วิธีเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา พร้อมตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

เช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา ใครได้-ไม่ได้

เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเกษตรกรที่จำเป็นต้องเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา หรือตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ยางพาราปี 2024 ว่าใครได้หรือไม่ได้ โดยช่องทางการเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพาราเบื้องต้นว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของเงินประกันรายได้ยางพาราปี 2567 หรือไม่นั้น คือดูข้อมูลโครงการจากแหล่งข่าวออนไลน์ทั่วไปได้เลย ซึ่งก็จะพบว่าคนที่จะได้เงินประกันราคายางล่าสุดต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 อีกทั้งยังต้องเป็นเกษตรกรที่กรีดยางในสวนยางที่เปิดให้กรีดมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี และจะได้คนละไม่เกิน 25 ไร่ นอกจากนี้ สำหรับใครที่อยากรู้ข่าวเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ยางพาราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา หรือเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ก็เข้าไปดูข่าวเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์กรมการเกษตรและสหกรณ์ได้เลย 

เช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา มีข้อดียังไง

ข้อดีของการเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา เพื่อให้รู้ว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ รู้ว่าเงินประกันราคายางเข้าวันไหน รวมถึงรู้ว่าประกันรายได้ยางพาราได้กี่บาท คือเราจะได้วางแผนการใช้จ่ายได้ดีขึ้น เช่น ถ้าเราเป็นเกษตรที่ปลูกยางกรีดยาง แล้วไปเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา ปรากฏว่ามีสิทธิได้รับค่าประกันรายได้ยางพาราในปี 2024 นี้ ก็จะได้นำเงินช่วยเหลือที่ได้รับมาแบ่งสันปันส่วน เป็นเงินใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนเงินอีกก้อนก็เอาไปปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป สำหรับช่องทางการเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา ก็ต้องบอกเลยว่ามีความสะดวกรวดเร็วมาก ๆ ซึ่งเราสามารถเช็คสิทธิ์หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือแอพ ธกส. A-mobile ได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เรายังสามารถเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราได้คร่าว ๆ ว่าตัวเองจะได้เงินเท่าไหร่ได้ด้วยการเข้าไปดูข้อมูลโครงการ ที่มีการระบุไว้ว่ายางพาราแต่ละชนิดคิกเป็นเงินกี่บาทนั่นเอง

เช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเกษตรกร

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางคือ การเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา หรือตรวจสอบว่าตนเองได้เงินชดเชยสวนยาง เพราะว่ามาตรการเงินประกันรายได้ยางพาราเกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราที่ผันผวน รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้เกษตรเหล่านี้ได้มาลงทะเบียนประกันรายได้ยางพารา เพื่อรับเงินประกันราคายางล่าสุดตามเงื่อนไขกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของยางที่นำมาขึ้นทะเบียนด้วย นอกจากนี้ สัดส่วนการได้เงินประกันรายได้ยางพาราก็แตกต่างกันอีกด้วย โดยเจ้าของสวนยางจะได้ 60% ในขณะที่เกษตรกรกรีดยางจะได้ 40% ฉะนั้น เพื่อความแน่ชัดจึงแนะนำว่าควรเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพาราให้เข้าใจกันอย่างละเอียดจะดีกว่า 

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2024

Scroll to Top