ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกให้บริการหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชน ตรวจลงตรา รับรองเอกสาร และ ทะเบียนราษฎร์ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุกราชการไทยและสหรัฐฯ
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน Thai Festival Chicago 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ Federal Plaza เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย

ภายในงานมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น นาฎศิลป์ หมอลำ (โดยศิลปินแห่งชาติ) วงโปงลาง เชิดหุ่นกระบอกไทย ระบำพื้นบ้าน มวยไทย ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย และมีเต้นท์สาธิตศิลปหัตถกรรมไทยหลายชนิด เช่น เขียนร่มกระดาษ ตัดกระดาษ ทำหุ่นกระบอกจิ๋วและหัวโขนจิ๋ว บุหงารำไป พานบายศรีจากผ้า และปั้นดินของจิ๋ว นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีไทย เช่น พิธีแต่งงาน นวดแบบไทย รวมทั้งการสาธิตทำอาหารไทย การออกร้านขายอาหารไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 3 วัน

พิธีเปิดงาน Thai Festival มีผู้แทนชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐอิลลินอยส์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และฝ่ายท้องถิ่นของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการจัดงาน ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของนครชิคาโก โดย นาย Bruce Rauner ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ และนาย Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความชื่นชมไทยในการจัดงาน รวมทั้งบุคคลสำคัญของนครชิคาโก อาทิ นาง Emily Berman, Deputy Director of Strategic Partnerships and Global Afffairs และกงสุลใหญ่หลายประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

slideshow_large
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ส.ส. ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ (ส.ส. เชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์รัฐสภาสหรัฐฯ) พบปะพูดคุยกับชุมชนไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในหัวข้อ American dreams for Thai Americans in U.S. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนไทย-อเมริกันรุ่นสองให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนไทย และเพื่อให้สังคมอเมริกันตระหนักถึงพลังทางการเมืองและศักยภาพของชุมชนไทย
slideshow_large
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกและสมาคมสตรีนานาชาติแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ (International Women Associates : IWA) ได้ร่วมกันจัดงาน Gala Dinner การกุศล “Sawasdee Thailand : The Land of Smiles” ขึ้นที่ The Drake Hotel นครชิคาโก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยและวัฒนธรรมไทย สร้างความนิยมไทยในหมู่ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย และแสดงให้สาธารณชนอเมริกันได้เห็นบทบาทของชุมชนไทยที่มีศักยภาพ ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส และมีความสามัคคี

กงสุลใหญ่ และภริยา ในฐานะประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ ได้กล่าวถึงความเป็นสยามเมืองยิ้มและความมีมิตรไมตรีของคนไทย อันทำให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก และได้ขอบคุณชุมชนไทย-อเมริกัน ที่ได้สนับนุนการจัดงานของ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่างๆ ในชิคาโก อันช่วยส่งเสริมให้ ชิคาโกเป็น city of great diversity

ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ และคู่สมรส สมาชิก IWA และคู่สมรส นักธุรกิจชั้นนำนานาชาติในนครชิคาโก สมาชิกกลุ่มองค์กรเอกชน (NGOs) ชั้นนำในนครชิคาโก และชุมชนไทย-อเมริกัน เป็นต้น
slideshow_large
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดธัมมารามได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

กงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและฉายวิดีทัศน์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ประกอบเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

นอกจากนั้น ในงานยังมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายเข็มฯ และการบริจาคของผู้ร่วมงาน มอบให้ "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ต่อไป

ในช่วงบ่าย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถิไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเชิญแขกจากคณะกงสุล และสมาคมสตรีนานาชาติ และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงานด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปของสำนักงานฯ จำนวน 1 อัตราโดยประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 ส.ค. 2558 (ตามเวลาท้องถิ่น) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2558) ของกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมใจถวาย "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลา 3 ปีที่เป็นมงคลฤกษ์ (ปี 2558-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเชิญชมการสอนทำอาหารไทยโดยเชฟจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 58 เวลา 15.30-17.30 น. ณ Auditorium ชั้น 5 Kendall College 900 N. North Branch St, Chicago, IL 60642 กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 23 มิ.ย. 58 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกขอเชิญชุมชนไทยในนครชิคาโก และมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมงาน Thai Festival 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ลาน Federal Plaza (Adams & Dearborn Street) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอเชิญชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐใกล้เคียงตลอดจนนักเรียน นักศึกษาไทย พบกับ ส.ส. ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ซึ่งจะมาพูดเรื่อง "American dreams for Thai American in U.S." ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 สถานกงสุลใหญ่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian Society of International Law หรือ AsianSIL) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2558 ที่โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการออกรางวัลสลากบัวแก้วนำโชคประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.