ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายวงเงินอนุมัติสูงมาก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี
อายุ
ช่วง 21-62 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาท

ปี 2566 สินเชื่อที่เข้าใจพ่อแม่มากที่สุดต้องธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

สำหรับในปี 2023 นี้หากว่าคุณประกอบอาชีพค้าขายอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและมีสถานที่ค้าขายที่แน่นอนชัดเจนหากกำลังประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาผลักดันธุรกิจให้สามารถอยู่ต่อไปได้เพื่อผ่านพ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตน่าจะเป็นทางออกของคุณได้เพราะในปัจจุบันมีบริการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) ไว้คอยบริการเนื่องจากธนาคารมีความเข้าใจถึงความต้องการเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความต้องการสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าไว้คอยสนับสนุนยามขาดแคลนเงินทุนในการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อกู้เงินลงทุนในระบบได้อย่างปลอดภัยธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะทำให้พ่อค้าแม่ไม่ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบอีกต่อไป

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายมีรายละเอียดสินเชื่ออย่างไรบ้าง

สำหรับสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าที่ธนาคารไทยเครดิตให้บริการอยู่ในปี 2023 นี้เป็นสินเชื่อแม่ค้าไม่มีทะเบียนการค้าแล้วต้องการสินเชื่อค้าขายเพื่อนำไปลงทุนต่อยอดธุรกิจได้แก่ “สินเชื่อไมโครเดรดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย” ตามข้อมูลสินเชื่อของธนาคารมีลักษณะสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเป็นแบบหมุนเวียนหรือ Revolving Loan ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมีการค้ำประกันโดยบสย.สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาเป็นสินเชื่อระยะสั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุนเวียนทางธุรกิจเมื่อมีการชำระค่างวดเข้ามาก็จะกลับมาเป็นวงเงินให้ลูกค้าได้ใช้อีกครั้ง มีการกำหนดให้วงเงินขั้นต่ำที่ 100,001 บาทและสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทโดยธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 28% ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอก ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำระของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะไม่มีกำหนดเวลาแต่จะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุสัญญาสินเชื่อทุกปี

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเช็คบูโรไหม

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย สินเชื่อที่มีเงื่อนไขเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหาเงินทุน และจากกระทู้ที่ปรากฎอยู่ในธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip มีการสอบถามเรื่องของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายว่าไทยเครดิตเช็คบูโรไหมตามข้อมูลสินเชื่อไม่มีกำหนดไว้แต่ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขคือ เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 21-60 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้สถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในตลาดมีระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารและเตรียมเอกสารสำหรับสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสัญญาเช่าและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก โดยสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และหากคุณต้องการสอบถามหรือเช็คผลอนุมัติไทยเครดิตสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 02-697-5454

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย สินเชื่อที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ายิ้มได้ ผ่านวิกฤตรับโอกาสเงินก้อนโตที่พร้อมให้กิจการได้ไปต่อกับไทยเครดิต

[อัพเดทวันที่ 2 ตุลาคม 2566]

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนธนาคารออมสินสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
กู้เงินออมสิน 50000 ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
Scroll to Top