วิธีการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส พร้อมดูยอดเงินประกันราคายาง

เปรียบเทียบแหล่งกู้เงิน และ ลงทะเบียนเลย

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส เพื่อตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพารา

โครงการประกันรายได้ยางพาราร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ชาวสวนยาง โดยปัจจุบันการประกันราคายางพาราล่าสุดได้ดำเนินการและสานต่อมาจนถึงเฟสที่ 4 ซึ่งจุดประสงค์หลักๆ ของโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางก็คือการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ราคาผันผวนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนรายได้และผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา โดยก่อนการรับเงินประกันรายได้เกษตรกรและเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส นั้นเราจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของโครงการเงินประกันราคายางก่อนและผู้ลงทะเบียนประกันราคายางล่าสุดจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ธกส เพื่อรอรับการโอนเงินจากโครงการประกันรายได้ยางพารา ทั้งนี้เราสามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ในเวลาถัดไปได้เลย

ช่องทางการตรวจสอบและเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส 

หากชาวสวนยางได้ทำการลงทะเบียนการประกันราคายางพาราล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงปลายเดือน 2565 ที่ผ่านมา (เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) แล้วตรวจสอบเงินสวนยาง ธกส ล่าสุดพบว่าได้รับสิทธิ์จากการเช็คและพิจารณาจากโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางแล้วนั้นก็สามารถนับวันรอการโอนเงินจากทางธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลย โดยการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส นั้นสามารถเช็คและตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร ธกส https://chongkho.inbaac.com/ อีกทั้งผู้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรยังสามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีได้เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร A-Mobile หรือ A-Mobile Plus นี้แล้วทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคาร ธกส โดยสามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงและยังสามารถเช็คได้อีกด้วยว่าธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางมาเท่าไหร่ ขั้นตอนและวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราก็ไม่ยากและไม่ซับซ้อนแค่เพียงตรวจสอบยอดเงินที่เพิ่มมาและบัญชีต้นทาง และหากผู้รับเงินประกันราคายางได้สมัครบริการของ BAAC Connect เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางมาหรือยัง เพราะระบบแจ้งเตือนจะระบุและแจ้งยอดเงินประกันรายได้เกษตรกรที่เราได้รับ อีกทั้งการเช็คเงินประกันราคายางจะทำให้เรารู้ว่าได้บการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรตกค้างแน่นอน

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ว่าได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่?

เว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร ธกส สามารถตรวจสอบเงินสวนยาง ธกส ล่าสุดได้ทันทีเพียงแค่ชาวสวนยางกดเข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ หลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกเข้าสู่การตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพารา เมื่อเสร็จแล้วระบบจะขึ้นข้อมูลประกันราคายางล่าสุดมาให้พร้อมระบุว่าเรามีสิทธิ์ได้รับการประกันราคายางพาราล่าสุดนี้ ซึ่งถือเป็นวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราและตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือที่ง่ายที่สุด และเมื่อเราทราบช่องทางที่สามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีไปแล้วต่อมาก็จะพามาเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส กันว่าได้เท่าไหร่บ้าง โดยวงเงินโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 นี้อยู่ที่ 7,500 กว่าล้านบาท จำนวนประชาชนที่จะได้รับเงินประกันราคายางอยู่ที่ 1.6 ล้านคน โดยสวนยางของผู้รับประกันราคายางล่าสุดทั้งหมด 18.18 ล้านไร่ โดยเงินชดเชยของประกันรายได้ชาวสวนยางจะแบ่งออกได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางดิบแผ่นคุณภาพดี น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย

  • ยางดิบแผ่นคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด 57 บาท/กิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย 23 บาท/กิโลกรัม

จากการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส พบว่ายางดิบแผ่นคุณภาพดีและน้ำยางสดจะจำกัดใน 1 เดือน 1 ไร่ที่ 20 กิโลกรัมส่วนยางก้อนถ้วยจะจำกัดใน 1 เดือน 1 ไร่ที่ 40 กิโลกรัม โดยการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชีก็ยังพบอีกว่าเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งรายได้ก็คือ เจ้าของ 60% และคนกรีด 40% เยียวยาเกษตรกรสวนยางด้วยงบประมาณกว่า 7 พันล้านบาทถือว่าช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้รับโอกาสและที่สำคัญเกษตรกรสวนยางทั้งคนกรีดก็ได้รับเช่นกัน

ก่อนเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ต้องมีคุณสมบัติตรงตามการพิจารณาก่อน

อย่างที่รู้กันดีไม่ว่าจะตรวจสอบเงินสวนยาง ธกส ล่าสุดว่าธกส โอนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางมาเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งสิทธิ์ที่จะได้จากวิธีเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราต่างๆ นั้นจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติชาวสวนยางให้ผ่านก่อนถึงจะเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ได้รับเงินประกันราคายางที่โครงการจะตรวจสอบก็คือผู้นั้นต้องขึ้นทะเบียนชาวสวนยางก่อนวันเวลาที่กำหนด ชาวสวนยางที่ได้รับการตรวจสอบเงินประกันรายได้ยางพาราต้องมีที่ดินและพื้นที่เป็นของตนเองเท่านั้นและสวนยางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีโดยผู้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรจะได้รับคนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยระบบเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส จะแบ่งสัดส่วนของรายได้ทั้งเจ้าของและคนกรีดยางไว้ 60:40 และจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส นอกจากเช็คเงินผ่านเว็บแล้วก็ยังสามารถเข้าสู่แอพเช็คเงินสวนยาง ธ.ก.ส. Moblie แอพได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส 

และแล้วก็มาจนถึงหัวข้อสุดท้ายของบทความเกี่ยวกับการเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านคงได้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ยางพาราไปไม่มากก็น้อย ทั้งนี้อย่างที่รู้กันดีว่าการประกันราคายางพาราล่าสุดที่เริ่มในการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแก่ชาวสวนยางได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้หลายท่านอาจจะยังตกใจว่าทำไมตนเองถึงยังไม่ได้เงินประกันราคายางดังกล่าว จึงขอให้สบายใจได้เลยเพราะประกันรายได้ชาวสวนยางยังมีระยะเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งโครงการจะทยอยโอนให้ทุกๆ ศุกร์ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่กล่าวมา ใครที่ยังตกหล่นก็รอลุ้นและรอเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ไม่เกินภายในระยะเวลาโครงการนั่นเอง การตรวจสอบเงินยางพาราเข้าบัญชีหากพบว่ายังไม่ได้รับก็ให้ลองติดต่อสาขา ธกส ใกล้บ้านคุณได้เช่นกัน 

 

 

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ผ่านเว็บไซต์ไหนได้บ้าง

สามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ที่ chongkho.inbaac.com

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้เงินค่าอะไรบ้าง

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ได้ค่า ยางแผ่นคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส โอเงินงวดแรกวันที่เท่าไหร่

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส โอนเงินแรกไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

เช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส หากเงินไม่เข้าทำยังไง

หากเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส แล้วเงินไม่เข้าก็สามารถติดต่อ ธกส สาขาใกล้บ้านคุณได้เลย

นอกจากจะเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ผ่านเว็บไซต์แล้วทำได้ที่ไหนอีกบ้าง

นอกจากเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ผ่านเว็บดังกล่าว สามารถเช็คเงินสวนยางเข้าบัญชี ธกส ผ่านไลน์ @inbaacfamily ได้เช่นกัน

อัพเดทวันที่ 16 มกราคม 2567

Scroll to Top