สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 
ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
 เวลาเปิดให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: รับคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 
09.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
ยกเว้นวันหยุดราชการ
วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2564
 
เดือน วัน/วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
มกราคม วันศุกร์ที่  1 วันขึ้นปีใหม่ ไทย/สหรัฐฯ 
มกราคม วันจันทร์ที่  18 Martin Luther King Jr. Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 15 Presidents’ Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 26 วันมาฆบูชา ไทย
เมษายน วันอังคารที่  6 วันจักรี ไทย
เมษายน วันอังคารที่  13 วันสงกรานต์ ไทย
พฤษภาคม  วันอังคารที่  4 วันฉัตรมงคล ไทย
พฤษภาคม วันจันทร์ที่  31 Memorial Day สหรัฐฯ
มิถุนายน วันพฤหัสที่  3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไทย
กรกฎาคม วันจันทร์ที่  5 ชดเชย Independence Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันจันทร์ที่  26 ชดเชย วันอาสาฬหบูชา ไทย
กรกฎาคม วันพุธที่  28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทย
สิงหาคม วันพฤหัสที่ 12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่ ไทย
กันยายน วันจันทร์ที่ 6 Labor Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันพุธที่  13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย
พฤศจิกายน วันพฤหัสที่ 25 Thanksgiving Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันศุกร์ที่  26 Day following Thanksgiving Day  สหรัฐฯ
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 6 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ ไทย
ธันวาคม วันศุกร์ที่  24 Christmas Eve สหรัฐฯ
ธันวาคม วันศุกร์ที่  31 New Year's Eve ไทย
 
 
Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.