ข่าวประชาสัมพันธ์
March 17, 2022 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี พื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thaiyouth.homecoming@gmail.com
ข่าว-ประกาศ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.