สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการพร้อมให้วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้
เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้นร้อยละ MRR+2.75 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

สินเชื่อข้าราชการธนาคารไหนดีกับสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สำหรับใครที่ทำอาชีพข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจและอยากกู้เงินไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ปัจจุบันนี้ต่างก็มีสินเชื่อข้าราชการหลายแห่งเพื่อให้ข้าราชการกู้เงิน แล้วจะเลือกกู้เงินกับสินเชื่อข้าราชการธนาคารไหนดี ก็ต้องบอกได้เลยว่าสมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏสิ ซึ่งเป็นสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการโดยเฉพาะและยังเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยข้าราชการที่ให้วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้วงเงินสินเชื่ออนุมัติก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันกับการทำ MOU ของหน่วยงานราชการที่ทำไว้กับธนาคารจะมีหรือไม่มีคนค้ำประกันก็สามารถจะกู้เงินข้าราชการได้ และหากใครทำอาชีพข้าราชการและมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเขาต่างก็ใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการซึ่งมีข้อดีตรงที่ดอกเบี้ยต่ำ และยังคํานวณสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการในส่วนดอกเบี้ยคิดตามจริงที่ใช้ หากไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ส่วนข้อเสียในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการก็คงจะเป็นวงเงินที่อนุมัติมีจำนวนที่สูงซึ่งหากสมัครและได้รับการอนุมัติแล้วถ้าหากไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ก็คงจะกลายเป็นหนี้เสียอย่างแน่นอน

เงื่อนไขคุณสมบัติและเอกสารของผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการหรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏกรณีเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนหรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐที่มีการทำข้อตกลง MOU กับธนาคารกรุงไทยเพียงมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป ส่วนข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานใดที่ไม่ได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับธนาคารให้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และในการกู้เงินข้าราชการนี้ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีของแต่ละเดือนอย่างน้อย 15% ของเดือน ส่วนพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ขอกู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการและมีการทำข้อตกลง MOU กับธนาคารให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่มีข้อตกลง MOU ร่วมกับธนาคารให้มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และการกู้กรุงไทยข้าราชการต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีของแต่ละเดือนอย่างน้อย 25% ของเดือน นอกจากนั้นเงื่อนไขในการขอสินเชื่อธนาคารกรุงไทยข้าราชการต้องมีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ส่วนเอกสารในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไปและเอกสารอื่นที่เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย

สมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการจากช่องทางใด

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการขอกู้ได้จากช่องทางใด สำหรับการขอสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยข้าราชการหรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏนี้สามารถจะขอได้จากสำนักงานสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านทั้งที่เปิดในห้างสรรพสินค้าหรือนอกห้างฯ นอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการผ่านทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพียงกรอกข้อมูลบางส่วนแล้วกดส่งข้อมูลเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ หรือจะกรอกข้อมูลออนไลน์ขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1111 สนใจสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการก็เข้าไปติดต่อกันได้เลย เสริมสภาพคล่องให้ข้าราชการรับรองว่ากู้ง่ายมากๆ 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ถูกใจช้าราชการที่ต้องการกู้เงินและเป็นวงเงินอเนกประสงค์สามารถใช้จ่ายได้ตามใจคุณเลย!

[อัพเดทวันที่ 16 ตุลาคม 2566]

สงสัยข้อมูลด้านสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ สามารถติดต่อได้ทางไหน?

หากจะติดต่อผ่านเบอร์เพื่อถามเรื่องสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ให้โทรไปยัง 0-2111-1111

รายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการได้?

ท่านต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปถึงจะสามารถขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการได้

วงเงินสูงสุดของสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการอยู่ที่เท่าไหร่?

ทางสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการพร้อมให้วงเงินสูงสุดถึง 15 เท่าของรายได้เลย

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top