กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้ยืมเงินคนพิการใช้หลักประกันไหมเช็คด่วน
เงินเดือนผู้กู้
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้พิการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ กู้เงินคนพิการกับกองทุนด้วยดอกฯ ต่ำพิเศษ 2567

สิทธิเพื่อคนพิการ อยากทำอาชีพก็ขอกู้กองทุนคนพิการ มาดูรายละเอียดสำคัญเรื่องกู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการเพื่อผู้พิการ 

กู้เงินคนพิการถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ผู้พิการสามารถกู้เงินจากกองทุนคนพิการ ไม่ว่าจะกู้ในนามส่วนบุคคล คนเดียว หรือจะกู้แบบรวมกลุ่ม กู้พร้อมกันหลายคน สินเชื่อคนพิการ 2567f จะช่วยเป็นเงินกู้คนพิการเพื่อใช้จ่ายตามต้องการได้อย่างอิสระ ในหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องกองทุนนี้จะเป็นกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและอีกหน่วยงานหนึ่งคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการกู้เงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพโดยเฉพาะ เงินกู้คนพิการโอกาสที่มอบให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายทั่วไป

กู้เงินคนพิการต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 

กู้เงินคนพิการจะต้องมีการยื่นเอกสารรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 

 • เงินกู้คนพิการต้องใช้รูปถ่ายปัจจุบันเต็มตัวผู้พิการ 1 รูป
 • สินเชื่อคนพิการ 2567 ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้พิการอย่างละ 1 ฉบับ
 • กู้เงินด่วน จะต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านอีก 1 ฉบับ
 • กองทุนคนพิการต้องใช้เป็นเอกสารรับรองเงินเดือนของผู้พิการ 1 ฉบับ 
 • กู้เงินด่วนผู้พิการใช้เอกสารรับรองของผู้ที่อุปการะคนพิการอีก 1 ฉบับ

เช็คข้อมูลคุณสมบัติกู้เงินคนพิการ

 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบบุคคลเดียว รายบุคคล
  • กองทุนคนพิการในรูปแบบของการยื่นเรื่องขอกู้แบบบวกคนเดียวจะต้องใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ 
  • ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ จะต้องบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • กู้ยืมเงินคนพิการ จะต้องมีชื่อที่อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นคำร้องหรือยื่นกู้นั้นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปหรือ 3 เดือนขึ้นไป
  • จะต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือมาช่วยในการค้ำประกัน 
  • จะมีการตรวจสอบประวัติการชำระที่ผ่านมาและจะต้องไม่มีประวัติการชำระหนี้เสียหรือประวัติเสียหายจากการกู้เงินจากกองทุน กรณีที่มีประวัติเสียหายมาก่อนและดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบหลายคน รายกลุ่ม 
  • กู้ยืมเงินคนพิการจะมีการพิจารณากลุ่มผู้พิการแบบกลุ่มหลายคนที่รวมตัวกันและจะเป็นการยื่นเรื่องขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนงบประมาณบางอย่าง แต่วัตถุประสงค์จะต้องเป็นไปด้วยชอบและมีศีลธรรมเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เช่น ทุนประกอบอาชีพ
  • สินเชื่อคนพิการ 2567 จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของกลุ่มร่วมกันมาแล้วขั้นต่ำ 6 เดือน
  • เงินกู้คนพิการ จะต้องมีแบบแผนงานหรือแบบโครงการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
  • การค้ำประกัน จะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรเกี่ยวกับด้านคนพิการที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการกู้เงินคนพิการ การกู้เงินคนพิการไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดอีกทั้งก็ยังส่งเสริมคนพิการและผู้ดูแลให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางได้เป็นอย่างดี สำหรับสินเชื่อคนพิการ 2567 ก็ขอฝากติดตามข่าวสารอีกครั้งกันไว้ด้วย อัพเดทข้อมูลผ่านทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการนั้นเอง!

อัพเดทวันที่ 24 มกราคม 2567

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top