รายชื่อข้าราชการและหน่วยงานไทย ณ นครชิคาโก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี
Mr. Saksee Phromyothi
กงสุลใหญ่
Consul General
นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ
Miss Siriporn Tantipanyathep
รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul General
นายจุมพฏ ฉวาง
Mr. Jumpoth Chawang
กงสุล
Consul
นางสาวสุพัตรา กรอบพานิชวงศ์
Miss Supatra Krobpanichwong
กงสุล
Consul
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
นางสาวอุษาศรี เขียวระยับ
Miss Usasri Kheorayab
กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์)
Consul (Commercial)
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.