ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอประชาสัมพันธ์บริการกงสุลรอบพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) / Special Senior Service Day ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30–12.00 น. และ 13.00–16.00 น. รับเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
slideshow_large
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Entry Measures for Thai and Foreign Nationals

(From 1 July 2022) https://tp.consular.go.th

slideshow_large
คำเตือน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาสหรัฐอเมริกาว่า ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา รวมทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในสหรัฐฯ

หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย มีสิทธิถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ปรับเป็นเงินสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

พรบ. สารควบคุม (The Controlled Substances Act)

https://bit.ly/3AgTYUj

ที่มาจาก สำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐฯ (DEA)

slideshow_large
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 น.ส. สิริกร ขจรคำ รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย มินนิโซไทย 2022 ณ เมืองเซ็นต์ หลุย ปาร์ค รัฐมินนิโซตา

งานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมไทยฯ แห่งรัฐมินนิโซตา Thai Cultural Council of Minnesota และวัดพรหมวชิรญาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยและชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรัฐมินนิโซตา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของอาหาร สินค้า และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในสหรัฐฯ

ภายในงาน ประกอบไปด้วยอาหาร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยต่างๆ มากมาย อาทิ ส้มตำ ผัดไทย ผ้าไทย และเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเดินพาเหรดวัฒนธรรมไทย พิธีเปิดงานโดยแขกเกียรติยศจากรัฐมินนิโซตา วัดพรหมวชิรญาณและสถานกงสุลใหญ่ฯ การแสดงทางวัฒนธรรมไทยจากคณะนาฏศิลป์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยชิคาโก (TCFAI ) การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การแสดงมวยไทย การสาธิตการทำผัดไทย และกิจกรรมกินวิบาก เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงาน ผู้ร่วมออกร้าน คณะอาสาสมัคร ศิลปิน นักแสดง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับงานมินนิโซไทยในครั้งนี้ด้วย

slideshow_large
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เปิดให้บริการกงสุลรอบพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (Special Senior Service Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

การให้บริการพิเศษดังกล่าว ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ล่วงหน้า เพียงแต่แจ้งนัดหมายเวลาทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่มาขอรับบริการรอบพิเศษดังกล่าวจำนวนมาก

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบยาฟ้าทะลายโจรแก่ทุกท่านที่เข้ารับบริการ ด้วยความห่วงใยและแสดงความขอบคุณที่เดินทางมารับบริการรอบพิเศษดังกล่าว

สำหรับการเปิดให้บริการกงสุลรอบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ (Special Senior Service Day) ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายประจำปี 2565 จะประกาศให้ทราบต่อไปในโอกาสแรกค่ะ

slideshow_large
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ดร. อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าพบ นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยาย ความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางในการส่งเสริม สินค้าฮาลาลไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาลได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดประชุม Thailand Halal Assembly 2022 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.thailandhalalassembly.com

slideshow_large
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วยนางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานมอบถ้วยรางวัลการจัดแข่งขัน Thai Interstate Golf Tournament ครั้งที่ 52 ณ นครชิคาโก

การจัดแข่งขันกอล์ฟของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ได้จัดขึ้นช่วงวันหยุดยาว Labor Weekend เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในเมืองและรัฐต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยศูนย์กลางการประสานงานจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยโดยกีฬากอล์ฟนี้ ได้แก่ สมาคมนักกอล์ฟไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Golfers Association in America) ซึ่งมีคุณเข็มปัทม์ แสงเงิน เป็นนายกสมาคมฯ

ในปี 2565 นี้ ชมรมกอล์ฟไทยแห่งชิคาโก (Thai Golf Club of Chicago) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 52 โดยชมรมฯ นครชิคาโก ได้ต้อนรับสมาชิกนักกอล์ฟไทยและครอบครัวจากรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ประมาณ 400 คน และมีการแบ่งการแข่งขันเพื่อรับรางวัลในประเภทต่างๆ หลายระดับรางวัล

สำหรับการแข่งขันที่ชมรมกอล์ฟไทยนครชิคาโก เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ยังได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ปี 2559-2562) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน รวมทั้งขอแสดงความยินดีแด่ทีมและผู้ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้นำเวชภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำมอบแก่สมาคมฯ และผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 กล่องด้วย

On Sunday, September 4th, 2022, Consul General Pisanu Sobhon and Deputy Consul-General Natnapang Damrongsoontornchai attended the award ceremony of the 52nd Thai Interstate Golf Tournament, hosted by the Thai Golf Club of Chicago which welcomed more than 400 Thai golfers from all over the United States.

slideshow_large
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และพบปะกับอาจารย์จันทร์พนิต สุระศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison รวมทั้งได้พบปะกับผู้แทนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไทย ในรัฐวิสคอนซิน ณ อาคาร Van Hise Hall

การพบปะดังกล่าว เป็นไปเพื่อรับทราบแนวทางการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ สภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย ชุมชนไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกันต่อไป หลังจากนั้น รองกงสุลใหญ่ฯ ได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันกับอาจารย์และนักศึกษาพร้อมกับได้นำยาฟ้าทะลายโจรมอบให้กับอาจารย์เพื่อนำไปแจกจ่ายและใ้ช้ประโยชน์ต่อไป

On September 1st, 2022, Deputy Consul-General Natnapang Damrongsoontornchai visited Professor Janpanit Surasin, a Thai language instructor at the University of Wisconsin-Madison along with Thai students and Thai community representatives at the University of Wisconsin-Madison’s Van Hise Hall.

slideshow_large
นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เดินทางไปพบหารือกับ น.ส. Tanya Zastrow ผู้อำนวยการ สวนพฤกศาสตร์ Olbrich Botanical Gardens และเยี่ยมชมศาลาไทย (Thai Pavilion) ณ สวนพฤกศาสตร์ฯ เมือง Madison รัฐวิสคอนซิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

สวนพฤกศาสตร์ Olbrich เมือง Madison นอกจากจะเป็นสวนพฤกศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิสคอนซินแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่จัดสร้างโดยรัฐบาลไทยรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมและมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญ และสัญญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001

ปัจจุบัน สวนพฤกศาสตร์ Olbrich ร่วมกับ Madison City มีแผนที่จะบูรณะศาลาไทยดังกล่าว เพื่อให้คงทน สง่า สวยงาม อยู่คู่กับสวนพฤกศาสตร์ฯ และเมือง Madison อีกทั้งประสงค์จะขยายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศาลาไทย และสวนพฤกศาสตร์ Olbrich รัฐวิสคอนซิน สามารถรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

https://www.olbrich.org/gardens/thai.cfm

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 3/2565 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info.chi@mfa.go.th

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport.chi@mfa.go.th

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.