ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายขอรับบริการหนังสือเดินทาง บุคคลธรรมดาทั่วไป 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายขอรับบริการหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุ 10 ปี แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยจะให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถจองนัดหมายออนไลน์ โดยคลิ๊ก link นี้

หมายเหตุ:

1.ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

2. ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)


ประกาศเรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทย ประกาศเรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ลงทะเบียนขอรับหน้ากากผ้า "การทูตเพื่อประชาชน" Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2021 ใบยินยอมรับการกักตัว - State Quarantine Form
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2021, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.