สถานที่ตั้ง/เวลาทำการ/วันหยุด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 
ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
  
เวลาเปิดให้บริการ
 
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล : 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2560
 
เดือน วัน/วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
มกราคม วันจันทร์ที่ 2 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ สหรัฐฯ / ไทย
มกราคม วันอังคารที่ 3 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ไทย
มกราคม วันจันทร์ที่ 16 Martin Luther King Day สหรัฐฯ
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 13 ชดเชยวันมาฆบูชา ไทย
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 20 Presidents’ Day สหรัฐฯ
เมษายน วันพฤหัสที่ 6 วันจักรี ไทย
เมษายน วันศุกร์ที่ 14 เทศกาลสงกรานต์ ไทย
พฤษภาคม วันพุธที่ 10 วันวิสาขบูชา ไทย
พฤษภาคม วันจันทร์ที่ 29 Memorial Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันอังคารที่ 4 Independence Day สหรัฐฯ
กรกฎาคม วันจันทร์ที่ 10 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา ไทย
กรกฎาคม วันศุกร์ที่ 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
สิงหาคม วันจันทร์ที่ 14 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไทย
กันยายน วันจันทร์ที่ 4 Labor Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันจันทร์ที่ 9 Columbus Day สหรัฐฯ
ตุลาคม วันศุกร์ที่ 13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทย
ตุลาคม วันจันทร์ที่ 23 วันปิยะมหาราช ไทย
พฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 10 Veterans Day สหรัฐฯ
พฤศจิกายน วันพฤหัสที่ 23 Thanksgiving Day สหรัฐฯ
ธันวาคม วันอังคารที่ 5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ไทย
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 25 Christmas Day สหรัฐฯ
 
Remark: - วันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันหยุดราชการ
  - (ไทย) วันหยุดของไทย
  - (สหรัฐฯ) วันหยุดของสหรัฐฯ
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2017 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.