เงินเทอร์โบ

เงินเทอร์โบ

เงินด่วนเทอร์โบบริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยถูก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณรู้จักเงินเทอร์โบไหม?

บริษัทเงินเทอร์โบ เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร ทำงานอิสระค้าขายทำธุรกิจส่วนตัว จะรับจ้างหรืออาชีพไหน ๆ ก็ตาม เงินเทอร์โบให้บริการผลิตภัณฑ์เงินด่วนเทอร์โบด้วยความโปร่งใสคือ ก่อนขอสินเชื่อเงินเทอร์โบต้องทราบทุกเรื่องก่อนไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย เรื่องโปรโมชั่นหรือค่าใช้จ่ายจนถึงค่าปรับและค่าทวงถามว่าคิดอย่างไร เงินเทอร์โบจะปล่อยสินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้เป็นหลักไม่สนับสนุนการนำ

เงินกู้ไปใช้ในทางฟุ่มเฟื่อย เงินเทอร์โบดำเนินงานภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเงินเทอร์โบมีจุดมุ่งหมายที่จะทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมให้เป็นตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค 

เงินเทอร์โบให้บริการอะไรบ้าง

ปัจจุบันการให้บริการสินเชื่อของบริษัทเงินเทอร์โบมี 4 ประเภทด้วยกันคือ เงินเทอร์โบมอเตอร์ไซค์และสินเชื่อรถยนต์ เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอยู่แล้ว โดยใช้รถเป็นหลักประกัน สินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับการจำนำหรือจำนองโฉนดที่ดิน บ้านหรือห้องชุด สุดท้ายคือ สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเทอร์โบเป็นสินเชื่อเงินเทอร์โบเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเงินเทอร์โบ ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุ 20-70 ปีและมีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถหรือเจ้าของโฉนดที่ดิน ผู้ขอสินเชื่อเงินเทอร์โบต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นเงินเทอร์โบคือ บัตรประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านตัวจริง, เล่มทะเบียนรถ (กรณีจำนำเล่มทะเบียนรถ), โฉนดและใบประเมินราคาที่ดิน (กรณีสินเชื่อโฉนดที่ดิน) และหน้าสมุดบัญชี

เงินเทอร์โบคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่และกี่วันอนุมัติ

เงินเทอร์โบก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะการเป็นผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี จากการพูดคุยในเงินเทอร์โบดอกเบี้ย pantip ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในหัวข้อเรื่องจํานําโฉนดที่ดินเงินเทอร์โบ pantipโดยมีคำถามถึงเรื่องว่าเงินเทอร์โบดอกเบี้ยเท่าไหร่โดยถ้าเข้าไปศึกษาถึงข้อมูลของบริษัทเงินเทอร์โบ จะมีประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อโฉนดที่ดินจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี และยังมีคำถามอีกว่าเงินเทอร์โบอนุมัติกี่วันหมดกังวัลเรื่องนี้ไปได้เพราะถ้าคุณยื่นขอสิน

เชื่อโดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีเอกสารครบถ้วนสามารถอนุมัติภายในวันเดียวเท่านั้น ส่วนช่องทางติดต่อกับเงินเทอร์โบนั้นมีมากมายหลายทาง ตั้งแต่ติดต่อที่เงินเทอร์โบสาขาที่ใกล้บ้านมีสาขาทั้งหมดกว่า 810 สาขา หรือไม่สะดวกก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.turbo.co.th หรือจะเป็น FACEBOOK: เงินเทอร์โบ และ LINE ID: @ngernturbo ของเงินเทอร์โบก็ได้เช่นกัน

อัพเดทวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top