โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 1.99 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,200,000 บาท

เปิดเงื่อนไขเช็คความพร้อม..ก่อนกู้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 2567

อยากซื้อบ้าน กู้เงินธนาคารซื้อบ้านโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เหมาะกับเราหรือไม่ และการเตรียมเอกสารลงทะเบียน

กู้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ดีไหม เหมาะกับใคร

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อบ้าน แต่มีรายได้น้อย โครงการบ้านล้านหลังล่าสุดจะพิจารณาว่าคุณมีรายได้ไม่สูงเกินไป ในขณะที่มีความสามารถในการผ่อนชำระโครงการบ้านล้านหลังได้ สำหรับการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส อย่างไรก็ตามจะเป็นการผ่อนที่มากถึง 40 ปี วันผู้สูงอายุอาจจะต้องมีผู้กู้ร่วมอายุน้อยเพื่อช่วยเหลือหากพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถผ่อนได้ไหว ทำให้สร้างภาระหนี้ระยะยาว ยิ่งโดยเฉพาะคนที่รายได้น้อย ดังนั้น จะต้องพิจารณาความจำเป็นต่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการกู้ร่วมด้วยเช่นกัน

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 มีวัตถุประสงค์บ้านล้านหลังเฟส 3 เงื่อนไขที่ค่อนข้างเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน เน้นไปที่การเข้าถึง วัยทำงานที่รายได้ไม่สูง ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องการบ้าน อยากซื้อบ้าน และอีกวัยคือ เจาะตลาดกลุ่มวัยผู้สูงอายุไปเลยโดยเฉพาะ สินเชื่อบ้าน ธอสจะมีรายละเอียดสำคัญที่สามารถกู้ได้ถึงอายุ 75 ปีเลยทีเดียว โดยคำนวณจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อบ้าน ธอส ช่วยสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้จริง โดยโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 ที่ให้วงเงินในการกู้ได้มากถึงรายละ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยซื้อบ้าน ธอสยังต่ำพิเศษเหมาะกับการผ่อนที่เบาสบาย เน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุกู้เงินธนาคารซื้อบ้าน

ต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 อย่างไรบ้าง

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังล่าสุด สามารถกู้เงินธนาคารซื้อบ้านควรมีการเตรียมเอกสารสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ทางธนาคารกำหนดไว้เบื้องต้นและควรมีการยื่นเอกสารให้มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องครบถ้วน โดยเอกสารสำคัญที่ควรจะมีการเตรียมไว้สำหรับสินเชื่อบ้าน ธอสเบื้องต้นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. เอกสารธอส บ้านล้านหลังยืนยันส่วนบุคคล บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  2. เอกสารโครงการบ้านล้านหลังเกี่ยวกับยืนยันรายได้ ทางการเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทอาชีพของผู้สมัคร กรณีเป็นพนักงานประจำจะต้องมีการยื่นเอกสารโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2567 เพื่อแสดงสลิปเงินเดือน หรือใช้เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการทั่วไป อิสระ สามารถยื่นเอกสารการเสียภาษีประจำปี สำเนาทะเบียนการค้า มีการแนบรูปถ่ายกิจการ หรืออื่น ๆ ที่มี เช่น เอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพ
  3. โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ควรมีการยื่นรายการเดินบัญชีสินเชื่อบ้าน ธอส ย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน สามารถยื่นโครงการบ้านล้านหลังได้มากกว่า 1 บัญชีธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ แต่ใครที่ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ไม่ทันก็สามารถติดตามรออัพเดทข่าวสารของเฟส 4 ได้เช่นกัน!

นับว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน และได้รับความนิยมอย่างสูงต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามเฝ้าติดตามข่าวสารล่าสุดกับโครงการดังกล่าวได้อีกครั้ง

[อัพเดทวันที่ 9 เมษายน 2567]

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top