อัปเดตล่าสุดเรื่องโอนเงินประกันรายได้ยางพารา พร้อมดูหลักเกณฑ์การพิจารณา

ธกส. พร้อมโอนโอนเงินประกันรายได้ยางพารา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. เป็นผู้รับหน้าที่ในการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา หรือโอนเงินยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา ก็เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคายาง ซึ่งค่าประกันรายได้ชาวสวนยางตรงนี้เองที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับเกษตรคนท่านใดอยากรู้ว่าตนเองจะได้รับการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราหรือไม่ สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนได้ที่แหล่งข่าวอัปเดตล่าสุดทางออนไลน์ที่มีการพูดถึงธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ท่านมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ท่านก็สามารถเช็คสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทั้งนี้ ช่องทางการโอนที่ธนาคารจะโอนเงินประกันรายได้ยางพารา ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของท่านนั่นเอง

โอนเงินประกันรายได้ยางพารา คิดเงินยังไง

ถ้าจะถามว่าเราจะรู้ได้คร่าว ๆ อย่างไรว่าเราจะได้เงินประกันยางพาราล่าสุดกี่บาท หรือธนาคารจะโอนเงินประกันรายได้ยางพาราให้เราเท่าไหร่ ก็มีวิธีประเมินวงเงินง่าย ๆ คือการไปเช็คราคาอ้างอิงยางพาราชนิดต่าง ๆ โดยธนาคารจะยึดเงื่อนไขนี้ในการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา ซึ่งเมื่อเราไปตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราก็พบว่ารัฐบาลกำหนดชนิดราคายางทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี มีราคาที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสด (DRC 100%) มีราคาที่ 57 บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) มีราคาที่ 23 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เงินประกันยางพารายังถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้คือ เจ้าของสวนยางได้เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง 60% และเกษตรกรที่กรีดยางได้เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง 40% ของรายได้ทั้งหมด ฉะนั้น หากใครที่ไม่แน่ใจจริง ๆ ว่าตนเองได้เงินเท่าไหร่ ก็สามารถติดตามข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้เพิ่มเติมได้ เพื่อหายสงสัยว่าธนาคารจะโอนเงินประกันรายได้ยางพารากี่บาท

ความน่าสนใจของโครงการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา

ต้องบอกเลยว่าโครงการโอนเงินประกันรายได้ยางพารา หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางมีความน่าสนใจมาก ๆ ในปี 2567 โดยโครงการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราผันผวน ส่งผลต่อรายได้ที่ลดน้อยลง ทำให้รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ได้ทำการโอนเงินผ่านช่องทางการโอนอย่างบัญชีธนาคาร ธกส. โดยมีการกำหนดวงเงินประกันยางพาราล่าสุดตามสัดส่วนของยางพาราชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งยางแผ่นดิบคุณภาพดี น้ำยางสด (DRC 100%) และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) นอกจากนี้ ธนาคารยังโอนเงินประกันรายได้ยางพาราตามสัดส่วนของอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน กล่าวคือเจ้าของสวนยางได้เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง 60% และเกษตรกรกรีดยางได้ค่าประกันรายได้ชาวสวนยาง 40% ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ที่เว็บไซต์หรือแอพธนาคาร ธกส. 

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

Scroll to Top