ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอเชิญคนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐใกล้เคียง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ
slideshow_large
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดธัมมารามได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

กงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและฉายวิดีทัศน์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ประกอบเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

นอกจากนั้น ในงานยังมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายเข็มฯ และการบริจาคของผู้ร่วมงาน มอบให้ "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ต่อไป

ในช่วงบ่าย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถิไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเชิญแขกจากคณะกงสุล และสมาคมสตรีนานาชาติ และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงานด้วย

slideshow_large
On March 19, 2015, the Royal Thai Consulate General, Chicago and Thailand Board of Investment (BOI), New York office, co-organized the seminar on “Investment Opportunities in Thailand” at the Royal Thai Consulate General, for members of local business community and members of the International Real Estate Federation (FIABCI).

Mr. Songphol Sukchan, Consul General, gave a keynote address on Thailand’s overview focusing on Thailand’s advantages in economic foundation, government pro-growth policy, tourism and the location which can be beneficial to the forthcoming ASEAN Economic Community.

It was followed by the presentation on the investment opportunities and privileges of Thailand and the setting up of 5 Special Economic Zones, by Mr. Polapat Naphavaranonth, Deputy Director of BOI, New York.

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และ Chicago Kent College of Law จัดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในนครชิคาโก และเมืองใกล้เคียง โดยนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุดและคณะได้เยือนชิคาโกเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ ภายใต้โครงการให้คำแนะนำด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เพื่อให้คนไทยในชิคาโกได้สอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในสหรัฐฯ รวมทั้งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายใต้โครงการอัยการเผยแพร่พระภารกิจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในด้าน Immigration, Tax and Property, Criminal and Family Law โดยคณะอาจารย์ด้านกฎหมายของ Chicago Kent College of Law ด้วย

นอกจากนั้น อัยการสูงสุดยังได้บรรยายในเรื่อง Human Trafficking and International Cooperation in Criminal matters ณ Chicago Kent College of Law เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ได้โดยตรงกับสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ www.humanrights.ago.go.th

slideshow_large
โปรโมทวิถีไทยในชิคาโก

เมื่อ 24 ม.ค. สกญ. ชิคาโกจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยในชิคาโก โดยจัดแสดงพิธีแต่งงานแบบไทยและการแสดงชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้ชม เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในด้านวัฒนธรรม ประเพณีและการแต่งกาย โดยในงานมีการแสดงแบบชุดไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ และการแสดงประเพณีแต่งงานไทย ตั้งแต่ขบวนขันหมาก การกั้นประตูเงิน/ประตูทอง การไหว้ผู้ใหญ่ และการรดน้ำสังข์ อันสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยหวังเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวไทย แต่งงานและ honey moon ในไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian Society of International Law หรือ AsianSIL) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2558 ที่โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการออกรางวัลสลากบัวแก้วนำโชคประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถ้อยแถลงสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program in Washington, D.C. (30 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2558) Press Release : Royal Thai Consulate-General, Chicago has changed the office hours. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเปลี่ยนเวลาทำการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพคนไทยและบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.