โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ 1.99 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,200,000 บาท

เปิดเงื่อนไขเช็คความพร้อม..ก่อนกู้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 2566

อยากซื้อบ้าน กู้เงินธนาคารซื้อบ้านโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เหมาะกับเราหรือไม่ และการเตรียมเอกสารลงทะเบียน

กู้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ดีไหม เหมาะกับใคร

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อบ้าน แต่มีรายได้น้อย โครงการบ้านล้านหลังล่าสุดจะพิจารณาว่าคุณมีรายได้ไม่สูงเกินไป ในขณะที่มีความสามารถในการผ่อนชำระโครงการบ้านล้านหลังได้ สำหรับการกู้สินเชื่อบ้าน ธอส อย่างไรก็ตามจะเป็นการผ่อนที่มากถึง 40 ปี วันผู้สูงอายุอาจจะต้องมีผู้กู้ร่วมอายุน้อยเพื่อช่วยเหลือหากพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถผ่อนได้ไหว ทำให้สร้างภาระหนี้ระยะยาว ยิ่งโดยเฉพาะคนที่รายได้น้อย ดังนั้น จะต้องพิจารณาความจำเป็นต่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการกู้ร่วมด้วยเช่นกัน

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 เจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 มีวัตถุประสงค์บ้านล้านหลังเฟส 3 เงื่อนไขที่ค่อนข้างเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน เน้นไปที่การเข้าถึง วัยทำงานที่รายได้ไม่สูง ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องการบ้าน อยากซื้อบ้าน และอีกวัยคือ เจาะตลาดกลุ่มวัยผู้สูงอายุไปเลยโดยเฉพาะ สินเชื่อบ้าน ธอสจะมีรายละเอียดสำคัญที่สามารถกู้ได้ถึงอายุ 75 ปีเลยทีเดียว โดยคำนวณจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อบ้าน ธอส ช่วยสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้จริง โดยโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566ที่ให้วงเงินในการกู้ได้มากถึงรายละ 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยซื้อบ้าน ธอสยังต่ำพิเศษเหมาะกับการผ่อนที่เบาสบาย เน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุกู้เงินธนาคารซื้อบ้าน

ต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 อย่างไรบ้าง

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังล่าสุด สามารถกู้เงินธนาคารซื้อบ้านควรมีการเตรียมเอกสารสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ทางธนาคารกำหนดไว้เบื้องต้นและควรมีการยื่นเอกสารให้มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องครบถ้วน โดยเอกสารสำคัญที่ควรจะมีการเตรียมไว้สำหรับสินเชื่อบ้าน ธอสเบื้องต้นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. เอกสารธอส บ้านล้านหลังยืนยันส่วนบุคคล บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  2. เอกสารโครงการบ้านล้านหลังเกี่ยวกับยืนยันรายได้ ทางการเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทอาชีพของผู้สมัคร กรณีเป็นพนักงานประจำจะต้องมีการยื่นเอกสารโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566 เพื่อแสดงสลิปเงินเดือน หรือใช้เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการทั่วไป อิสระ สามารถยื่นเอกสารการเสียภาษีประจำปี สำเนาทะเบียนการค้า มีการแนบรูปถ่ายกิจการ หรืออื่น ๆ ที่มี เช่น เอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพ
  3. โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ควรมีการยื่นรายการเดินบัญชีสินเชื่อบ้าน ธอส ย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน สามารถยื่นโครงการบ้านล้านหลังได้มากกว่า 1 บัญชีธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของเจ้าหน้าที่

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สนใจกู้โตโยต้าลีสซิ่งและต้องการเช็คดอกเบี้ยเงินกู้
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ชัยฤทธิ์ลีสซิ่งบริการสินเชื่อรถที่กู้ง่ายได้เงินไว
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนด
Scroll to Top