ประกาศ เรื่อง เชิญลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกได้จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ณ บริเวณโถงชั้นล่างของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เพื่อเป็นแสดงความจงรักภักดี ขอเชิญชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวาย พระพรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมไว้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Attachment: ประกาศ - สกญ ถวายพระพร.pdf

Bulletin Board
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.