ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันหยุด Presidents’ Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
slideshow_large
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021 Registration via website : https://tp.consular.go.th

For further information please contact the Royal Thai Embassy/the Royal Thai Consulate-General in your country.

Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

slideshow_large
Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565
เงื่อนไขผู้เดินทาง
- เดินทางได้จากทุกประเทศ/พื้นที่
- เงื่อนไขการฉีดวัคซีน
- บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย
- มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5)
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)
2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง)
3. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
(วันที่ 1)
4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย
(วันที่ 5)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพประชาสัมพันธ์
ที่แนบมานี้
Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
slideshow_large
ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass
Call Center (24 ชั่วโมง)

โทร: 02-572-8442
โทร: 66-065-205-4247
โทร: 66-065-205-4248
โทร: 66-065-205-4249

E-mail: support@tp.consular.go.th (เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้องในการลงทะเบียน)

กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนัก

slideshow_large
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเขตกงสุลสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

ข้อมูลระหว่างวันที่ 12 - 25 ม.ค. 2565

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการแจกหน้ากาก N95:

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/retail-pharmacy-program/participating-pharmacies.html

(3 ชิ้นต่อ 1 คน)

slideshow_large
ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด 19 (Omicron) ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในมลรัฐอิลลินอยส์ และอีกหลายพื้นที่ในสหรัฐฯ ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงของการแพร่ระบาดฯ จึงขอเรียนให้ทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดเวรการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบ Work from Home บางส่วน เพื่อเป็นการบริหารลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ โดยจะยังคงมีทีมเจ้าหน้าที่สลับหมุนเวียนให้บริการงานกงสุล ตามที่นัดหมายเท่านั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งเพิ่มเติมมาต่อไป
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก แต่ขอเรียนว่า ยังคงเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนตามนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า (Appointment Only) ที่ https://www.thaiconsulatechicago.org/pages-onlineappointment.html
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลงานกงสุล และติดต่อฝ่ายให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประกาศต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ
https://www.thaiconsulatechicago.org/index.php
และ Facebook: https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralChicago
ในกรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทยในเขตกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (๗๗๓) ๒๙๔-๕๙๓๓
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา Announcement No. 6/2564 Consular Services Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic Situation ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 5/2564 เรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2022, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.