เงินกู้ออมสิน

เงินกู้ออมสิน

ทำความรู้จักกับเงินกู้ออมสินบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ออมสินให้กับประชาชนในปี 2023/2566

รายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจำนวนเงินกู้ออมสินให้กู้ได้ตามความจำเป็นโดยออมสินปล่อยกู้หรือให้กู้เงินออมสินได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งก็จะมีสินเชื่อออมสิน 10000, สินเชื่อออมสิน 30000 และออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทโดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทซึ่งเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระเงินกู้ออมสินนานสูงสุด 8 ปี โดยธนาคารออมสินให้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และให้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ และยังสามารถนำไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่มีแต่จะต้องไม่นำไปปิดบัญชีที่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสิน และไม่สามารถนำเงินกู้ออมสินบางส่วนจากการกู้ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินกับธนาคารออมสินซึ่งไม่สามารถทำได้นั่นเอง

การชำระคืนเงินกู้ออมสินซึ่งจะมีระยะเวลาการชำระคืนต่างกัน 2566

สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินกับระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออมสินคือเงินกู้ระยะสั้นนั้นจะมีการทบทวนวงเงินทุกปี สำหรับกู้เงินออมสินกับระยะยาววงเงินที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทนั้นให้กู้ได้นานสูงสุดไม่เกิน 36 งวด และวงเงินกู้ธนาคารออมสินที่วงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาทให้กู้ได้นานไม่เกิน 5 ปีหรือ 60 งวด และวงเงินที่ให้กู้นานสูงสุด 8 ปีหรือ 96 งวดคือวงเงินตั้งแต่ 100,001-200,000 บาทเงินเงินกู้ออมสิน และหากคุณต้องการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อโดยมีความประสงค์ที่จะชำระเงินกู้ธนาคารออมสินคืนนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ โดยทางธนาคารออมสินบอกว่าสามารถทำได้แต่คุณจะต้องใช้หลักประกันการกู้เงินออมสินดังนี้คือ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กู้ได้นานไม่เกิน 8 ปี และหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินให้เงินกู้ออมสินได้ไม่เกิน 5 ปี และยังมีเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันอีก ซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านได้จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และลงทะเบียนกู้เงินออมสินเพื่อขอสินเชื่อในปี 2023 ได้เลย

เงินกู้ออมสินใครสามารถกู้ได้บ้าง? 2023/2566

สำหรับการลงทะเบียนกู้เงินออมสินคนที่จะขอเงินกู้ออมสินได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอาชีพค้าขาย, บริการและจำหน่ายผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้มีรายได้ประจำ ข้าราชการ, ตำรวจ, ทหาร, รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน และลูกจ้างของหน่วยงานราชการโดยธนาคารออมสินกำหนดไว้สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป และเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20-60 ปี และการขอเงินกู้ออมสินนั้นคุณจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้สะดวก และมีสถานที่ประกอบอาชีพโดยคุณจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับสาขาที่คุณขอกู้เงินอีกด้วย และต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือผู้บริหารและกรรมการของธนาคารออมสิน ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน “รายบุคคล” อเนกประสงค์ ถ้าตรวจดูแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขคุณก็สามารถลงทะเบียนขอกู้เงินกู้ออมสินได้เลย และสามารถขอสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo บนมือถือของคุณได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์สมัครง่ายได้ด้วยตัวเอง
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดอนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
Scroll to Top