สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 
ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
  
เวลาเปิดให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: รับคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2563
 
เดือน วัน/วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
มกราคม วันจันทร์ที่  1 วันขึ้นปีใหม่ ไทย/สหรัฐฯ 
มกราคม วันจันทร์ที่  20 Martin Luther King Jr. Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 17 Presidents’ Day สหรัฐฯ
เมษายน วันจันทร์ที่  6 วันจักรี ไทย
พฤษภาคม  วันจันทร์ที่  4 วันฉัตรมงคล ไทย
พฤษภาคม วันจันทร์ที่  25 Memorial Day สหรัฐฯ
มิถุนายน วันพุธที่ 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไทย
กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 3 วันชดเชย Independence Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันจันทร์ที่  6 วันเข้าพรรษา ไทย
กรกฎาคม วันอังคารที่  28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทย
สิงหาคม วันพุธที่  12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไทย
กันยายน วันจันทร์ที่ 7 Labor Day สหรัฐฯ
ตุลาคม  วันจันทร์ที่  12 Columbus Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันอังคารที่  13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย
ตุลาคม วันศุกร์ที่  23 วันปิยมหาราช ไทย
พฤศจิกายน วันพฤหัสที่ 26 Thanksgiving Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันศุกร์ที่  27 Day following Thanksgiving Day  สหรัฐฯ
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 7 วันชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ ไทย
ธันวาคม วันศุกร์ที่  25 Christmas Day สหรัฐฯ
ธันวาคม วันพฤหัสที่  31 New Year's Eve ไทย
 
 
Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2020 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.