ยื่นสมัครใช้บริการกับเรา

[wpforms id=”6340″]

โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนยื่นสมัครใช้บริการกับเรา

*การกรอกแบบฟอร์มการสมัครผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของคุณในเว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org ได้ถือว่าคุณได้ยืนยันและยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ให็บริการด้านการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่คุณได้เลือกไว้ ได้แก่ ธนาคาร, บริษัทเอกชน รวมถึงสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

*ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไวต่อบริการด้านการเงินแต่อย่างใด เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตลอดจนข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อแหล่งเงินทุนของคุณโดยตรง อย่าแชร์ข้อมูลเหล่านี้หากผู้ให้บริการไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

Scroll to Top