ประกาศ: ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์มีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านล่าง
slideshow_large
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเปลี่ยนช่องทางการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นระบบออนไลน์โดยคลิกที่ลิ้งค์นี้

Intent to Return Form and Health Certificate Application

หมายเหตุ:

1) หากเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือรับรองในวันเดียวกัน

2) หากเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง/ถูกยกเลิก โปรดกรอกขอรับหนังสือรับรองใหม่ด้วยระบบออนไลน์

ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย https://www.caat.or.th/th/archives/49005


กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนช่องทางการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นระบบออนไลน์ ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิทินกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) Announcement : Royal Thai Consulate-General, Chicago - Official Holidays 2020
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2020, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.