ประกาศ: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ งดให้บริการหนังสือเดินทางในเวลานี้ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ E-passport ระยะที่ 3 โปรดดูรายละเอียดในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านล่าง
slideshow_large
ประกาศ : เปิดรับนัดขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ (E-Passport 3)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ (เฉพาะอายุใช้งาน 5 ปี) โดยจะให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถจองนัดหมายออนไลน์ โดยคลิ๊ก link นี้

หมายเหตุ:

1. หนังสือเดินทาง 10 ปี จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

2. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างรัฐโปรดตรวจสอบมาตรการกักตัวภาคบังคับ 14 วันของนครชิคาโกก่อนทำการนัดหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อดู Chicago Emergency Travel Order

3. ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น


ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางกลับประเทศไทย ประกาศเรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และการงดให้บริการหนังสือเดินทาง (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563) ลงทะเบียนขอรับหน้ากากผ้า "การทูตเพื่อประชาชน" Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2020 ใบยินยอมรับการกักตัว - State Quarantine Form
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.