เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ
laconsulate laconsulate laconsulate laconsulate laconsulate laconsulate
  Royal Thai Consulate General
611 N. Larchmont Blvd, 2nd Floor
Los Angeles, CA 90004
Tel:  323-962-9574   Fax:  323-962-2128
www.thaiconsulatela.org
 
 
  Royal Thai Consulate General
700 N. Rush St,
Chicago, IL 60611
Tel:  312-664-3129   Fax:  312-664-3230
www.thaiconsulatechicago.org
 
  Royal Thai Embassy
1024 Wisconsin Ave, NW
Washington D.C,  DC 20007 
Tel:  202-944-3600   Fax:  202-944-3611

Royal Thai Embassy (Consular Office)
2300 Kalorama Rd, NW
Washington D.C, DC 20008
Tel:  202-684-8493   Fax:  202-459-9536
www.thaiembdc.org
 
  Royal Thai Consulate General
351 E. 52nd St,
New York, NY 10022
Tel:  212-754-1770   Fax:  212-754-1907
www.thaicgny.com
 
  สำนักงานสถานทูตและสถานกงสุลไทยในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สถานกงสุลใหญ่ ณ. นครลอสแองเจลิส
สถานกงสุลใหญ่ ณ. นครชิคาโก
สถานกงสุลใหญ่ ณ. นครนิวยอร์ค
 
 
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.