สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าทราบผลอนุมัติเร็วไหม?
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 1 ต่อเดือน
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 200,000 บาท

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าที่มีอาชีพค้าขายโดยมีรายละเอียดโดนใจมาก 2566

ในปี 2023 นี้ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้กับอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการหาเงินลงทุนหรือกู้เงินทำธุรกิจเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน และยังให้เป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าโดยธนาคารออมสินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้ด้วย ซึ่งก็จะปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 นี้ให้วงเงินตามความจำเป็น และตามความสามารถในการผ่อนชำระเงินให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มที่ 0.50 – 1.00% ต่อเดือนตามคุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า และให้ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นนั้นจะมีการทบทวนวงเงินทุกปี และสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวธนาคารออมสินอาชีพอิสระให้ไม่เกิน 50,000 บาทให้ผ่อนนาน 36 งวด และถ้าหากมีวงเงิน 50,001- 100,000 บาทธนาคารออมสินให้ผ่อนชำระ 60 เดือนสำหรับวงเงินกู้ 100,001- 200,000 บาทให้ผ่อนชำระ 96 เดือน และการปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้านั้นซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมผันแปรตามวงเงินกู้เริ่มที่ 250 -1,000 บาทต่อหนึ่งสัญญา

คุณสมบัติสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าสำหรับปี 2566/2023

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินหรือสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้านั้นไม่มีอะไรยุ่งยากขอแค่คุณเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย และมีอายุ 20- 60 ปี และเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอาชีพค้าขายหรือให้บริการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย และเป็นสินเชื่อแม่ค้าไม่มีทะเบียนการค้าก็สามารถขอสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าไม่เช็คบูโรและขอบอกว่าการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้านั้นจะใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย และสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จำเป็นก็คือจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้สะดวกหรือมีหน้าร้านที่เป็นสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนอีกด้วย สำหรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสินนั้นง่ายมากมีเพียงเอกสารบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และเอกสารรายการเดินบัญชีรายได้ และรูปถ่ายผู้สมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าถ่ายคู่กับกิจการของคุณซึ่งก็จะมีเอกสารอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสินอาจจะขอเพิ่ม

ช่องทางการสมัครขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าออนไลน์ในปี 2566/2023

ช่องทางการสมัครเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 สำหรับคนที่มีอาชีพค้าขาย ถ้าหากคุณสนใจให้รีบสมัครขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า เพราะคุณยังสามารถที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครขอสินเชื่อทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลย และคุณยังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อขอสมัครสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าได้ด้วยตัวคุณเองที่สำนักงานสาขาของธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วไทยหรือจะไปสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลย และถ้าหากคุณต้องการจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 1115

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top