สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนอัพเดทล่าสุดวันนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 200,000 บาท

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนกู้ง่าย ได้เงินจริง

ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนก็ยังถือได้ว่าโชคดีที่ยังมีงานให้ทำและมีเงินเดือนไว้กินไว้ใช้ในแต่ละเดือนและหากฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังอุ่นใจกับสินเชื่อพนักงานประจำที่สามารถจะขอกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้จะขอกู้ยืมที่ไหนที่กู้ง่ายและได้เงินจริง เพราะในปัจจุบันปี 2567/2024 ก็มีแหล่งบริการเงินกู้มากมาย วันนี้เราจึงขอแนะนำสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2564 โดยเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดที่เปิดให้กู้สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ โดยสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนนี้เรียกว่า สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ โดยมีข้อมูลสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพหรือชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยให้วงเงินกู้เมื่อรวมกับสัญญาสินเชื่ออื่น ๆ แล้วไม่เกินรายละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70-0.75 ต่อเดือน ซึ่งระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ กรณีที่กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 36 งวด กรณีวงเงินกู้ 50,001-100,000 บาท ชำระคืนภายใน 60 งวด และวงเงินกู้ 100,001-200,000 บาท ชำระคืนภายใน 96 งวด ทั้งนี้สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำไม่ต้องมีหลักประกันจึงทำให้สบายใจไม่ต้องกังวลกับการหาหลักประกันหรือคนค้ำนั่นเอง

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนใครขอได้บ้าง

สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ปี 2567/2024 นี้ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี และสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนก็จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนสมัครสินเชื่อพนักงานประจำต้องมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจให้มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป และต้องเป็นคนที่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ และไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือผู้บรหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน ทั้งนี้สินเชื่อพนักงานบริษัทหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประสานงานดูแลและควบคุมการหักเงินเพื่อนำส่งให้กับธนาคาร ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนให้มีเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารแสดงรายได้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทางธนาคารขอเพิ่มเติม

การสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนได้ทางไหน

แม้ว่าสินเชื่อธนาคารออมสินจะมีสินเชื่อออมสินออนไลน์ให้หลายประเภทสินเชื่อเพื่อให้การสมัครสินเชื่อทำให้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านทางออนไลน์ แต่กรณีสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนี้สามารถที่จะขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2567 โดยยื่นกู้ธนาคารออมสินได้ที่สำนักงานสาขาใกล้บ้านหรือใกล้กับที่ทำงาน หรือสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต้นสังกัดของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครจำเป็นจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนด้วยนั่นเอง

อัพเดทวันที่ 24 มกราคม 2567

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top