สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567

สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567

สมัครสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567 ใช้อะไรบ้าง?
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 5.53 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน

อัพเดตรายละเอียดสำคัญ “สินเชื่อสร้างบ้านสมใจ” รู้ก่อนกู้สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567

อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน สร้างบ้านเองได้หรือจะเป็นการต่อเติมบ้าน สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567 ช่วยสานฝัน สร้างบ้านได้สมใจ

จุดเด่นสำคัญสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567

  • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอส เป็นผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ ที่สามารถยื่นทำกู้ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • ผ่อนบ้านกับธนาคาร ธอส ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษปีแรกอยู่ที่ mrr – 3%โ ดย mrr สินเชื่อสร้างบ้านจะขึ้นอยู่กับกลุ่มของลูกค้าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นลูกค้ารายย่อยจะคิดเรท MRI อยู่ที่ 5.5 3% ดังนั้นปีที่ 1 จะเหลือ mrr อยู่ที่ 2.53% โดยเฉลี่ย

การระบุวัตถุประสงค์เพื่อขอสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567

สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567 สามารถอนุมัติวงเงินดังกล่าวได้โดยไม่ได้จำกัดอาชีพตามแต่เกณฑ์คุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม ในลักษณะของการสร้างบ้านเองแบบผ่อนบ้านกับธนาคาร ธอสดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2567มีการกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์กู้เงินสร้างบ้าน ธอส เงื่อนไขวัตถุประสงค์ที่สามารถขอกู้ภัยใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสร้างบ้านสมใจ2567นี้ได้มีรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังต่อไปนี้

  • จะต้องเป็นการขอเงินกู้สำหรับสร้างบ้านเอง กรณีที่ไม่มีที่ดินสามารถขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้
  • ขอสินเชื่อธนาคาร ธอสเพื่อต่อเติมบ้าน หรือจะเป็นการขอวงเงินกู้ในลักษณะของการซ่อมแซมอาคาร
  • สินเชื่อบ้าน ธอสยังสามารถอนุมัติวงเงินสำหรับเพื่อการไถ่ถอนการคำนวณที่ดินเปล่าหรือเป็นการจำนองที่ดินพร้อมบ้านเรือนอาคารที่มีอยู่สถาบันการเงินอื่นก็ได้

อยากกู้เงินสร้างบ้านกับสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567 ..ใครกู้ได้บ้าง? 

กู้เงินสร้างบ้าน ธอสมีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2567 ไว้อย่างชัดเจน อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินก็กู้ธนาคารได้ทุกอาชีพ อย่างไรก็ตามการกู้นั้นเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้สมัครเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการคัดเลือกว่าจะการันตีว่าผ่านเกณฑ์สินเชื่อสร้างบ้านหรือไม่

  • สำหรับอาชีพอิสระหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการจะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2567 กำหนดว่าจะต้องมีการยื่นรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพเอกสารหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ประจำปีทวิ 50 มีการยื่นเอกสารบัญชีเงินฝากย้อนหลังจากสถาบันการเงินอื่นๆที่มีทั้งหมดหรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากก็สามารถยื่นได้โดยย้อนหลังล่าสุดได้ถึง 12 เดือน
  • กรณีเป็นพนักงานประจำต้องการกู้เงินสร้างบ้าน ธอส ประเภทสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 นี้สามารถใช้หลักฐานในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดจะต้องมีการแนบ statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนถึง 12 เดือนสามารถยื่นมากกว่า 1 บัญชีธนาคารนอกจากนี้กรณีที่ท่านมีหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการสามารถยื่นกู้สร้างบ้านเองเพิ่มเติมได้

อัพเดทวันที่ 23 มกราคม 2567

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top