พบกงสุลใหญ่ฯ

         สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

 

สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยในนครชิคาโกและใน 14 มลรัฐเขตกงสุลทุกท่าน


               ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่กงสุลใหญ่ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศไทยมาอย่างช้านานทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

               พี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองใด ต่างก็เป็นพลังสำคัญของประเทศไทย ผมจึงตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พี่น้องชุมชนไทยในเขตกงสุล และให้ความสำคัญในการดูแลและให้บริการพี่น้องชาวไทยในเขตกงสุลอย่างทั่วถึง โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับชุมชนไทยต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับทางการสหรัฐฯ ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันอยู่แล้ว ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก

               สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพี่น้องชุมชนไทยในนครชิคาโกและใน 14 มลรัฐเขตกงสุล ที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่น ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เมตตา ให้อภัยซึ่งกันและกัน อันเป็นเอกลักษณ์โดยธรรมชาติของคนไทย รวมทั้งเป็นตัวแทนที่ดีให้กับประเทศไทย และขอถือโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไปครับ

 

 

 

                                                                                                       นายพิษณุ โสภณ                                                                                                                                      กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.