ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่เคยมีบัตรมาแล้ว (แต่สูญหาย ชำรุด หมดอายุ และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/นามสกุล ตามทะเบียนบ้าน) งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา (วีซ่า) งานรับรองเอกสาร และงานทะเบียนราษฎร์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ
slideshow_large
On December 3, 2014, the Royal Thai Consulate General, Chicago, hosted a reception to celebrate the 87th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center. The event was attended by more than 250 guests from the diplomatic community and high-level U.S. officials, as well as members of the private sector and academic communities
slideshow_large
If you could travel to any city in the world purely for the food, where would you go?

The Lonely Planet has conducted a survey on its facebook page with this simple question and when all the votes were counted, Bangkok emerged victorious, winning the popular vote by a solid margin.

slideshow_large
Closing Lecture "Soul of the Nation: Symbolism in the Name of His Majesty” by Thanpuying Putrie Viravaidya, Deputy Principal Private Secretary to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on March 2nd, marked the end of one of the well attended Exhibition at Chicago History Museum, “Siam: The Queen and The White City”

The Royal Thai Consulate wishes to thank all visitors and CHM Staff for their supports.


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2558 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น.(ในวันและเวลาราชการ) Press Release : Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรรู้เพื่อคนไทยในสหรัฐฯ ตอนที่ 1 : คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนคนไทยในต่างประเทศแสดงความเห็นการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง ๑๑ ด้าน ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 

  © 2014 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.