ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันหยุด Memorial Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติวันวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
slideshow_large
การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

slideshow_large
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021 Registration via website : https://tp.consular.go.th

For further information please contact the Royal Thai Embassy/the Royal Thai Consulate-General in your country.

Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

slideshow_large
The Royal Thai Consulate-General, Chicago will start using the new email addresses indicated, and all other emails currently in use will be terminated on April 1, 2022.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะยกเลิกบัญชีอีเมลที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามอีเมลใหม่ที่ระบุตามนี้

* บริการกงสุลทั่วไป และคุ้มครองคนไทย (Consular Services) : info.chi@mfa.go.th
* งานหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport Services) : passport.chi@mfa.go.th
* งานตรวจลงตรา (Visa Services) : visa.chi@mfa.go.th
* งานบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ทะเบียนราษฎร์ : thaiid.chi@mfa.go.th
(สูติบัตร มรณบัตร สมรส หย่า บุตรบุญธรรม) / นิติกรณ์ (รับรองเอกสาร)
Thai ID card, Legalization, and Registration (birth certificate, death certificate, marriage certificate, divorce certificate, and adoption services)

slideshow_large
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ฯ นครชิคาโก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมทั้งรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดธัมมาราม นครชิคาโก เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2665 ซึ่งมีคุณสมศักดิ์ และคุณพูนมนัส ตันติพัฒนานันต์ นายกสมาคมชาวเหนือแห่งอิลลินอยส์ เป็นประธานการจัดงานสงกรานต์ของวัดธัมมารามประจำปีนี้

_________________________

On April 10th, 2022 Ambassador Manasvi Srisodapol of the Royal Thai Embassy, Washington D.C., and Consul-General Pisanu Sobhon of the Royal Thai Consulate-General, Chicago along with officials and staff members attended the Songkran (Thai New Year) Event at Wat Dhammaram. The Ambassador, Consul-General, and the officials offered alms to the monks and attended a series of performances by the students of Wat Dhammaram's Sunday School.

slideshow_large
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พยาบาลจิตอาสา ประสานงานโดยคุณสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย และสนับสนุนโดยวัดพุทธธรรม ได้จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นาเข็มที่ 4 ให้กับพระสงฆ์และชุมชนไทย ณ วัดพุทธธรรม นครชิคาโก การจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มีผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ราย และในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้นำอาหารกลางวัน ไปมอบเพื่อแสดงความขอบคุณแก่แพทย์และพยาบาล ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ รวมทั้งทีมงาน ของ ดร. Raj Ivengar จาก Instavaxx

___________

On April 23rd, 2022, the Covid-19 vaccination service at Wat Buddha Dhamma was a collaboration by a group of nurse volunteers, lead by Ms. Suchitra Surapiboonchai and endorsed by Wat Buddha Dhamma. It was created to provide convenience by providing the fourth dose to the monks and members of the Thai community. On this occasion, the Royal Thai Consulate-General, Chicago offered lunchboxes to all volunteers, along with Dr. Raj Ivengar and his team from Instavaxx that provided the service.

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ ในรูปแบบหนังสือ E-book เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหประชาชาติ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทูตพหุภาคีแก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนไทย โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือ E-book บัวแก้วไขปริศนาสหประชาชาติ ได้ที่
https://issuu.com/pagemakerco.ltd./docs/unbook
slideshow_large
มื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมชมงานแสดงดนตรีไทย ซึ่งแสดงโดยนักศึกษานานาชาติจากภาควิชาดนตรีแห่ง Northern Illinois University ร่วมกับ Kent State University ณ Recital Hall, Northern Illinois University: School of Music เนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565

กงสุลใหญ่ ได้กล่าวสวัสดีใหม่ไทยและขอบคุณ NIU และ Kent State University ที่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนด้านศิลปะและดนตรีไทย หลังจากการแสดงดนตรีไทยโดยนักศึกษานานาชาติของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสปีใหม่ของไทย ให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านภาษาและวรรณคดีไทย Dr. Hartmann แห่ง NIU ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดแสดงดนตรีไทยในครั้งนี้

On April 14th, 2022 Consul-General Pisanu Sobhon, along with officers and staff members attended the Thai Music Concert performed by an international students of Northern Illinois University and Kent State University at the Recital Hall, Northern Illinois University, on the occasion of celebrating Songkran Festival and Thai New Year 2022.

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2565 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info.chi@mfa.go.th

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport.chi@mfa.go.th

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.