ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่คนไทยในต่างประเทศตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะเปิดให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐมิสซูรี่ ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ Kansas City Public Library, Southeast Branch 6242 Swope Parkway, Kansas City, Missouri 64130 ระหว่างเวลา 9.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่พำนักอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งความประสงค์เพื่อ เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 ธ.ค. 2557
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้แก่ อาร์คันซอ อิลลินอยส์ อินดีแอนา ไอโอวา แคนซัส เคนทักกี มิชิแกน มินนิโซตา มิสซูรี เนแบรสกา นอร์ทดาโคตา โอคลาโฮมา เซาท์ดาโคตา และวิสคอนซิน แจ้งความประสงค์เพื่อเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นครั้งต่อไป

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ทราบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 โดยสามารถดาว์โหลดแบบคำร้องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และกรอกแบบคำร้องดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง Fax: 312-664-3230 หรือ email: info@thaiconsulatechicago.org หรือ legalization@thaiconsulatechicago.org หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ Royal Thai Consulate-General, Chicago 700 N. Rush St, Chicago, IL 60611

slideshow_large
If you could travel to any city in the world purely for the food, where would you go?

The Lonely Planet has conducted a survey on its facebook page with this simple question and when all the votes were counted, Bangkok emerged victorious, winning the popular vote by a solid margin.

slideshow_large
Closing Lecture "Soul of the Nation: Symbolism in the Name of His Majesty” by Thanpuying Putrie Viravaidya, Deputy Principal Private Secretary to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on March 2nd, marked the end of one of the well attended Exhibition at Chicago History Museum, “Siam: The Queen and The White City”

The Royal Thai Consulate wishes to thank all visitors and CHM Staff for their supports.

slideshow_large
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 1,907 คน จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. 691 คน คิดเป็น 36.23 % ของผู้มีสิทธิฯ

มีบัตรตีกลับ 138 ใบ เนื่องจากไม่มีผู้รับ อาทิ ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจึงคิดได้เป็นร้อยละ 39.06 ของผู้ที่ได้รับบัตรเลือกตั้งจริง

หากไม่ได้ใช้สิทธิฯ ท่านสามารถแจ้งเหตุการไม่ใช้สิทธิฯ ได้กับนายทะเบียนเขต หรืออำเภอ โดยตรง เพื่อป้องกันการเสียสิทธิอันเนื่องมาจากการไม่ไปใช้สิทธิ

ติดตามผล และข่าวสารการเลือกตั้ง ได้จาก เวปไซต์ของ กกต. http://www.ect.go.th/


ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2557 ประกาศ เรื่อง การระงับการให้บริการทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศชั่วคราว เชิญลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง การเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 

  © 2014 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.