สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด



สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
700 North Rush Street,
Chicago, IL 60611-2504


เวลาเปิดให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เวลาเปิดทำการ : 
09.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: 
รับคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 
09.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

Royal Thai Consulate-General, Chicago

Official Holidays 2022 (B.E. 2565)

Date Month Day Public Holiday Remark
3 January   Monday Substitute for New Year's Day        US/TH
17 January Monday Martin Luther King Jr. Day           US
21 February Monday Presidents' Day           US
6 April Wednesday Chakri Memorial Day           TH
13 April Wednesday Songkran Day           TH
4 May Wednesday Coronation Day           TH
30 May Monday Memorial Day           US
3 June Friday H.M. Queen’s Birthday           TH
4 July Monday Independence Day           US
28 July Thursday H.M. King’s Birthday            TH
12 August  Friday H.M. Queen Sirikit’s Birthday / Mother’s Day of Thailand                        TH
5 September  Monday Labor Day           US
10 October  Monday Columbus Day           US
13 October  Thursday H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day           TH
24 October Monday Substitute for King Chulalongkorn The Great Memorial Day                    TH
24 November Thursday Thanksgiving Day           US
25 November Friday Thanksgiving Friday           US
5 December Monday H.M. King Bhumibol Adulyadej's The Great’s Birthday                        TH
      Anniversary / National Day / National Father’s Day of Thailand  
23 December  Friday Substitute for Christmas Day            US
30 December Friday Substitute for New Year’s Day             TH

 

Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ

 

เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.