ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุด Independence Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
slideshow_large
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Entry Measures for Thai and Foreign Nationals

(From 1 July 2022) https://tp.consular.go.th

slideshow_large
เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมือง Florissant รัฐ Missouri เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในรัฐ Missouri และรัฐใกล้เคียง โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ อาทิ การขอสูติบัตร การรับรองเอกสาร การผ่อนผันทหาร การเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน การทำหนังสือมอบอำนาจ การเดินทางเข้าประเทศไทย การลงทะเบียน Thailand Pass เป็นต้น

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้ง 3 วัน ได้รับความสนใจจากพี่น้องคนไทยในการเข้ารับการบริการจำนวนมาก โดยมีผู้มารับบริการงานกงสุล 330 คน ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า และกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in พร้อมนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเจล แอลกอฮอล์ และแคปซูลฟ้าทะลายโจร มอบให้แก่วัดพระศรีรัตนาราม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัด และตามความจำเป็นต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบพระคุณผู้ประสานงานชุมชนไทยทุกท่าน รวมทั้งอาสาสมัครจิตอาสาที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนได้อย่างมีประสิทธภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะขอขอบพระคุณผู้มาใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด 19

slideshow_large
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมขันโตกดินเนอร์ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยอเมริกันแห่ง รัฐอิลลินอยส์ ร่วมกับ สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐอิลลินอยส์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ โรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมาราม และสถาบันดนตรีไทย วัดธัมมาราม

งานขันโตกดินเนอร์ นอกจากจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารท้องถิ่นของชาวภาคเหนือของไทยแล้วยังมีการแสดงนาฏศิลป์จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เชียงใหม่ ครูอาสาวัดธัมมาราม และการแสดงดนตรีไทย โดยนักเรียนและครูจากสถาบันดนตรีไทย วัดธัมมารามและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่ง รัฐอิลลินอยส์ร่วมกัน

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้กล่าวขอบคุณสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐอิลลินอยส์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ โรงเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมาราม และสถาบันดนตรีไทย วัดธัมมาราม และผู้ร่วมจัดงานทุกท่าน รวมทั้งกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนาฎศิลป์จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เชียงใหม่ ที่เดินทางมาแสดงนาฏศิลป์ไทยที่รัฐมินนิโซตา รัฐมิชิแกน และนครชิคาโก เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดียิ่ง

slideshow_large
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะนาฏศิลป์ไทย จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่คณะฯ ได้เดินทางมาแสดงนาฏศิลป์ไทยที่รัฐมินนิโซตา รัฐมิชิแกน และที่นครชิคาโก ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ในโอกาสงานเลี้ยงขอบคุณคณะนาฏศิลป์ดังกล่าว ประธานสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ และผู้ร่วมสนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์ในนครชิคาโก ได้มอบเงินกองทุนแก่คณะนาฏศิลป์ รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะครูอาจารย์และผู้ให้การสนับสนุน ก่อนที่คณะนาฏศิลป์จากเชียงใหม่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเดียวกัน

slideshow_large
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ และ นางสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมนมัสการต้อนรับคณะสงฆ์ นำโดยพระเทพโมลี (ธนู วรธนุ ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมด้วย พระอาจารย์ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ในโอกาสนำคณะสงฆ์มารับบริการทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่

slideshow_large
ข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครชิคาโก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

1.) โอกาสทางการค้าและการลงทุนในรัฐมิสซูรี่

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/776700/776700.pdf&title=776700&cate=650&d=0

2.) แนวโน้มตลาดและความต้องการเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งในสหรัฐอเมริกา

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/777468/777468.pdf&title=777468&cate=650&d=0

3.) Pandora ประกาศแผนสร้างโรงงานแห่งที่ 3 นอกประเทศไทย

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/777916/777916.pdf&title=777916&cate=650&d=0

4.) เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมและมาแรง

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/778529/778529.pdf&title=778529&cate=650&d=0


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2565 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info.chi@mfa.go.th

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport.chi@mfa.go.th

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.