ทำความรู้จักกับเงินชรา และเช็คคุณสมบัติก่อนลงทะเบียนรับเงินคนชรา

อัปเดตเงินชราออกวันไหน เงินคนชราได้เท่าไหร่

อัปเดตเงินคนชราล่าสุดเพื่อทราบถึงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชรา สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน รวมไปถึงเงินคนชราได้เท่าไหร่ จะเช็คเงินผู้สูงอายุได้อย่างไรหลังจากดำเนินการลงทะเบียนแล้ว บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลมาประกอบการลงทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางให้ศึกษาจะได้ไม่พลาด มาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดจากที่ข่าวล่าสุดได้ประกาศรับเงินคนชราจะมีอะไรบ้าง

ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินชราผ่านช่องทางไหน

เมื่อถึงอายุที่ต้องเข้ารับการลงทะเบียน ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่ชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานเขต ในเวลาทำการราชการ และต้องเข้าดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้จริง ๆ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่มาดำเนินการแทน ถึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินชรา

เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครเงินชรา

สำหรับเงินคนชราที่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน รวมถึงต้องมีสิทธิตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจกว่าจะได้รับเงินเงินคนชรา และนอกจากนี้ทางหน่วยงานรัฐยังกำหนดเกณฑ์ใหม่คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินชรานั้นต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้ หรือมีฐานนะยากจนมาก ถึงจะได้รับเงินผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับเงินชราที่ไหนเงินผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 สามารถดำเนินการขอรับได้ โดยผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขจะมีหนังสือแจ้งไปที่บ้าน เพื่อให้ทราบและเข้ายืนยันสิทธิกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน จากนั้นเมื่อผ่านการอนุมัติสามารถรอรับเงินในวันเวลาที่กำหนด โดยเงินชรากำหนดหลักเกณฑ์ออกวันไหนต้องบอกเลยว่า โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากในเดือนนั้นวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด ก็จะออกเงินก่อนในวันปกติ โดยวงเงินที่ได้รับนั้นจะแบ่งสัดส่วนตามเกณฑ์อายุไปเริ่มต้นเดือนละ 600 บาท หรือให้สูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท หากต้องการเช็คเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชีสามารถเช็คผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ หรือเช็คผ่านสมุดบัญชีธนาคารด้วยการปรับสมุดเพื่อดูเงินชราเข้าบัญชี
เรียกได้ว่าสิทธิที่ผู้สูงอายุกับสิทธิเงินชรา เป็นสิทธิที่ต้องได้รับเพื่อการใช้จ่ายดำรงชีพ แต่ก็มีเงื่อนไขการรับวงเงินประเภทนี้ในบางกลุ่มผู้สูงที่ได้รับเงินจากหน่วยงานรัฐ หรือเงินบำนาญ ในกลุ่มนี้จะได้รับข้อยกเว้นการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนั้นใครที่มีผู้สูงอายุภายในรอบครัว และเข้าเกณฑ์การรับเบี้ยคนชราอย่าลืมพาท่านไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินรายเดือนเพื่อการใช้จ่าย และที่สำคัญอย่าลืมหมั่นตรวจสอบข้อมูลของเงินชราว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะหากมีข้อมูลผิดเงินอาจจะไม่เข้าได้!

อัพเดทวันที่ 11 มกราคม 2567

Scroll to Top