สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

ส่องบริการสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าพร้อมเงื่อนไขในการสมัคร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี
อายุ
ช่วง 21-62 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าสินเชื่อเพื่อคนค้าขายอย่างแท้จริง

ต่อไปนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตเป็นสินเชื่อแม่ค้าที่มีความเข้าใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงสิ่งที่ต้องการสำหรับสภาวะในช่วงของเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอันเนื่องมากจากผลกระทบทางด้านโรคติดต่อแล้วยังต้องมาเจอกับปัญหาจากสงครามอีกจึงได้มีการเสนอสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าออกมาเพื่อเป็นการสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าสำหรับคนค้าขายอย่างแท้จริงที่ต้องมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพและมีร้านค้าให้เห็นเด่นชัดตรงตามเงื่อนไขของธนาคารเป็นสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าที่ผู้สมัครไม่ต้องไปหาหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันให้ยุ่งยากรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายเป็นเงินสดไม่มีการเดินบัญชีกับธนาคารเพียงแค่มีหน้าร้านค้าขายแบบมีหลักแหล่งที่แน่นอนก็สามารถขอสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจากธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้แล้ว

เงื่อนไขในการให้บริการของสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

ในปัจจุบันสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตที่เป็นสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้ามีให้บริการอยู่ 2 ประเภทได้แก่ สินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าและสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันมีการค้ำประกันโดยบสย. เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการสินเชื่อเพื่อไปใช้ในการหมุนเวียนทางธุรกิจหลังจากที่เบิกเงินไปใช้แล้วและชำระค่างวดเข้ามาก็จะเป็นวงเงินสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้ากลับเข้ามาให้สามารถใช้ได้อีก สำหรับวงเงินอนุมัติสินเชื่อนาโนจะอนุมัติช่วงระหว่าง 30,000 – 100,000 บาทคิดดอกเบี้ยเท่ากับ 33% ต่อปีส่วนสินเชื่อไมโครเครดิตอนุมัติวงเงินระหว่าง 100,001 – 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี และถ้าหากได้รับการอนุมัติสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าแต่ต้องการขอเพิ่มวงเงินธนาคารไทยเครดิตก็ให้แสดงเอกสารประกอบรายได้เพิ่มเติมเพราะมีการทบทวนวงเงินในการต่ออายุสัญญาทุกปี สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าเงื่อนไขโดยรวมแล้วเข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจมากๆ ทั้งในเรื่องของวงเงินและพื้นที่ให้บริการนับว่าตอบโจทย์

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีการเช็คเครดิตบูโรไหม

จากคำถามที่ว่าไทยเครดิตเช็คบูโรไหมที่มักจะเห็นอยู่เสมอในกระทู้ของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantipก็จะขอตอบให้ทราบเลยว่าสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตทุกสินเชื่อจะมีการเช็คบูโร ส่วนการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตนั้นผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 21-60 ปีต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีร้านค้าและหน้าร้านชัดเจนตรวจสอบได้ต้องอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคาร เอกสารประกอบการขอสินเชื่อได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกรวมไปถึงสำเนาสัญญาเช่าถ้ามี โดยการกู้เงินธนาคารไทยเครดิตสามารถยื่นได้ที่สาขาของธนาคารหรือลงทะเบียนทางออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหากสมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าและส่งเอกสารครบถ้วนธนาคารจะใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 7-14 วันทำการ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร. 02-697-5454

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า สินเชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าอย่างคุณ กำลังมองหาเงินทุนสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้านับว่าดีมากๆ

[อัพเดทวันที่ 26 กันยายน 2566]

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top