ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 17-23 ปี เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสา

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

Attachment: applicationform-thai-ver3.pdf

News
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.