ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันหยุด Memorial Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติวันวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
slideshow_large
การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอแจ้งเตือนด้วยความห่วงใยให้พี่น้องคนไทยใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตและการเดินทางในพื้นที่สาธารณะและในเขตชุมชนนครชิคาโก

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ๗๗๓ ๒๙๔ ๕๙๓๓ หรืออีเมล info.chi@mfa.go.th

slideshow_large
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021 Registration via website : https://tp.consular.go.th

For further information please contact the Royal Thai Embassy/the Royal Thai Consulate-General in your country.

Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

slideshow_large
เมื่อวันที่เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และ น.ส.สิริกร ขจรคำ รองกงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วม กิจกรรมปิดภาคการศึกษาของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ไทยแห่งนครชิคาโก (TCFAI)

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนของศูนย์ฯ พร้อมกับนำขนมไทย จากสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบให้แก่เด็กๆ เพื่อให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณแก่นักเรียน และครูอาสาสมัครทุกท่านในวันปิดภาคการศึกษา

หลังจากนั้นได้ร่วมรับชมการแสดงดนตรี และนาฎศิลป์ไทยของนักเรียนจากทางศูนย์ฯ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองหลังจบงาน

—————————

On May 21st, 2022 Deputy Consul General Mrs. Natnapang Damrongsoontornchai, along with officers and staff members attended the end of school year celebration event at The Thai Cultural and Fine Arts Institute (TCFAI)

slideshow_large
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เปิดให้บริการกงสุลรอบพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 2 (โดยผู้ขอใช้บริการเพียงแต่โทรศัพท์หรือมีอีเมล์นัดหมาย และไม่ต้องยื่นข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุมาติดต่อขอรับบริการจำนวนมาก

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบพระคุณผู้มารับบริการทุกท่าน ที่ได้กรุณาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือในการรักษามาตรการสุขอนามัย และการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 สำหรับการอำนวยความสะดวกให้บริการกงสุลรอบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุครั้งต่อไป จะประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

—————————

On May 19th, 2022 the Royal Thai Consulate-General, Chicago organized the 2nd “Special Senior Service Day” to provide consular services tailored for Thai senior citizens aged 60 and above.

slideshow_large
Come join the first-ever Minnesota Songkran Festival at Minnesota State Capitol between the 28th-29th of May.

Experience the atmosphere of Thailand; music, food, arts and craft, and much more at the Minnesota Songkran Festival.

The information booth of the Royal Consulate-General, Chicago, Thai Trade Center, Chicago, and Tourism Authority of Thailand will also be available for you to receive the latest updates and other information from Thailand.

We look forward to seeing you there!

---------------------------

The Royal Thai Consulate-General, Chicago wishes to thank all the collaborators, co-organizers, and all related parties of this event, particularly the Thai Cultural Council of Minnesota, the Council on Asian Pacific Minnesotans, and Wat Promwachirayan.

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2565 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info.chi@mfa.go.th

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport.chi@mfa.go.th

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.