ประกาศ: **วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ** สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายออนไลน์ การบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นกรณีพิเศษเวลา 09.00 - 16.30 น. จำนวนจำกัด (จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้) กรุณาดูรายละเอียดภายใต้หัวข้อ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย online appointment

**วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 ** สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายออนไลน์ การบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นกรณีพิเศษ เลือกวันนัดหมายได้ ภายใต้หัวข้อ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ


** วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ** สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายออนไลน์ การบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นกรณีพิเศษ เวลา 09.00 - 16.30 น. จำนวนจำกัด (จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ***เต็มแล้ว*** นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง St. Louis มลรัฐมิสซูรี วันที่ 11 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ***เต็มแล้ว***นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง St. Louis มลรัฐมิสซูรี วันที่ 12 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ***เต็มแล้ว*** นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Minneapolis มลรัฐมินนิโซตา วันที่ 25 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ***เต็มแล้ว*** นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าบริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Minneapolis มลรัฐมินนิโซตา วันที่ 26 ก.ย. 2564 ได้ที่นี่ ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 1/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 10 มิ.ย. 2564 (ตามเวลาท้องถิ่น)
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2021, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.