เดือนกรกฎาคมให้ย้อนหลังที่ผ่านมาด้วย โดยผู้ยื่นอุทธรณืสามารถเช็คสิทธิได้ที่หน่วยงานรัฐ หรือเช็คด้วยตนเองที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้เพื่อใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนชั้นตอนการเช็คยอดอย่างไร

สามารถเช็คยอดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนและเดือนอื่น ๆ ได้ 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการโทรเช็คที่เบอร์ 02-109-2345 กด 3 พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติและแจ้งจำนวนเงินทันที หรือจะแจ้งผ่านช่องทางของตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถเช็คข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้โดย เสียบบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้เอทีเอ็ม กดรหัสบัตร และเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ใช้ที่อุทธรณ์เพื่อรอประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน ยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66ที่จะประกาศผลในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 ผู้ไม่ผ่านต้องทำการยื่นอุทธรณ์ได้ 2 ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางหน่วยรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของภาครัฐ ซึ่งผู้ไม่ผ่านการพิจารณาต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อจะได้รับการยื่นยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน โดยต้องเตรียมเอกสารในการยื่นอุทธรณ์คือเอกสารผลไม่ผ่านการพิจารณาขอสมัครเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนจากการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสามารถใช้สิทธิได้วันไหน

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ที่มีกำหนดการจะประกาศผลการอนุมัติของผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 และเริ่มทำใช้วงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566
เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นรายละเอียดสำหรับผู้ไม่ผ่านการยื่นยันและได้ทำการยื่นอุทธรณ์แล้วระบบจะประกาศผลในช่วงวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 เพื่อระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าและเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 และนอกเหนือจากข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ที่จะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66 ยังมีรายละเอียดข้อมูลเงินโอนเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน การเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้อย่างไร เพื่อจะได้ทราบถึงไทม์ไลน์การใช้วงเงินในแต่ละเดือนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2023 สำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0-2109-2345 หรือสอบถามที่กระทรวงการคลังและสำนักงานกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ 08:30-16:30 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนตอนนี้จะอนุมัติผู้อุทธรณ์วันไหน?

ข่าวล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนจะอนุมัติในวันที่ 12 เดือนมิถุนายนนี้

ใครบ้างที่ห้ามทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน?

บุคคลประเภทต้องห้ามในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน เช่น พระภิกษุ บุคคลมีคดีอยู่ในคุก ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี เป็นต้น

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้ผ่านช่องทางไหน?

การเปิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์และทางสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

Scroll to Top