ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เนื่องในวัน Columbus Day และจะเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
slideshow_large
เมื่อเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรโดยคณะสงฆ์และพระธรรมทูตจาก 5 วัดในเขตนครชิคาโก รวมทั้งมีพิธีเจริญจิตภาวนาโดยพสกนิกรชาวไทยที่ร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
slideshow_large
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก นำคณะเยาวชนไทยจากเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเยาวชนไทยจากเขตมิดเวสต์จำนวน 72 คนอย่างเป็นกันเอง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนไทยฯ และเปิดตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าให้เยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษ

ก่อนหน้าการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี คณะเยาวชนไทยฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระพรหมวชิรญาณ ที่วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 และเข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 ด้วย

slideshow_large
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสมาคมไทย-อเมริกันแห่งฟลอริดาภาคใต้ จัดกิจกรรม Bike for Dad ขึ้น ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา โดยมีชุมชนไทยจากชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสต์ และในฟลอริดาภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพร หลังจากนั้นออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และกงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ได้ปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานของชุมชนไทยออกจากวัดพุทธรังษีไปตามเส้นทางธรรมชาติรวมระยะทาง 8 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที บรรยากาศการจัดกิจกรรม Bike for Dad เป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจเบิกบาน ซาบซึ้งใจ และภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประชาชนทั้งชาวไทยและอเมริกัน ล้วนมีความยินดีปลาบปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา


ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ในวันอังคารที่ 19 เม.ย. 2559 (กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันในการเข้าสอบ) ผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค" ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต เศรษฐกิจการเมือง ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 8 เม.ย. 2559 ระหว่าง 09.00-15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ Mercedes-Benz รุ่น E 350 W4 Sedan ปี 2007 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอตรวจสภาพรถยนต์ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เลขที่ 700 N. Rush St, Chicago, IL 60611 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ (09.00 – 17.00 น.) และกำหนดการยื่นเสนอราคาภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ภายในเวลา 16.00 น. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดหมายข่าวสราญรมย์ "การต่างประเทศของประชาชน" (People's Foreign Affairs: PFA) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.