ขั้นตอนขอประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 พร้อมส่องเงื่อนไขและคุณสมบัติล่าสุด

เปรียบเทียบแหล่งกู้เงิน และ ลงทะเบียนเลย

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 คืออะไร

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 คือโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคายางพาราผันผวน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางในปี 2024 ดังกล่าว จะได้รับเงินค่าประกันรายได้ยางตามสัดส่วนที่กำหนด นั่นคือเจ้าของสวนยางได้ 60% และเกษตรกรที่กรีดยางได้ 40% ของเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 อย่างไรก็ตาม คนที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 คือ เป็นชาวสวนยางที่มีไร่ยางอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว คนละไม่เกิน 25 ไร่ อีกทั้งเป็นเกษตรกรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทั้งนี้ ประกันราคายางเฟส 4 หรือค่าชดเชยราคายางเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพราะเกษตรกรบางคนกรีดยางเป็นอาชีพหลัก ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคายางผันผวน ดังนั้น หากใครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์กำหนดของประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ก็แนะนำให้เข้าร่วมประกันรายได้ยางพาราล่าสุดจะดีกว่า

ยาง 3 ชนิดที่ขอเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ได้

งบประมาณชดเชยราคายางเฟส 4 กว่า 7 พันล้านบาทเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ปลูกหรือประกอบอาชีพสวนยางพาราในช่วงเศรษฐกิจที่ทำให้ราคายางตก ใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการเงินค่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 นอกจากจะตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 หรือไม่แล้ว ก็ควรเช็กให้ดีว่ามียางชนิดใดบ้าง ที่ขอเงินประกันราคายางปี 2567 นี้ได้ ซึ่งจากข้อมูลที่ไปเช็กมาทางออนไลน์ พบว่าชนิดของยางที่ขอเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ได้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน 2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน โดยเจ้าของสวนยางที่สมัครประกันราคายางเฟส 4 ล่าสุด จะได้ค่าประกันรายได้ 60% ส่วนผู้กรีดยางจะได้ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 40% ของประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 อีกทั้งยังสามารถเช็คเบี้ยประกันราคายางได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ https://chongkho.inbaac.com/ ได้เลย นอกจากนี้เกิดอยากตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ยางพาราก็เข้าไปที่ raot.co.th เพื่อทำการตรวจสอบเพื่อกันการตกหล่นย้อนหลังได้ ทั้งยาง 3 ชนิดในการเช็คเบี้ยประกันราคายางก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับเจ้าของสวนยาวและคนกรีด 

ช่องทางสำหรับตรวจสอบประกันรายได้ยางพาราเฟส 4

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเช็คเบี้ยประกันราคายางได้ค่าอะไรบ้าง การประกันราคายางพาราล่าสุดหรือโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกษตรกรชาวไทยตั้งหน้าตั้งตารอคอย เพราะช่วงที่ผ่านมาราคายางมีความผันผวนมาก ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรอย่างหนัก ทำให้รัฐบาลต้องจัดตั้งโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 หรือประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไขของประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 แล้ว สามารถเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร ธกส และแอพ ธกส นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่อยากรู้ข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลประกันราคายางเฟส 4 ล่าสุด สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ https://www.raot.co.th/gir/index/ หากถามว่าเงินประกันราคายางมีความสำคัญมากแค่ไหนต่อเกษตรกร ก็บอกได้คำเดียวว่าสำคัญมาก เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาอิงตามท้องตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางตกต่ำมานาน ฉะนั้น การชดเชยราคายางปี 2567 จึงสำคัญต่อเกษตรชาวกรีดยางอย่างมาก

นำเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ไปทำอะไรดี

เงินชดเชยสวนยาง 2567 ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี เกษตรกรบางคนที่ได้รับเงินค่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ปี 2024 อาจยังไม่รู้ว่าตนเองควรแบ่งจัดสรรเงินอย่างไร ก็ขอแนะนำให้ท่านแบ่งเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ส่วนแรกเป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะค่ากินอยู่ ส่วนที่สองนั้น อาจนำเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ไปเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพเกษตรกรต่อไป เพราะอย่างไรเสีย ราคายางที่มีความผันผวนอาจไม่ได้สร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับท่าน บางทีท่านอาจนำเงินประกันราคายางเฟส 4 ล่าสุด ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ มาปลูกเพิ่มเติม เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปจำหน่ายในท้องตลาดได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากมาตรการประกันราคายางเฟส 4 แล้ว เชื่อว่ารัฐบาลใหม่อาจมีการนำนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรมาใช้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางออนไลน์ทั่วไป ทั้งเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงแหล่งข่าวออนไลน์ที่เชื่อถือได้

สรุปเหตุผลที่เกษตรกรปลูกยาง ไม่ควรเมินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4

ต้องบอกเลยว่าเกษตรกรที่ปลูกยางไม่ควรเมินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เลย เพราะว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 หรือโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางจะช่วยเหลือให้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 จะได้รับเงินเยียวยาตามการอ้างอิงของรัฐบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ เจ้าของสวนยางจะได้ค่าประกันราคายางเฟส 4 60% ส่วนเกษตรกรที่กรีดยางจะได้ค่าประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 40% หากท่านใดต้องการตรวจสอบสถานการณ์โอนเงิน สามารถตรวจสอบผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และแอพ ธกส นอกจากนี้ ประกันรายได้ยางพาราล่าสุดยังนับว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดก่อนที่ได้มีการทิ้งทวงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งรอบใหม่อีกด้วย

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 น่าสนใจยังไง

นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลจะมีจำนวนมาก แต่โครงการที่โดดเด่นที่สุดในปี 2567 นี้ คือประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ซึ่งโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรที่ปลูกยาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคายางผันผวน ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขของประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จะได้ค่าประกันราคายางเฟส 4 ตามสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด นั่นคือเจ้าของสวนยางได้ค่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 60% ส่วนเกษตรกรที่กรีดยางจะได้ค่าประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 40% ในส่วนของช่องทางการเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 นั้น ท่านสามารถเช็คหรือตรวจสอบสถานะประกันรายได้ยางผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ธกส ได้เลย รับรองว่ามีความสะดวกรวดเร็ว รู้ผลไวมาก ๆ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ยางพาราไว้ด้วย หากคุณลงทะเบียนไว้ก็อย่าพลาดที่จะดูข่าวสารอื่นๆตามมา

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เงินเข้าวันไหน

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 จะทำการโอนเงินงวดแรกวันที่ 13 เมษายน 2566

เช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ช่องทางไหน

สามารถเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ได้ที่เว็บไซต์ https://shongkho.inbaac.com/

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ได้กี่บาท

ประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เจ้าของสวนจะได้ 60% คนกรีดยางได้ 40% เท่านั้น

Scroll to Top