ประกาศ: ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ของดให้บริการการทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนไทยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจการให้บริการกงสุลสัญจร ณ Lexington Public Library Northside Branch, Lexington, Kentucky จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
slideshow_large
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Entry Measures for Thai and Foreign Nationals

(From 1 July 2022) https://tp.consular.go.th

slideshow_large
คำเตือน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาสหรัฐอเมริกาว่า ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา รวมทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในสหรัฐฯ

หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย มีสิทธิถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ปรับเป็นเงินสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

พรบ. สารควบคุม (The Controlled Substances Act)

https://bit.ly/3AgTYUj

ที่มาจาก สำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐฯ (DEA)

slideshow_large
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดย นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโกและคู่สมรส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

On August 11th, 2022, the Royal Thai Consulate-General, Chicago organized a ceremony to commemorate H.M. Queen Sirikit The Queen Mother's Auspicious 90th Birthday Anniversary. On this occasion, Consul General Pisanu Sobhon became the host of the ceremony, joined by officers with their spouses, along with the staff members of the Royal Thai Consulate-General, Chicago

slideshow_large
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาด เจล หน้ากากอนามัย รวมทั้งอาหารแห้งให้แก่ Mercy Home for Boys and Girls ซึ่งเป็นสถานรับอุปการะเด็กกำพร้า และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

On August 11th, 2022, Consul General Pisanu Sobhon, officers, along with staff members participated in a charity activity on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother's Auspicious 90th Birthday Anniversary by donating sanitary products, masks, and dried goods to the Mercy Home for Boys and Girls, a non-profit organization that assists underprivileged youths and disadvantaged community members.

slideshow_large
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางแสงจันทร์ สุภัณวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้นำคณะครูอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทยดนตรีและ นาฎศิลป์ไทยให้แก่เยาวชนไทย-อเมริกันในสหรัฐอเมริกา ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประจำปี 2564-2565 เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่ออำลาหลังจากครบวาระการปฏิบัติหน้าที่

ครูอาสาสมัครประจำการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รายงานและร่วมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานกับนายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ และนางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯ หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะครูอาสาที่ครบวาระประจำการ และในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบยาฟ้าทะลายโจรและหน้ากากอนามัย แก่ผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ และวัดธัมมาราม เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย์วัดธัมมาราม ได้จัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน และครูอาสาสมัคร รวมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันแม่แห่งชาติ โดยรองกงสุลใหญ่ได้เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนและครูอาสาสมัคร รวมทั้งได้ร่วมงาน ขอบคุณอำลาครูอาสาสมัครทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับลูกหลานเยาวชนไทยในนครชิคาโกและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดีตลอดโครงการฯ

slideshow_large
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมคู่สมรส และ น.ส.สิริกร ขจรคำ รองกงสุล ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรและทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับเป็นประธานอ่านราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี หลังจากนั้น นางวรรณพร สุทธิ นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ได้อ่านกลอนเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เมื่อเสร็จพิธีถวายพระพรแล้ว พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และเหล่าอุบาสก อุบาสิกา ได้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกัน รองกงสุลใหญ่ได้เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนและครูอาสา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมมารามโดยมีผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ และนักเรียนได้ร่วมร้องเพลงและกราบแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

On August 7th, 2022 Deputy Consul-General Natnapang Damrongsoontornchai, spouse, and Vice Consul Sirikorn Khajornkam attended the merit-making ceremony on the occasion of Queen Sikirit's Birthday on August 12th, 2022 at Wat Dhammaram, Chicago.

slideshow_large
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพรหมวชิรญาณ เมืองเซ็นต์ หลุยส์ ปาร์ค รัฐมินนิโซตา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในรัฐมินนิโซตาและรัฐใกล้เคียง โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ อาทิ การขอสูติบัตร มรณบัตร การรับรองเอกสาร การเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน การทำหนังสือมอบอำนาจ การผ่อนผันทหาร การขอวีซ่า/การเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นต้น

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้ง 2 วัน ได้รับความสนใจจากพี่น้องคนไทยในการเข้ารับการบริการจำนวนมาก จากรัฐมินนิโซตา ไอโอวา วิสคอนซิน นอร์ทดาโคตา เซาท์ดาโคตา โดยมีผู้มารับบริการงานกงสุล 256 คน ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า และกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in

พร้อมนี้ สถานกงสุลใหญ่่ ณ นครชิคาโก ได้นำยาฟ้าทะลายโจร มอบให้แก่วัดพรหมวชิรญาณ เพื่อใช้ประโยชน์ และมอบแก่ชุมชนไทยในบริเวณใกล้เคียงต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบพระคุณผู้ประสานงานชุมชนไทยทุกท่าน รวมทั้งอาสาสมัครจิตอาสาที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้สามารถให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2565 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info.chi@mfa.go.th

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport.chi@mfa.go.th

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.