ประกาศปฏิทินกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 2556

กําหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจําปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

Annoucement - Consular Mobile Service 2013

Attachment: Annoucement 1-2556.pdf

News
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.