ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทางออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้
slideshow_large
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก มีกำหนดให้บริการ กงสุลสัญจร ณ วัดพรหมวชิรญาณ เมืองเซนต์หลุยส์ พาร์ค มลรัฐมินนิโซตา (2544 Highway 100 South, St Louis Park, MN 55416) ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการแผนกกงสุล ณ อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ (700 N Rush, Chicago 60611) ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2564 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจการไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ มลรัฐมินนิโซตาดังกล่าว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยจะเปิดบริการแผนกกงสุลที่อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

slideshow_large
The Royal Thai Consulate-General, Chicago will be holding mobile consular services at Wat Promwachirayan in Minnesota (2544 Highway 100 S, St. Louis Park, MN 55416) on September 25 - 26, 2021. As a result, the Consular Section of the Consulate-General (700 N Rush, Chicago 60611) will be closed during September 24-27, 2021, as Consular personnel will be away to conduct the mobile consular services in Minnesota.

The Consular Section will resume services on September 28, 2021. We apologize for any inconveniences.

slideshow_large
Effective from 27 September 2021, foreign national, with a residence in the United States, who wishes to apply for a Thai visa must apply and submit his/her application through the new online E-Visa platform at http://thaievisa.go.th Please note that it is no longer required for applicant to submit his/her passport and original supporting documents in person at the Royal Thai Consulate-General, Chicago.

After the e-Visa application has been approved, a confirmation e-mail will be sent to applicants. It is Kindly requested to print a copy of the confirmation e-mail to present to airline and Thai immigration officials to carry out checks when travelling to Thailand.

Due to system upgrade for the launch of the new online platform, the e-Visa service will be temporarily unavailable from 23 September 2021 at 11:00 AM to 26 September 2021 at 11:00 PM (UTC).

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา Announcement No. 6/2564 Consular Services Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic Situation ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 5/2564 เรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ***เต็มแล้ว*** นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Minneapolis มลรัฐมินนิโซตา วันที่ 25 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ***เต็มแล้ว*** นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Minneapolis มลรัฐมินนิโซตา วันที่ 26 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2021, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.