อัปเดตข่าวประกันรายได้ยางผ่านทางออนไลน์พร้อมรับเงินช่วยเหลือในปี 2566

ประกันรายได้ยาง กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอย่างไร

จากการรายงานของการอัปเดตข่าวล่าสุด พบว่าคระรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ยาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประกันราคายางเฟส 4 โดยวงเงินของประกันรายได้ยางทั้งหมดอยู่ที่ 7566 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางผันผวน ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกันราคายางล่าสุดหรือประกันราคายางพารา จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ 1. เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและมีการแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 2. ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพาราต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ตามเงื่อนไขเท่านั้น 3. ผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยาเกษตรกรสวนยางต้องทำสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่มีการเปิดให้กรีดยางไปแล้ว 4. ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพารา จะมีสิทธิ์ไม่เกินคนละ 25 ไร่ โดยท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2566

เงื่อนไขรายได้ชดเชยประกันรายได้ยาง

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจลงทะเบียนประกันราคายางเฟส 4 หรือโครงการประกันรายได้ยาง ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขวงเงินโครงการเอาไว้บ้าง เพื่อที่จะได้หายสงสัยว่าเงินประกันรายได้ชาวสวนยางได้เท่าไหร่ ซึ่งจากเงื่อนไขประกันรายได้ยางทางออนไลน์พบว่าประกันราคายางพาราจะรับประกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ซึ่งคิดเป็นราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน 2. น้ำยางสด คิดเป็นราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน 3. ยางก้อนกล้วย คิดเป็นราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการโอนเงินประกันรายได้ยางพารานั้น เจ้าของสวนยางจะได้รับ 60% ส่วนคนกรีดยางจะได้รับเงินช่วยเหลือ 40% สำหรับใครที่สงสัยว่าเงินประกันราคายางเข้าวันไหน หรือประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหน ก็กล่าวได้ว่ามีการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั่นเอง ซึ่งท่านสามารถเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกันรายได้ยาง ช่วยเกษตรกรอย่างไร

เกษตรกรไทยที่ทำอาชีพปลูกยางหรือกรีดยางพารา มักเจอวิกฤติราคายางผันผวนมาหลายครั้ง จนในที่สุดรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยผ่านโครงการประกันรายได้ยาง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการเงินช่วยเหลือ สามารถเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพาราได้ที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ทั้งนี้ ข้อดีของ ประกันราคายางเฟส 4 คือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านการอนุมัติ จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรสวนยางตามราคาอ้างอิงยางพาราประเภทต่าง ๆ นั่นคือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ วงเงินโครงการดังกล่าวยังสูงถึง 7566 ล้านบาท ซึ่งให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี เชื่อว่านอกจากโครงการประกันรายได้ยางแล้ว ทางรัฐบางอาจมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกเป็นแน่แท้ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งก็ต้องติดตามกันดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

ส่องนโยบายเกษตรกรของรัฐบาล “ก้าวไกล” ที่น่าสนใจไม่แพ้โครงการประกันรายได้ยาง

ผ่านพ้นไปแล้วกับการสิ้นสุดการเลือกตั้งปี 2566 โดยพรรคก้าวไกลก็ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้สำเร็จ ซึ่งในบทความนี้จะพาไปเจาะลึกนโยบายด้านการเกษตรชองพรรคนี้ว่าน่าสนใจอย่างไร อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าเลือกตั้งไม่นาน รัฐบาลชุดรักษาการณ์ได้มีมติให้มีโครงการประกันรายได้ยางพารา หรือที่เรียกว่าประกันราคายางเฟส 4 โดยโครงการประกันรายได้ยางพารานี้จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางผันผวน อย่างไรก็ตาม นอกจากประกันรายได้ยางพาราแล้ว โครงการอื่น ๆ ที่ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรของพรรคก้าวไกลก็น่าสนใจไม่น้อย เช่น นโยบายปฏิรูปที่ดิน คืนที่ดินประชาชน 10 ไร่ อีกทั้งยังมีนโยบายปลดหนี้เกษตรกร ซึ่งวงเงินโครงการนี้ก็ไม่ใช่น้อย ๆ อาจช่วยให้เกษตรกรชาวไทยได้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดต้นทุน น้ำ ปุ๋ย และเครื่องจักรอีกด้วย หากใครสนใจรายละเอียดนโยบายเหล่านี้ สามารถติดตามการอัปเดตข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเงินประกันรายได้ชาวสวนยางเลย

คุณสมบัติ 4 ข้อที่ทำให้ลงทะเบียนประกันรายได้ยางพารา ผ่านฉลุย

ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเกษตรที่ติดตามการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ยางพารา แล้วสนใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมประกันราคายางล่าสุด แนะนำว่าควรเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพาราคุณสมบัติผู้สมัคร 4 ข้อนี้ก่อน คือ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพารา จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 2. ผู้เข้าร่วมประกันรายได้ยางพารา ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 3. ผู้ได้รับเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง จะต้องมีสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่กรีดแล้ว และจำกัดไม่เกินคนละ 25 ไร่ 4. ราคายางพาราที่รับประกันรายได้ยางแบ่งเป็นสัดส่วนคือ เจ้าของสวนได้ 60% เกษตรกรที่กรีดยางได้ 40% ของเงินประกันราคายางเฟส 4 ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าประกันรายได้ยางพาราเป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐบาลที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคายางที่ผันผวนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

อยากเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประกันรายได้ยางพารา ต้องรู้อะไรบ้าง

กล่าวได้ว่าสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพารา มีเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องรู้อยู่ 3 เรื่อง คือ 1. รู้ว่าคุณสมบัติของคนที่ได้รับเงินประกันรายได้ชาวสวนยางหรือเงินช่วยเหลือมีอย่างไรบ้าง 2. รู้ว่าตนเองจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันรายได้ยางพารากี่บาท โดยเราสามารถดูเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ ธกส. หรืออัปเดตข่าวทางออนไลน์ทั่วไปได้เลย 3. รู้ว่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เข้าวันไหน หรือเงินประกันราคายางเข้าวันไหน หากเรารู้ทั้ง 3 เรื่องนี้ ก็ไม่น่ามีอะไรน่ากังวลอีกต่อไปแล้วสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราปี 2566 หรือที่เกษตรกรหลายคนเรียกว่าประกันราคายางเฟส 4 นั่นเอง

Scroll to Top