อัพเดทค่าใช้จ่ายค่าโอนที่ดิน ส่องค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2566

เปรียบเทียบแหล่งกู้เงิน และ ลงทะเบียนเลย

อัพเดทค่าโอนที่ดินในปี 2566 รายละเอียดอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2566 ค่าโอนที่ดินมีหลายสิ่งอยากที่ต้องอัพเดท ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2566 มาดูกันว่ารายละเอียดโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอะไรบ้างมาอัพเดท ติดตามอ่านรายละเอียดกันได้ในบทความนี้

ค่าโอนที่ดินรายละเอียดค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างในปี 2023

ค่าโอนที่ดิน มาเกณฑ์กำหนดคือที่ดินที่มูลค่ามากกว่า 50   ล้านบาทนั้นต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก และหากมีที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งต้องเสียภาษีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินที่สูงกว่าปกติ ดังนั้นหากต้องการเสียค่าภาษีโอนที่ดินให้ตามปกติ ที่ดินเหล่านั้นต้องไม่เป็นที่ดินเปล่า

เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อเพื่อประกอบการคิดค่าโอนที่ดิน

สำหรับเอกสารการโอนที่ดินสำหรับผู้ซื้อต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเปลี่ยนชื่อและนามสกุล สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาค่าโอนที่ดิน

ต้องการค่าโอนที่ดิน เสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่าเท่าไหร่

สำหรับค่าโอนที่ดิน เปล่า จะมีการเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 2% โดยวิธีการคำนวณค่าโอนที่ดิน เช่น ราคาที่ดินที่กรมที่ดินประเมินอยู่ที่ 4,000,000 บาท ราคาขายอยู่ที่ 4,500,000 บาท คำนวนโดยเอา 4,500,000 x 2% จะเท่ากับ 90,000 บาท

นอกจากค่าโอนที่ดิน เข้าสู่การโอนที่ดินมีขั้นตอนอย่างไร

กรอกแบบฟอร์มการโอนที่ดิน และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอโอนที่ดิน จากนั้นเข้าเอกสารพร้อมแบบฟอร์มไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกจะทำการคำนวณค่าค่าโอนที่ดิน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน เมื่อรู้ถึงยอดการโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะปริ้นส์ใบชำระเงินให้ผู้โอนที่ดินนำไปชำระยอดโอนกับฝ่ายการเงิน ค่าโอนที่ดินก็จะมีขั้นตอนของการดำเนินการหากคุณพร้อมที่จะทำการโอนที่ดินก็ดำเนินการได้เลย

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2566 ค่าโอนที่ดินเพื่อซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่

สำหรับค่าโอนที่ดินเปล่า จะมีค่าใช้จ่ายการอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 2% จากราคาประเมินที่ดิน และค่าอากรแสตมป์อยู่ที่ 0.5% ของราคาประเมิน หากเป็นบุคคลธรรมดา คิดราคาประเมินเป็นขั้นบันได และค่าธุรกิจเฉพาะจะคิดที่ 3.3% ของราคาประเมิน ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินก็สามารถนำราคาที่เจ้าหน้าที่ประเมินมาคูณสองเปอร์เซ็นต์ได้เลย 

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับค่าโอนที่ดิน

เมื่อคำนวณและจ่ายค่าโอนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ที่ดินจะตกเป็นของเจ้าของที่ดินใหม่ทันที โดยที่เจ้าของเดิมจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกนับตั้งแต่ตอนนั้น ไม่ว่าจะโอนในรูปแบบซื้อขายหรือโอนรูปแบบมรดกให้ลูกหลาน

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับข้อมูลที่นำมาประกอบการการโอนที่ดิน รวมถึงค่าโอนที่ดิน และเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ ที่นำมาอัพเดทในบทความนี้ สำหรับปี 2566 ผู้ที่ต้องการจะซื้อจะขายที่ดิน อย่าลืมตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลค่าใช้จ่ายประกอบการโอน เพื่อจะได้เข้าใจและไม่เกิดข้อผิดพลาด

[อัพเดทวันที่ 22 กันยายน 2566]

ค่าโอนที่ดินคิดค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่?

สำหรับส่วนของค่าโอนที่ดินจะมีการคิดเป็น 2% จากราคาที่ดิน

ธนาคารไหนบ้างคิดค่าโอนที่ดินตอนนี้?

ล่าสุดค่าโอนที่ดินหลายๆ ที่จะมีการคิดค่าโอนทั้งนั้น ซึ่งจะคิด 2% เหมือนๆ กัน

นอกจากค่าโอนที่ดินแล้ว ยังมีค่าอื่นๆ อีกไหม?

นอกเหนือจากค่าโอนที่ดินยังมีค่าอากรแสตมป์ไปจนถึงค่าธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% ของราคาประเมิน

Scroll to Top