สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยที่ตั้งอยู่ในมลรัฐต่างๆ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.