ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (เฉพาะอายุใช้งาน 5 ปี) โดยให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยต้องนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
slideshow_large
ประกาศ : เปิดรับนัดขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ (E-Passport 3)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ (เฉพาะอายุใช้งาน 5 ปี) โดยจะให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถจองนัดหมายออนไลน์ โดยคลิ๊ก link นี้

หมายเหตุ:

1. หนังสือเดินทาง 10 ปี จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

2. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างรัฐโปรดตรวจสอบมาตรการกักตัวภาคบังคับ 14 วันของนครชิคาโกก่อนทำการนัดหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อดู Chicago Emergency Travel Order

3. ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2021, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.