สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกร

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกร

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรบริการเงินกู้เพื่อการลงทุน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 10.470 ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 500,000 บาท

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกร ปี 2566 สินเชื่อเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

จากเหตุการณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงปี 2564 ธนาคารกสิกรไทยได้ออกสินเชื่อกสิกร 300000เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับร้านค้ารายย่อยเป็นโครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” แต่สำหรับในปี 2023 นี้หากคุณทำธุรกิจทางด้านค้าขายอยู่อยากได้เงินเพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและต่อยอดทางธุรกิจให้ขยายและเติบโตขึ้นมีความต้องการสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขอแนะนำให้ใช้บริการของสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรที่เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยให้วงเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันได้แก่สินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร XPRESS LOAN โดยสามารถเลือกสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรได้ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Loan) หรือสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD)

เงื่อนไขการให้บริการของสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกร ปี 2023

สำหรับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าของK-Bankที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันคือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร XPRESS LOAN เป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์มีการกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ตั้งแต่ 20,000 จนถึงสูงสุดที่ 1,000,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่แบบลดต้นลดดอกมีอัตราสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีสำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระของสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรประเภท Loan จะมีลักษณะเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและจ่ายคืนเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กันสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน ส่วนสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรแบบประเภท OD จะเป็นสินเชื่อวงเงินแบบเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยคำนวณตามยอดเงินและจำนวนวันที่เบิกไปใช้หากไม่เบิกไปใช้ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย มีการพิจารณาต่อวงเงินปีต่อปีประวัติการใช้และการชำระดอกเบี้ยจะมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุวงเงินสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรส่วนการชำระสินเชื่อสามารถชำระเฉพาะดอกเบี้ยของวงเงินที่เบิกไปใช้ได้

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการขอสินเชื่อกสิกรผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 21-70 ปี ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม โดยเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรได้แก่ บัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือและบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยเพื่อใช้ในการรับเงินกู้สินเชื่อแม่ค้า ส่วนเอกสารแสดงรายได้กรณีมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไปไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ขอสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน วิธีการสมัครสามารถทำได้โดยการลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหลังจากสมัครโดยการขอสินเชื่อออนไลน์แล้วจะต้องยืนยันตัวตนด้วย K PLUS หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็ได้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากสิกรก็สามารถติอต่อสอบถามได้ที่โทร.02-888-8888 ต่อ 814

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์สมัครง่ายได้ด้วยตัวเอง
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดอนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้ (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 28 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
Scroll to Top