Thai Festival Chicago 2015

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน Thai Festival Chicago 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ Federal Plaza เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย

ภายในงานมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น นาฎศิลป์ หมอลำ (โดยศิลปินแห่งชาติ) วงโปงลาง เชิดหุ่นกระบอกไทย ระบำพื้นบ้าน มวยไทย ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย และมีเต้นท์สาธิตศิลปหัตถกรรมไทยหลายชนิด เช่น เขียนร่มกระดาษ ตัดกระดาษ ทำหุ่นกระบอกจิ๋วและหัวโขนจิ๋ว บุหงารำไป พานบายศรีจากผ้า และปั้นดินของจิ๋ว นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีไทย เช่น พิธีแต่งงาน นวดแบบไทย รวมทั้งการสาธิตทำอาหารไทย การออกร้านขายอาหารไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 3 วัน

พิธีเปิดงาน Thai Festival มีผู้แทนชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐอิลลินอยส์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และฝ่ายท้องถิ่นของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการจัดงาน ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของนครชิคาโก โดย นาย Bruce Rauner ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ และนาย Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความชื่นชมไทยในการจัดงาน รวมทั้งบุคคลสำคัญของนครชิคาโก อาทิ นาง Emily Berman, Deputy Director of Strategic Partnerships and Global Afffairs และกงสุลใหญ่หลายประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

American dreams for Thai Americans in U.S.

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ส.ส. ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ (ส.ส. เชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์รัฐสภาสหรัฐฯ) พบปะพูดคุยกับชุมชนไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในหัวข้อ American dreams for Thai Americans in U.S. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนไทย-อเมริกันรุ่นสองให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนไทย และเพื่อให้สังคมอเมริกันตระหนักถึงพลังทางการเมืองและศักยภาพของชุมชนไทย

2nd seminar on “Investment Opportunities in Thailand” at the Royal Thai Consulate General

On May 21, 2015, the Royal Thai Consulate General, Chicago and Thailand Board of Investment (BOI), New York Office, co-organized the 2nd seminar on “Investment Opportunities in Thailand” at the Royal Thai Consulate General, for members of local business communities aiming to provide comprehensive information and advice on investment privileges/incentives in doing business in Thailand.

Mr. Songphol Sukchan, Consul General, gave a keynote address on Thailand’s overview focusing on Thailand’s advantages in economic foundation, government pro-growth policy and the location which can be beneficial to the forthcoming ASEAN Economic Community.

It was followed by the presentation on “Thailand: An Asian Hub, A World of Opportunities” by Ms. Ajarin Pattanapanchai, Senior Executive Investment Advisor, Office of BOI, Thailand about the new investment promotion strategy toward sustainable development, more competitive economy.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดการบรรยายหัวข้อ “Investment Opportunities in Thailand” ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนแบบใหม่ของ BOI ที่ขยายการส่งเสริมการลงทุนในหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยื่นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดธัมมารามได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

กงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและฉายวิดีทัศน์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ประกอบเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

นอกจากนั้น ในงานยังมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายเข็มฯ และการบริจาคของผู้ร่วมงาน มอบให้ "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ต่อไป

ในช่วงบ่าย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถิไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเชิญแขกจากคณะกงสุล และสมาคมสตรีนานาชาติ และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงานด้วย

Investment Opportunities in Thailand

On March 19, 2015, the Royal Thai Consulate General, Chicago and Thailand Board of Investment (BOI), New York Office, co-organized the seminar “Investment Opportunities in Thailand” at the Royal Thai Consulate General, for members of local business community and members of the International Real Estate Federation (FIABCI).

Mr. Songphol Sukchan, Consul General, gave a keynote address on Thailand’s overview focusing on Thailand’s advantages in economic foundation, government pro-growth policy, tourism and the location which can be beneficial to the forthcoming ASEAN Economic Community.

