เงินกู้ออมสิน

เงินกู้ออมสิน

ทำความรู้จักกับเงินกู้ออมสินบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ออมสินให้กับประชาชนในปี 2024/2567

รายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำนวนเงินกู้ออมสินให้กู้ได้ตามความจำเป็นโดยออมสินปล่อยกู้หรือให้กู้เงินออมสินได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งก็จะมีสินเชื่อออมสิน 10000, สินเชื่อออมสิน 30000 และออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทโดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทซึ่งเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 67 โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระเงินกู้ออมสินนานสูงสุด 8 ปี โดยธนาคารออมสินให้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และให้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ และยังสามารถนำไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่มีแต่จะต้องไม่นำไปปิดบัญชีที่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสิน และไม่สามารถนำเงินกู้ออมสินบางส่วนจากการกู้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินกับธนาคารออมสินซึ่งไม่สามารถทำได้นั่นเอง

การชำระคืนเงินกู้ออมสินซึ่งจะมีระยะเวลาการชำระคืนต่างกัน 2567

สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินกับระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออมสินคือเงินกู้ระยะสั้นนั้นจะมีการทบทวนวงเงินทุกปี สำหรับกู้เงินออมสินกับระยะยาววงเงินที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทนั้นให้กู้ได้นานสูงสุดไม่เกิน 36 งวด และวงเงินกู้ธนาคารออมสินที่วงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาทให้กู้ได้นานไม่เกิน 5 ปีหรือ 60 งวด และวงเงินที่ให้กู้นานสูงสุด 8 ปีหรือ 96 งวดคือวงเงินตั้งแต่ 100,001-200,000 บาทเงินเงินกู้ออมสิน และหากคุณต้องการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อโดยมีความประสงค์ที่จะชำระเงินกู้ธนาคารออมสินคืนนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ โดยทางธนาคารออมสินบอกว่าสามารถทำได้แต่คุณจะต้องใช้หลักประกันการกู้เงินออมสินดังนี้คือ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้นานไม่เกิน 8 ปี และหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้เงินกู้ออมสินได้ไม่เกิน 5 ปี และยังมีเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันอีก ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านได้จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และลงทะเบียนกู้เงินออมสินเพื่อขอสินเชื่อในปี 2024 ได้เลย

เงินกู้ออมสินใครสามารถกู้ได้บ้าง? 2024/2567

เงินกู้ออมสินบริการเงินกู้ที่มาพร้อมกับความต้องการในทุกๆ ด้านสำหรับการลงทะเบียนกู้เงินออมสินคนที่จะขอเงินกู้ออมสินได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอาชีพค้าขาย, บริการและจำหน่ายผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้มีรายได้ประจำ ข้าราชการ, ตำรวจ, ทหาร, รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน และลูกจ้างของหน่วยงานราชการโดยธนาคารออมสินกำหนดไว้สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป และเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20-60 ปี และการขอเงินกู้ออมสินนั้นคุณจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้สะดวก และมีสถานที่ประกอบอาชีพโดยคุณจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับสาขาที่คุณขอกู้เงินอีกด้วย และต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือผู้บริหารและกรรมการของธนาคารออมสิน ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน “รายบุคคล” อเนกประสงค์ ถ้าตรวจดูแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขคุณก็สามารถลงทะเบียนขอกู้เงินกู้ออมสินได้เลย และสามารถขอสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo บนมือถือของคุณได้เลย นอกจากนั้นเงินกู้ออมสินยังมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานหลายงวดอีกด้วย!

[อัพเดทวันที่ 2 เมษายน 2567]

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top