อัปเดตข่าวเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุด สนใจลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ข่าวล่าสุดเบี้ยผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อการใช้งาน 2567

ข่าวล่าสุดสำหรับการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567ใครได้บ้าง และรายละเอียดที่มาของโครงการเบี้ยผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไร ร่วมถึงมีข่าวที่แจ้งปรับเกณฑ์ในการรับเบี้ยผู้สูงอายุนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการใช้งานวงเงินเดือนผู้สูงอายุแล้ว มาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

กำหนดการเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหนได้รับเงินผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

การจ่ายเงินเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อการใช้งานในปี 2567 นั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเรื่องวงเงินการโอนเงินเข้าบัญชีของเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดไว้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะได้รับเดือน โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเงินเดือนละ 700 บาท และผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท รวมถึงผู้ที่อายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท

เงื่อนไขผู้ที่เข้าเกณฑ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2023

เบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อการใช้งานรับเบี้ยนั้น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยได้ทำการยื่นลงทะเบียนกับทางหน่วยงานรัฐ และหากเป็นผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยเช่นกันนอกจากเงินผู้พิการที่ได้รับทุกเดือนแล้ว รวมถึงผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน

ปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุรายละเอียดอย่างไร

ล่าสุดก็ได้มีการปรับเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 โดยเกณฑ์ที่ระบุไว้เบื้องต้นนั้นต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้าน และมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยจนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เบื้องต้นเหล่านี้ซึ่งเป็นเกณฑ์กำหนดใหม่ต่อการรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่านไหนบ้างที่ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

นอกจากนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังกหนดไว้อีกว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธินี้ คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิจากหน่วยงานรัฐ เช่นได้รับเงินบำนาญ เหล่านี้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ รวมถึงเงินด้านอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับจากหน่วยงานรัฐเป็นผลตอบแทน ก็จะไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเช่นกัน
และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 มีทั้งผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน และไม่ได้รับเงิน ดังนั้นสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่เข้าข่ายในเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงิน อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารและการปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพราะข้อมูลการปรับเปลี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ยังไม่ลงตัว รวมถึงสิทธิเรื่องระเบียบของเบี้ยใหม่นั้นต้องรอการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้โดยตรงโทร Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400

อัพเดทวันที่ 11 มกราคม 2567

Scroll to Top