ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก งดให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
slideshow_large
พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนพสกนิการชาวไทยในนครชิคาโกและพื้นที่ใกล้เคียง กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ๒๐๐ คน
slideshow_large
สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2020 Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2019 ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) แบบคำขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก) ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.