It was followed by the presentation on the investment opportunities and privileges of Thailand and the setting up of 5 Special Economic Zones, by Mr. Polapat Naphavaranonth, Deputy Director of BOI, New York.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดสัมมนาชวนฝรั่งมาลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก จัดสัมมนา “โอกาสการลงทุนในไทย” ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเชิญกลุ่มนักธุรกิจ/นักลงทุนในนครชิคาโก และสมาชิกของสหพันธ์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (International Real Estate Federation (FIABCI)) เข้าร่วม

นายทรงพล สุขจันทร์ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายภาพรวมของประเทศไทย โดยชี้เห็นศักยภาพและความได้เปรียบต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ ที่ตั้ง และความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทย ที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งลงทุนเพื่อใช้เป็นฐานในการขยายการค้าและการลงทุนใน ASEAN Economic Community และประเทศอื่นๆ ในเอเชียได้

หลังจากนั้น นายพลพัฒน์ นภาวรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในไทย รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งในบริเวณชายแดน ซึ่งได้เพิ่งประกาศจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล

การสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐฯ 50 คน

อัยการสูงสุดเยือนชิคาโกให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชาวไทยในชิคาโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และ Chicago Kent College of Law จัดการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในนครชิคาโก และเมืองใกล้เคียง โดยนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุดและคณะได้เยือนชิคาโกเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ ภายใต้โครงการให้คำแนะนำด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เพื่อให้คนไทยในชิคาโกได้สอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในสหรัฐฯ รวมทั้งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายใต้โครงการอัยการเผยแพร่พระภารกิจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายสหรัฐฯ แก่ชุมชนไทยในด้าน Immigration, Tax and Property, Criminal and Family Law โดยคณะอาจารย์ด้านกฎหมายของ Chicago Kent College of Law ด้วย

นอกจากนั้น อัยการสูงสุดยังได้บรรยายในเรื่อง Human Trafficking and International Cooperation in Criminal matters ณ Chicago Kent College of Law เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามปัญหากฎหมายต่างๆ ได้โดยตรงกับสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ www.humanrights.ago.go.th

โปรโมทวิถีไทยในชิคาโก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยในชิคาโก โดยจัดแสดงพิธีแต่งงานแบบไทยและการแสดงชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้ชม เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในด้านวัฒนธรรม ประเพณีและการแต่งกาย โดยในงานมีการแสดงแบบชุดไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ และการแสดงประเพณีแต่งงานไทย ตั้งแต่ขบวนขันหมาก การกั้นประตูเงิน/ประตูทอง การไหว้ผู้ใหญ่ และการรดน้ำสังข์ อันสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยหวังเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวไทย แต่งงานและ honey moon ในไทย

The 87th Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej

On December 3, 2014, the Royal Thai Consulate General, Chicago, hosted a reception to celebrate the 87th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center. The event was attended by more than 250 guests from the diplomatic community and high-level U.S. officials, as well as members of the private sector and academic communities.

Lunch Talk by Consul-General Songphol Sukchan on Political and Economic Situation in Thailand

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับ International Press Club of Chicago (IPCC) จัด Lunch Talk เกี่ยวกับประเทศไทยขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน / ลู่ทางและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและภาพลักษณ์อันดีแก่ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวและสมาชิกของ IPCC, กงสุลใหญ่และผู้แทนสถานกงสุล ปท.ต่างๆ ในนครชิคาโก นักธุรกิจ นักวิชาการและผู้สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย

National Day

National Day

13 เม.ย - สงกรานต์ วัดธัมมาราม

งานสงกรานต์ที่วัดธัมมารามจัดขึ้น 2 วัน โดยมีงานรื่นเริงในวันที่ 13 เม.ย. 56 และงานทำบุญตักบาตรในวันที่ 14 เม.ย. 56 ซึ่งภริยา กสญ. เป็นประธานการจัดงานในวันที่ 13 เม.ย. 56 และ กสญ. ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 900 คน จากนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ และมลรัฐใกล้เคียง โดยมีนางลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สส.อิลลินอยส์เขต 8 เข้าร่วมงานด้วย ภริยา กสญ. ในฐานะประธานการจัดงานได้กล่าวต่อชุมชนไทยถึงความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานและของชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และการสนับสนุนเยาวชนไทยรุ่นสองในการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารการกุศล จับสลาก และการแสดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยต่างๆ บนเวทีมีการแสดงดนตรีไทยจากสถาบันดนตรีไทยหลายแห่ง การแสดงทางวัฒนธรรมโดยเยาวชน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดนางสงกรานต์ และการแสดงดนตรีสากล โดย กสญ. ร่วมแสดงดนตรีด้วย

