สินเชื่อเคหะออมสิน

สินเชื่อเคหะออมสิน

สินเชื่อเคหะออมสินหนึ่งในสินเชื่อบ้านที่สมัครง่ายมาก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ MRR+2 ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

รวมรายละเอียดการขอกู้สินเชื่อเคหะออมสิน รีไฟแนนซ์ และการกู้เพิ่ม

เงื่อนไขสินเชื่อเคหะออมสิน ไม่ใช่แค่ขอกู้สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังสามารถกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง หรือขอรีไฟแนนซ์รวมไปทั้งของคู่สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งธนาคารออมสินจะสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงเกิน 100% ของราคาประเมินเลยทีเดียว

รีไฟแนนซ์และกู้เพิ่มได้ผ่านสินเชื่อเคหะออมสิน

สินเชื่อเคหะออมสิน เกี่ยวกับเรื่องของการออกสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น, โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2567 พิเศษที่ออกมาในปี 2567 ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเปิดให้ประชาชนสามารถรีไฟแนนซ์บ้านออมสินหรือผู้เพิ่มด้วยวงเงินการกู้สินเชื่อบ้านออมสินสูงสุดถึง 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามในการกู้วงเงินสินเชื่อบ้านออมสินนี้จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากให้ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านต่ำพิเศษโดยที่มีระยะเวลาในการกู้ได้นานสุดๆถึง 40 ปีกรณีที่ลูกค้ากู้ธนาคารซื้อบ้านครบกำหนดสัญญาสามารถรีไฟแนนซ์บ้านออมสินได้ หากลูกค้าไม่ต้องการจะรีไฟแนนซ์หรือยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาสัญญาและต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคหรือหลังจากที่อนุมัติสัญญาวงเงินให้กู้แล้วก็ตามสามารถขอกู้แบบ RE Plus เพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปได้

สินเชื่อเคหะออมสินเปิดให้ผู้สนใจยื่นกู้บ้านประเมินการผ่อนเองได้

กู้ธนาคารซื้อบ้านจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือในการช่วยคิดคำนวณ โดยทางธนาคารออมสินจะมีโปรแกรมพิเศษในการคิดคำนวณค่างวดผ่อนชำระสินเชื่อเคหะออมสิน 2567 เป็นรายกรณีแล้วแต่ประเภทสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะออมสินที่ผู้สมัครลงทะเบียนได้รับ จะแบ่งลักษณะของการคำนวณวงเงินที่มีผู้สมัครที่เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารจะทราบถึงยอดค่างวดผ่อนชำระและวงเงินกู้ที่มีการยื่นกู้บ้านตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีการยื่นสินเชื่อบ้านออมสิน ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินมีข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อใส่รายละเอียดให้มีความครบถ้วน จะต้องมีการใส่จำนวนวงเงินกู้ เรื่องระยะเวลาในการกู้แบบจำนวนปี จากนั้นให้เลือกปรับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน mrr โดยที่ให้ดูตามโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์บ้านที่ได้เลือกไว้

สินเชื่อเคหะออมสินพิเศษสำหรับกลุ่มของวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อเคหะออมสินมีพิเศษสำหรับกลุ่มของวิชาชีพเฉพาะ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านออมสินสินเชื่อที่เป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะซึ่งทางธนาคารออมสินสินเชื่อเคหะออมสิน 2567 จัดให้เป็นกรณีพิเศษได้แก่กลุ่มวิชาชีพ แพทย์อัยการ ตุลาการ นักบิน วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้สอบบัญชีกู้ธนาคารซื้อบ้านเท่านั้น โดยจะสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษสามารถขอวงเงินกู้และธนาคารสามารถอนุมัติโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออมสิน 2567 ด้วยวงเงินกู้ร้อยละ 110% สินเชื่อบ้านออมสินการแบ่งระยะเวลาการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีอายุการทำสัญญารวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระโดยอายุผู้ยื่นกู้บ้านจะสูงสุดไม่เกิน 70 ปี วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อนั้นจะส่งผลถึงระยะเวลาที่สามารถพิจารณาให้อนุมัติเพื่อผ่อนชำระได้ โดยวัตถุประสงค์จะแบ่งออกเป็นการกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยการกู้เพิ่มเติมกรณีกู้เพิ่มสามารถขอเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและอื่นๆถึงจำเป็น หรือการกู้เพื่อเป็นค่าประกันสินเชื่อกรณีที่กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าประกันอัคคีภัย

อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2567

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top