ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ
September 30, 2019 ประกาศราคากลางจัดจ้างบริษัทดูแลระบบทำความร้อน และระบบปรับอากาศ รวมถึงพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ การดูแลเครื่องซักผ้า-อบผ้า เครื่องกรองน้ำ การทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งของครัว และทำความสะอาดถนน ทางเดินเท้า ผนังและระเบียงบ้าน และผนังและหลังคาบ้านพักรับรองด้านหลังปีละครั้ง รวมทั้งตรวจเช็คสภาพภายในและภายนอกอาคารบ้านพักกงสุลใหญ่
February 14, 2011 ประกาศ 2011
February 06, 2008 ประกาศ 2008
ข่าว-ประกาศ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.