14 เม.ย - สงกรานต์ วัดพระศรีรัตนาราม

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 56 กสญ. และภริยาได้ร่วมงานสงกรานต์ประจำปีของเมืองเซนต์หลุยส์ ซึ่งจัดโดยชุมชนไทยแห่งเมืองเซ็นหลุยส์ ที่วัดพระศรีรัตนาราม โดย กสญ. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ไทยแก่ชุมชนไทย โดยย้ำถึงความ สำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยไปสู่ชนรุ่นต่อไป และการขอให้ชุมชนไทยเป็นตัวแทนในการช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสต่างๆ ด้วย นอกจากนั้น กสญ.ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การออกร้านขายอาหาร การแสดงวัฒนธรรม และดนตรีไทย (โดยได้รับการฝึกสอนโดยคณะครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์) และการประกวดนางสงกรานต์ด้วย โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 400 คน ในโอกาสนี้ สกญ.มอบหมายให้กงสุลวรพรฯ จัดทีมกงสุลสัญจรไปให้บริการประชาชน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งประชาชนจำนวนมากแสดงความสนใจเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยในสหรัฐฯ ด้วย Wat Phrasriratanaram, Buddhist Temple & Meditation Center

UIUC Thai Night 2013

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.56 กสญ. นายทรงพล สุขจันทร์และภริยานางปิยชนิดร์ฯ ได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์/Thai Night 2013 ซึ่ง Thai Student Association ของ University of Illinois at Urbana Champagne (UIUC) จัดขึ้น โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ 400 คน โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะละครสะท้อนวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ในช่วงสงกรานต์ เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การรำอวยพร การแสดงดนตรีไทย มวยไทย เป็นต้น นอกจากนั้น ได้มีการจัดสาธิตการทำขนมไทย การเขียนภาษาไทย การทำตุง (โคมแขวน) และรวมทั้งการบริการอาหารไทยด้วย สมาคมนักเรียนไทยฯ แห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก สกญ. และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไทยเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยในโอกาสนี้ กสญ.ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานในฐานะที่เป็น Friends of Thailand ในการสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยและได้เชิญชวนให้ไปร่วมงาน Thai Festival 2013 ที่ สกญ.จะจัดขึ้นที่ชิคาโกระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.ศกนี้ด้วย Thai Student Association - University of Illinois at Urbana-Champaign

Songkran Festival by Thai Student Association University of MO

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 56 รอง กงสุลใหญ่ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ ได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ซึ่ง น.ศ. U. of Missouri ได้จัดขึ้น โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลายคนเข้าร่วมในงาน นอกจากนั้น เป็น น.ศ. และผู้สนใจ ประมาณ 600 คน โดยมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัว การแสดงดนตรีไทยโดยนักดนตรีจากเมืองเซ็นต์หลุยส์ การบริการอาหารไทย และการแสดงสิ่งของและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย รอง กสญ. ได้ใช้โอกาสนี้ พบปะสนทนากับ น.ศ. ไทยซึ่งมีประมาณ 60 คน เกี่ยวกับการเรียน และการใช้ชีวิต ซึ่งโดยมาก น.ศ. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี น.ศ. ส่วนใหญ่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในสหรัฐฯ ภายหลังจบการศึกษา ทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแจ้งว่า สมาคม น.ศ. ไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความแข็งแกร่ง และมีส่วนสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทราบว่า น.ศ. ยังได้รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนไทยในเมืองเซ็นต์หลุยส์ด้วย Thai Student Association at University of Missouri

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา นายทรงพล สุขจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยราชการในนครชิคาโก นักธุรกิจเอกชน กงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆ สื่อมวลชน และชุมชนไทยในพื้นที่จำนวนกว่า 300 คนร่วมกันถวายพระพร ภายในบริเวณงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารไทยและน้ำผลไม้ไทยหลากหลายชนิดแก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้แก่เอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวประเทศไทยของ ททท.

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษาที่วัดธัมมาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 นายทรงพล สุขจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษาที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน หลังพิธีถวายพระพรฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมาราม และชมการแสดงจากคณะนักเรียน มลรัฐอิลลินอยล์

สมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thai American Association of Illinois Celebrating King's 85th Birthday

ข่าว-ประกาศ
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.